Γνωστοποίηση για την λειτουργία «εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής», με την επωνυμία «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που βρίσκεται στην οδό ¨Ελλήνων Αμερικής¨Κάρυστος του Δήμου Καρύστου , Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας