Γνωστοποίηση για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, ALCHIMICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ALCHIMICA AE 1089634.000