Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 4898/216787/14-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό «1002361 ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ».

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σχολιάστε