Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. 160275/29-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου και συνοδών έργων (λιμενικές εγκαταστάσεις, λατομείο ασβεστόλιθου)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο