ΠΕ Φθιώτιδας- Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής αιτήσεων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (ΣΟΧ2/2016)

Μόνο για την ειδικότητα ΠΕ Ιατρών της αριθμ.66475/1114/5-5-2016 (ΣΟΧ 2/2016) ανακοίνωσης μας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Δευτέρα 16-5-2016, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων.