Γνωμοδότηση επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για υφιστάμενο Σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ (1105702)», στην ΤΚ Δύο Βουνών του Δήμου Λαμιέων

Ψ0ΧΤ7ΛΗ-Χ14

Σχολιάστε