Γνωστοποίηση ακύρωσης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.) (αποθήκευση ξύλινων παλετών) με την επωνυμία ‘MONDELEZ ΕΛΛΑΣ SNACKS PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ’, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 8) Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας