Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων σχιστολιθικών πλακών του εκμεταλλευτή ΄΄ KOΥΤΡΟΥΜΠΑ Χ. ΧΑΡΙΛΑΟ ΄΄, εκτάσεως 16.100,00 τ.μ., στη θέση ΄΄ ΛΑΚΩΜΑ ΄΄ της Τ.Κ. καστανιάς, Δ.Ε. Προυσού του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο