Φάκελος Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου : ΄΄ Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδογέφυρες κατά μήκος του ποταμού Λήλαντα στην περιοχή των οικισμών Βασιλικό, Φύλλα και Αφράτι Δ.Ε. Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας