Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αρ. 150064/11.09.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για την λειτουργία του υπό επέκταση και εκσυγχρονισμό εργοστασίου παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων της εταιρείας ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε