Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας (ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ)