ΠΕ Φθιώτιδας: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ3/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου κλάδου ΥΕ Εργατών(έως τριάντα τέσσερα-34- ηµεροµίσθια) και δύο(2) ατόµων κλάδου ΥΕ Εργατών (έως εξήντα – 60 – ηµεροµίσθια), για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς για την Π.Ε. Φθιώτιδας

ANAKOINOSI_SOX03_2016

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: απο 14/6/2016 έως και 18/6/2016

Σχολιάστε