Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της αρ. 4898/216787/14-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου : «Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό ‘’1002372 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ’’» του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22-3-2016 – VODAFONE ” 1002372 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ”- ΦΩΚΙΔΑ-1