Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 144504/18.11.2005 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65): τμήμα Μακρυχώρι – Λαμία»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο