Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ λατομείων Σχιστολιθικών Πλακών της εταιρείας «ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΕ» στη θέση “ΚΟΣΩΝΙ-ΠΛΑΚΩΤΑ” του Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ.- ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΕ _ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε