Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW στη θέση «Κορομπίλι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο