Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW της εταιρείας «ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» στη θέση ΄΄Σπάρτα΄΄ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΘΗΒΑΙΚΟΣ-ΑΝΕΜΟΣ-ΘΙΣΒΗΣ-ΘΗΒΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ