Φάκελος ανανέωσηςπεριβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο), για την Ναυροζίδου Σωτηρία, για την μονάδα οστρακοκαλλιέργειας (μύδια), δυναμικότητας 150 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄Μπούκα Σπερχειού΄΄ του Δήμου Στυλίδας, Ν. Φθιώτιδας.