Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας ALINDA VELCO ABEE μετά από α) μηχανολογική επέκταση και εκσυγχρονισμό και β) προσθήκη δραστηριότητας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ_ver3_ALINDA VELCO ABEE-1_signed

Σχολιάστε