Φάκελος Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο (ορθή αποτύπωση επιφανειών,στοιχείων δόμησης, πλωτός διάδρομος, κλπ.) της ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας «STRATOS A.E.»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε