Φακέλος Τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 21,6MW στην θεση κορομπιλι του δήμου Θηβαίων στον Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

CNI -ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ

Σχολιάστε