Φάκελος Ανανέωσης για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 125968/22-12-2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβ/ντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ του Σ.Σ. Δομοκού – Σ.Σ. Ευαγγελισμού και Σ.Σ. Λάρισας – Σ.Σ. Βόλου»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε