Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄αρ. 144504/18-11-2005 Κ.Υ.Α Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΄΄ Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλάδας ( Ε65 ) τμήμα Λαμία – Μακρυχώρι ΄΄

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε