Φάκελος Ανανέωσης της υπ’ αριθμ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ 160645/14.07.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 444,48 MW της εταιρείας «PROTERGIA – ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που λειτουργεί στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-PROTERGIA-ΔΙΣΤΟΜΟ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε