Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση εγκατάστασης της δραστηριότητας κατασκευής χάρτινων προϊόντων συσκευασίας κλπ (Αφοι Ταμπάκη ΑΕΒΕ) )