Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού ( Μ.Υ.Η.Σ) ισχύος 3,5 ΜW της εταιρείας ΄΄ OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε΄΄ στο υδατόρεμα ΄΄ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ΄΄ Δ.Ε Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛΟΣ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΜΥΗΣ-ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ