Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. 47677/1308/22.08.2013 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 28332/03.06.2016 και 53900/09.11.2016 Αποφάσεις Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που αφορούν σε ξενοδοχειακό συγκρότημα δυναμικότητας 858 κλινών ιδιοκτησίας «CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στη θέση «Γρεγολίμανο», Π.Ε. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ-Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ- ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε