ΠΕ Φθιώτιδας: Eπαναπροκήρυξη ανακοίνωσης της ΣΟΧ 4/2016 του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, για την σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών, συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων.

Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης για πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά έξι (6) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Παρασκευή 12/8/2016 έως και Τρίτη 23/8/2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ4/2016 ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Σχολιάστε