Γνωστοποίηση για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου απορρύπανσης & διάλυσης–ανακύκλωσης (ΟΤΚΖ), με φορέα εκμετάλλευσης τον ΠΡΑΜΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΡΑΜΜΑΤΙΑΣ ΟΤΚΖ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1089336.000

Σχολιάστε