ΠΡΟΘΕΜΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΔΗΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣΑΡ. ΑΔΕΙΑΣΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗ (KW)ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ (KW Ή HP)SEVESO ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣΑΕΠΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
IPPC ΑΕΡΙΑ ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΗΜ/ΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΣΤΑΚΟΔΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΣΑ 87ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y ΓΙΑ GOOGLE MAPSΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΣΑ 87ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΓΙΑ GOOGLE MAPSΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Φ414ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ Κ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ62 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΜΑΔΑΡΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας94061318ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης455320 October 20175087.818110.7123/5016(ΑΔΑ ΨΙΨΓΟΡ10-2ΘΘ)3 March 2017Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ1. ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ZLD ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε - ΑΣΩΠΟΣ
2. ΔΙΑΛΥΤΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3. ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ - 7 ΣΗΠΤΙΚΟΙ - ΣΤΕΓΑΝΟΊ ΒΌΘΡΟΙ
3483 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 373 July 201724.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), 24.44 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ, 25.61(2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ233719543819091187.000 m 3 από: i) από ΕΛΒΑΛ ii) 3 γεωτρήσεις και βυτιοφόρα εφεδρικάΜέση ημερήσια παροχή υδατικών αποβλήτων 103,64 m 3 /d
Φ819Α. ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94239832ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας714709/01/20062989,754ΑΛΔΟΡ10-717/02/2011Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ4364/488/21-12-200521/12/201021/12/2005274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 275.3 (2003) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 371 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, 371.0 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, 372 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡ - 30 m 3 /έτος για τις ανάγκες προσωπικού, - 312 m 3 /έτος για ψύξη καλουπιών, - 313,6 m 3 /έτος για άρδευση πρασίνου περιβάλλοντος χώρουαπό: i) δίκτυο ύδρευσης Δ.Οινοφύτων, ii) υφιστάμενη γεώτρηση - 30 m 3 /έτος λύματα προσωπικού, - 0,5 m 3 /μήνα απόνερα πλυντηρίου
Φ418ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ Κ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔιστόμου, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας094316669ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα352116 October 20179627,992560,6Μελέτη ασφαλείας112456 March 2017Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
305Φ.701.4ΑΜ128Β13/02/202013/02/201524.54 (2008) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , 23.52.10 (2008) - Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη, 24.42.1 (2008) - Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου38552,94424663,24(συμπεριλαμβάνονται οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας ΣΗΘ και ΙΡΡ): - 4404074 m 3 /έτος βιομ/κό νερό, - 228270 m 3 /έτος πόσιμο νερό, - 1000000 m 3 /έτος για ύδρευση των οικισμών, - 3478600 m 3 /έτος από Ταρσανά 1& 2 για το κελιστό κύκλωμα ψύξης του χυτηρίου και των ανόδων, - 22000 m 3 /h για την ψύξη του ΣΗΘ, - 1500 m 3 /h για την αναπλήρωση του νερού λόγω απωλειών των πύργων ψύξης του νέου σταθμού (IPP) απ το απορριπτόμενο θαλασσινό νερο της παρακείμενης ΣΗΘ.από: i) το σύνολο των 17 γεωτρήσεων για α) βιομηχανική- ενεργειακή χρήση (απώλειες ατμού παραγωγικής διαδικασίας αλουμίνας- αλουμινίου, ψυκτικές ανάγκες βοηθητικού εξοπλισμού, πλύσεις, παραγωγική διαδικασία), β) υδρευση (βιομ/κες εγκαταστάσεις, οικισμοί Αγίου Νικολάου, Άσπρων Σπιτιών, Αντίκυρας κτλ) - από την πλύση & ψύξη των εγκαταστάσεων, - από το ψυκτικό κυκλωμα του χυτηρίου, - από τον καθαρισμό των εναλλακτικών θερμότητας
Φ795ΕΛΒΑΛ Α.Ε.ΒΙΟ/ΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΚΡΑΜΑΤΩΝΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας6632849ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή επωνυμίας22622/02/2016108013210,4Κοινοποίηση23030/13-9-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΟΧ4653Π8-ΗΥΔ)13 September 2016Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ZLD - ΑΣΩΠΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΩΠΟΣ
2095 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ21703/02/201904/02/201124.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), 274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ467021.723.6217194240695.2738.314406 - 625000 m 3 /έτος αδιύλιστο από ΕΥΔΑΠ ( 615000 m 3 /έτος για την παραγωγική διαδικασία, για αστικές χρήσεις, ύδρευση και άρδευση, για 3 ες εγκαταστάσεις: ΣΥΜΕΤΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ,FITCO, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ), - 165 m 3 /έτος για ανάγκες καθαρισμού γραφείων, χώρους υγιεινής κτλ, - 79000 m 3 /έτος ως συμπληρωματική υδροδότησηαπό: i) ΕΥΔΑΠ (λίμνη Υλίκη ή κανάλι Μόρνου, ii) δίκτυο υδροδότησης του Δ.Τανάγρας, iii) βυτία αδειοδοτημένων προμηθευτών - από τη διύλιση του νερού ΕΥΔΑΠ (ρεύμα 1), 6.600 m 3 /έτος, - από καθαρισμούς οχημάτων (ρεύμα 2), 990 m 3 /έτος, - συμπυκνώματα μονάδων αντίστροφης όσμωσης (ρεύμα 3), 60.000 m 3 /έτος, - απορρίψεις των νερών ψύξης (ρεύμα 4), 155.000 m 3 /έτος,- υδατικά όξινα απόβλητα του τμήματος 7 – Προεπίστρωσης (ρεύμα 5), 52.000 m 3 /έτος, - από τη μονάδα εξάτμισης γαλακτωμάτων (ρεύμα 6), 5.000 m 3 /έτος,- από τη διύλιση του νερού ΕΥΔΑΠ (ρεύμα 7), 2.500 m 3 /έτος,- από τη λειτουργία ZLD (ρεύμα 8), 5.500 m 3 /έτος, - υδατικά απόβλητα άλλων εγκαταστάσεων (ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., FITCO A.E, ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.συμπύκνωμα από τις μονάδες εξάτμισης του ZLD (σε περίπτωση λειτουργίας τους στην πλήρη δυναμικότητα) της τάξης των 4 m 3 /ημέρα,- αστικά λύματα 11.950 m 3 /έτος
Φ752ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΩΝ52 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΛΥΣΙΑ Ή ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94017922Μεγάλων EπιχειρήσεωνΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό473329 December 2017265.12133.26ΈΧΕΙ Κ ΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΠΔ ΑΠ ΤΙΣ 3/10/17 , (εντός λεκάνης Ασωπού)ΠΠΔ 473329 December 2017ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΕΕΛ
3940 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 34118 November 202319 November 201520.41 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, 20.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 25.92 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ470004.5523.6581054239794.3938.307221- 1656,75 m 3 /έτος για πρώτη ύλη που ενσωματώνεται στο προϊόν, - 752 m 3 /έτος για εκπλύσεις (δίκτυο ζεστού νερού- εκπλύσεις δοχείων), - 874,2 m 3 /έτος για εκπλύσεις σκευών παραγωγής, - 105,75 m 3 /έτος νερό προς θερμοδοχείο για την παραγωγή ατμού, - 32,9 m 3 /έτος νερό προς θερμοδοχείο για τη στρατσώνα ατμογεννητριών, - 390,1 m 3 /έτος για ατμογεννήτριες (συμπλήρωση στρατσώνας ατμογεννητριών), - 3376,95 m 3 /έτος για πύργους ψύξης ( συμπλήρωση στρατσώνας πύργων ψύξεως), - 1351,25 m 3 /έτος για έκπλυση δίδυμου κεντρικού αποσκληρυντή, - 185,65 m 3 /έτος για έκπλυση αποσκληρυντή δικτύου ζεστού νερού πλύσης δοχείων, - 190,05 m 3 /έτος για έκπλυση φίλτρων ενεργού άνθρακα κ θολότητας πριν την αντίστροφη όσμωση, - 47 m 3 /έτος για αναγέννηση απιονιστή, - 89,3 m 3 /έτος για βιομηχανική ψύξη, - 148,05 m 3 /έτος για πλήρωση δικτύων κλιματισμού, - 777,85 m 3 /έτος για ταινιοφιλτρόπρεσσα λάσπης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, - 1784,4 m 3 /έτος για τις ανάγκες προσωπικού, - 30 m 3 /έτος για ασκήσεις πυρόσβεσης, - 4700 m 3 /έτος για άρδευση πρασίνου από: i) 432 m 3 /έτος από δίκτυο ύδρευσης Δήμου Τανάγρας αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, ii) ιδιόκτητη γεώτρηση, iii) βυτίο από αδειοδοτημένο φορέα - 5,75 m 3 /ημέρα από έκπλυμα Α΄αποσκληρυντή, - 0,79 m 3 /ημέρα από Έκπλυμα Β’ αποσκληρυντή Στραγγίδια, - 0,40 m 3 /ημέρα από Στραγγίδια Πρέσσας, - 0,38 m 3 /ημέρα Απομάστευση από βιομηχανική ψύξη, - 6,92 m 3 /ημέρα από Πλύση Δοχείων και Εξοπλισμού, - 0,63 m3/ημέρα από Απόβλητο Δικτύου Κλιματισμού, - 8,08 m 3 /ημέρα από απόβλητο Αντίστροφης Όσμωσης και Έκπλυσης Φίλτρων Αντίστροφης Όσμωσης, - 1,80 m 3 /ημέρα από Απομάστευση ατμογεννητριών, - 0,20 m 3 /ημέρα από Αναγέννηση Απιονισμού ,- 4,31 m 3 /ημέρα από Απομάστευση Πύργου Ψύξης , - 29,26 m 3 /ημέρα από Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα μετά την φυσικοχημική προεπεξεργασία, - 900 kg/έτος από Απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου και ταχυτήτων λίπανσης , - 7,44 m 3 /ημέρα από Λύματα Προσωπικού
Φ798EXTRACO ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝΘΕΣΗ 'ΜΑΛΙΒΑΝΕΖΑ'Τανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94445418ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα91228/03/20166,9207Μελέτη ασφαλείας2974/17008727 October 2017Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΔΕΞΑΜΕΝΗ3102Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ1032Α23/02/202324/02/201520.51 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ460324.7923.5539214240729.4138.314075 - 347,55 m3/έτος για τις ανάγκες της βιομηχανίαςαπό: i) βυτιοφόρα οχήματα - 0,75 m 3 /ημέρα λύματα προσωπικού, - 48 κγρ/ μήνα από την αποσκλήρυνση νερού, - 80 κγρ/μήνα από την απομάστευση της ατμογεννήτριας
Φ1190PACORINI GLOBAL SERVICES HELLAS AEΚΑΔ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΗ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ56 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας800537930ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆλλο / ΕνημέρωσηOIK 50626 November 2017010ΑΡ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1028674 (v0)ΠΠΔ ΟΙΚ 50626 November 2017ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ--52.29.19.03 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)46707296424140434από: i) δίκτυο ύδρευσης
Φ571EXTRACO ΑΕΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝΤΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΒΟΡΟΝΙΖΑΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94445418ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης4451/201213/03/20130105.15Μελέτη ασφαλείας190124/23-3-2012
(ΑΔΑ Β4ΩΕ0-1ΝΚ)
23/03/2012Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ3482Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ12106/08/202006/08/201220.51 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, 246.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ23.54464138.314605 - 30 m 3 /μήνα τη χειμερινή περίοδο και 60 m 3 /μήνα τη θερινή περίοδο για i)για τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού, ii) για το πότισμα των φυτών, iii) για τις ανάγκες πυρόσβεσηςαπό: i) δίκτυο ύδρευσης Δ.Τανάγρας μεταφερόμενο με ιδιόκτητο πυροσβεστικό βυτιοφόρο όχημα - 2,1 m 3 /ημέρα λύματα προσωπικού
Φ925ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)ΘΕΣΗ ΠΑΛΗΟΠΗΓΑΔΟΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων998375918ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση536724 November 20170293ΑΡ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1034274 (v1)68926/04/2010ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ96-27 January 201052.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 23.38948838.286918από: i) δίκτυο ύδρευσης- απόβλητα από τη λειτουργία μονάδας (πλύση καρότων)
Φ800ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε.ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟ Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94042224ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης497427/09/2006612030,52ΒΟΝΥ0-Μ1330/12/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ & ΑΣΩΠΟΣ 2495 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 49211/08/2006275.3 (2003) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ' - 62 m 3 / ημέρα (εκ των οποίων το 50% καλύπτει τις απώλειες εξάτμισης του κλειστού κυκλώματος "πηγάδι χύτευσης- πύργος ψύξης") : για i) ψύξη των κυλίνδρων, ii) εξυπηρέτηση εργαζομένων από: i) δίκτυο ύδρευσης Δ.Οινοφύτων αφού υποστεί επεξεργασία σε στήλη με ιονοανταλλακτικές ρητίνες και σύστημα αντίστροφης όσμωσης- λύματα προσωπικού (2100 m 3 / έτος), υγρά απόβλητα από αναγέννηση ρητινών (520 m 3 / έτος), συμπύκνωμα από συσκευή αντίστροφης όσμωσης (8200 m 3 / έτος) , απομάστευση πύργού ψύξης (4800 m 3 / έτος)
Φ787FIRST DATA HELLAS AE ΒΙΟ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥΘΕΣΗ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999079200ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση5016/201710 January 20180153.31ΠΠΔ 5016/201710 January 2018ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ1602 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 53224 October 201825 October 201018.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ46399023.589287438.358161- από παραγωγική διαδικασία, - λύματα προσωπικού
Φ592ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94104821ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας195819/07/2016247,62600,19ΑΔΑ 7ΕΣΟ465ΦΘΗ-6ΜΤ04/09/2015Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ (ΓΙΑ ΤΑ
ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ) ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)
2801Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ71Α01/02/201902/09/201124.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), 38.3 (2008) - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, 371 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, 24.42.2 (2008) - Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργίλιου46576523.610459423973038.307846- 10150 m 3 / έτος για την παραγωγική διαδικασία (για ψύξη αλουμινίου κατά τη διαδικασία της χύτευσης), - 600 m 3 / έτος για τις ανάγκες του προσωπικού από δίκτυο ύδρευσης Δ.Τανάγρας και από το δίκτυο αδιύλιστου νερού της ΕΥΔΑΠ αφου πρώτα υποστεί επεξεργασία σε στήλη με ιονοανταλλακτικές ρητίνεςαπό: i) δίκτυο ύδρευσης Δ.Τανάγρας, ii) από το δίκτυο αδιύλιστου νερού της ΕΥΔΑΠ- λύματα προσωπικού (1,8 m 3 / ημέρα), απομάστευση πύργου ψύξης ( 4 m 3 / ημέρα), υγρά απόβλητα από την αναγέννηση ρητινών, υγρά απόβλητα από τις αναγεννήσεις/ πλύσεις των φίλτρων (50 m 3 / ημέρα)
Φ1032ΕΛΕΝΗ ΡΟΚΑ-ΣΟΥΡΤΖΗΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝΛΕΥΚΤΡΑΛεύκτρων, ΒοιωτίαςΘηβαίων47042553ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση313203/07/2017-75ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1008784(v1)ΠΠΔ 313203/07/2017ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ--10.91 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ , 10.91.1 (2008) - Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού23.18878138.258779από: i) δίκτυο ύδρευσης
Φ991ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ - ΠΡΩΗΝ FITCO) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ53 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94061318ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή επωνυμίας445429/08/200635978038169659/18-2-2011 (ΑΔΑ 4ΑΛ50-Υ)18/02/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ190/73923/01/200923/01/2004274.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ, 24.44.22 (2008) - Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles), από χαλκό ή κράματά του, 24.44.23 (2008) - Παραγωγή σύρματος από χαλκό - 42250 m 3 / έτος από ΕΥΔΑΠ για παραγωγική διαδικασία (30250 m 3 / έτος για το στάδιο αποξείδωσης κ 12000 m 3 / έτος για κυκλώματα ψύξης), - 3550 m 3 / έτος συνολικά από δίκτυο υδροδότησης Δ.Κοινότητας Οινοφύτων για τις ανάγκες των γραφείων & από υδροφόρες ή φιάλες συσκευασίας των 10lt για τις ανάγκες του προσωπικού σε πόσιμο νερό, - 200 m 3 από δεξαμενή τροφοδοτούμενη από ΕΥΔΑΠ για ανάγκες πυρόσβεσης, - 80 m 3 /hr από γεώτρηση εναλλακτικά για τις ανάγκες της εγκατάστασηςαπό: i) ανοιχτός αγωγός της ΕΥΔΑΠ μέσω δικτύου, ii) δίκτυο υδροδότησης Δ.Κοινότητας Οινοφύτων, iii) υδροφόρες ή φιάλες συσκευασίας των 10lt, iv) δεξαμενή τροφοδοτούμενη από ΕΥΔΑΠ, v) γεώτρηση- λύματα προσωπικού (13,5 m 3 / ημέρα ή 3550 m 3 / έτος), επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (32700 m 3 / έτος)
Φ60ΙΝΟΤΕΧ ΙΚΕ ΒΑΦΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΣΙΔΗΡΟΔΡ.ΓΡΑΜΜΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας800510825ΧολαργούΑλλαγή ΦορέαΟΙΚ 234618 May 2017243.52289ΠΠΔ 20818 May 2017ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ1210 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 19421 July 201822 July 201013.3 (2008) - ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ2364528338298923από: i) γεώτρηση, ii) από το δίκτυο - λύματα προσωπικού, - απόβλητα από τη βαφή-φινίρισμα υφασμάτων- στρατσώνα ατμολεβήτων, - υγρά από την αποσκλήρυνση του νερού- πλυσίματα χώρων κ μηχανών
Φ444COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛ/ΡΑ Γ.ΑΝΑΨΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΞΕΡΙΚΙΕΣΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94277965ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας61866 May 20143690.959872.261382/5496522 April 2016Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΡΕΜΑ ΘΕΡΜΟΔΩΝΤΑΣ 3016Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ22813 January 202214 January 201411.07 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 464422.4164241142.734 - 673000 m 3 από δίκτυο ΕΥΔΑΠ, - 40m 3 /h από υφιστάμενη γεώτρηση για την πυρασφάλειααπό: i) ΕΥΔΑΠ, ii) υφιστάμενη γεώτρηση - λύματα προσωπικού, υγρά απόβλητα από την επεξεργασία νερού (101 m 3 / ημέρα ), υγρά από διεργασίες πλύσης/ καθαρισμού (919,6 m 3 / ημέρα ), στρατσώνα πύργων ψύξης (2500 m 3 / έτος)
Φ1035ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΘΕΣΗ ΚΟΥΜΕΡΚΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων31489983ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση547630 November 2017090.93ΠΠΔ 547630 November 2017ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΥΔΡΟΧΑΡΗ ΦΥΤΑ
ΕΞΑΤΜΙΣΙΟΔΙΑΠΝΟΗ
749ΦΜΠ67118/07/201918/07/201111.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ2335537638339845από: i) αδειοδοτημένος φορέας- λύματα προσωπικού, - νερά πλύσης μηχανημάτων
Φ915PROFILCO A.E.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ53 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99361040ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης50923/03/2006105,62462,4232317/380909/05/2008Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ4328Φ.701.4/Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ.62629/12/201630/12/2009274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Φ106ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ-Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ-Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ69 ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ, ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94150235ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης288425/07/20161081913.157ΛΕ44653Π8-Ι2Ξ16/06/2016Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ777ΦΜΠ17004/06/202304/06/201520.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 24.43 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, 24.54 (2008) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 25.40 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ, 38.31 (2008) -ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΩΝ441783,694236587,6 - 20 m 3 / ημέρα (4000 m3/ έτος) για λειτουργία σπαστήρα, πλύση ακάλυπτου χώρου, ψυξη φλογοθαλάμου περιστροφικής καμίνου, ψύξη σκαγιών, πυρασφάλεια, χρήσεις προσωπικούαπό: i) γεώτρηση - λύματα προσωπικού, - χώρους παραγωγής ( 5,5 m 3 / ημέρα από απόρριψη ηλεκτρολυτικών υγρών, πλύση υπαίθριων χώρων, πλύση χώρου του σπαστήρα μπαταριών, απόρριψη νερού απ τη λειτουργία σπαστήρα, 8,8 m 3 / ημέρα πλύση θραυσμένου πλαστικού στο σπαστήρα, 4 m 3 / ημέρα χρήσεις απ το προσωπικό για καθαριότητα των γραφείων)
Φ666ΜΟΡΝΟΣ ΑΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 7 ΧΛΜ. ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94327082ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης378018/10/20073615,413687,6610650927/07/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ4487Φ.701.4Μ.Π388α.β23/12/200823/03/2003252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ- 17000 m 3 / έτος για καθαρισμό εξοπλισμού, ανάγκες παραγωγής, ανάγκες προσωπικούαπό: i) γεώτρηση - λύματα προσωπικού, - από φάση εκτύπωσης ρολών εύκαμπτης συσκευασίας (πλύσιμο μηχανών), - φάση εκτύπωσης της χάρτινης συσκευασίας (πλύσιμο μηχανών, ανανέωση νερού κυκλώματος)
Φ30ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε (ΑΦΟΙ Δ. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ)ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΓΚΩΣΙΜΟΥ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ & ΜΟΝΟΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94019720ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης450729/08/20071182,4412235613/03/2007Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ4360/42321/12/200921/12/2004241.6 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
Φ705ΕΑΒ ΑΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΤαχ. Θυρίδα 23Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94052358Μεγάλων EπιχειρήσεωνΆδεια Διακοπής Λειτουργίας10618/01/20100397415226217/11/2015Α1 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣTHN ΟΔΗΓΙΑ 2010/75/EEΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΡΕΜΑ ΘΕΡΜΟΔΩΝΤΑΣ & ΤΕΛΙΚΑ ΑΣΩΠΟΣ1671 Φ 701.4/ΦΑΑΜΠΥ 99023/12/201724/12/2009353.0 (1993) - ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- 876 m 3 /ημέρα ( 248849 m 3 /έτος: 73440 m 3 / έτος για παραγωγική διαδικασία, 8640 m 3 / έτος πύργη ψύξης, 71550 m 3 / έτος πόσιμο- υγιεινή, 49275 m 3 / έτος πυρόσβεση, 3294 m 3 / έτος λέβητες, 1350 m 3 / έτος δίκτυο ψυχρού νερού, 9000 m 3 / έτος άρδευση, 25550 m 3 / έτος απώλειες, 6750 m 3 / έτος αντίστροφη πλύση)από: i) δίκτυο ύδρευσης του Μόρνου και της Υλίκης μετά από σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ - 71550 m 3 /έτος λύματα προσωπικού, - 73500 m 3 /έτος επεξεργασμένα υγρά βιομ/κά απόβλητα
Φ70ΒΕΠΑΛ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ5ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΒΑΤΕΡΗΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων99359714ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης224526/07/201710745321.37749/3984327/03/2017Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ866 ΦΜΠ 2518/07/202118/07/201325.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ23.36077738.345407- 30 m 3 / hr από γεώτρηση, - 12000 m 3 /έτος έχουν ζητηθεί με αίτηση στο Δ.Θήβας (3754 m 3 /έτος για παραγωγική διαδικασία, 4740 m 3 /έτος στους πύργους ψύξης, 350 m 3 /έτος για ασκήσεις πυρασφάλειας, 2190 m 3 /έτος για αστικές χρήσεις, 1000 m 3 /έτος για άρδευση χώρων πρασίνου) από: i) γεώτρηση, ii) αίτημα ανανέωσης άδειας χρήσης νερού από Δ.Θήβας - λύματα προσωπικού, - στρατσώνα, - από την αναγεννηση ρητινών, - απόβλητα αντίστροφης όσμωσης, - όξινα απόβλητα λουτρών επιφανειακής κατεργασίας (μπάνια κατεργασίας των γραμμών παραγωγής 1,2 &5 και τα απόβλητα ξεπλύματος)
Φ27ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝΘΕΣΗ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94023690ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση60013/10/2016702,48125,663243/12684002/08/2013Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΠΟΤΑΜΟΣ ΚΗΦΙΣΟΣ Υ.Δ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ10.39 (2008) - ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 153.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, 10.39.17.01 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΑΠΟ ΝΤΟΜΑΤΕΣ, 10.39.17.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΜΕ ΛΑΧΑΝ4647835,01723.101941421335.20638.376828 - 800 m 3 / έτος για: - την κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας (παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, πλύση πρώτων υλών κ μηχανών, λειτουργία παστεριωτών κ ασηπτικών μηχανών), - την υγιεινή του προσωπικού, - την καθαριότητα των χώρων βιομηχανίας από: i) 2 γεωτρήσεις Γ1 (220 m3/hr) & Γ2( 60 m3/hr) - υγρά πλύσης & παραγωγική διαδικασία (8750 m 3 / ημέρα ή 365 m 3 /h), - αστικά υγρά απόβλητα απ την υγιεινή του προσωπικού
Φ109Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94028600ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας429319/02/20031343262,49440918/11/2002Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΤΑΦΡΟΣ2550 Φ701.4/8726/08/200726/08/2002153.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Φ922ALUMINCO ΑΕΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94113100ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας210303/06/2013376,82200,75ΟΙΚ 2421/997725 June 2015Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ379119/12/202019/12/2012281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, 24.53 (2008) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 25.11-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 24.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), 25.12-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ469254,5323,3900 4240721.3738,1460- 0,4 m 3 /ημέρα για χρήση παραγωγικής διαδικασίας, - 39,9 m 3 /ημέρα για γραμμές χημικής προκατεργασίας (40,3 m 3 /ημέρα συνολικά για βιομηχανική χρήση), - 7,36 m 3 /ημέρα για χρήσεις προσωπικού από: i) το δίκτυο του Δ.Τανάγρας, ii) την ανακύκλωση στην παραγωγική διαδικασία του επεξεργασμένου νερού που προκύπτει απ την μονάδα Φ/Χ επεξεργασίας - λύματα προσωπικού, - λιπαντικά έλαια (0,2 tn/ έτος), - από λουτρό έκπλυσης μητρών διέλασης (0,25 m 3 /ημέρα), από λουτρά απολύπανσης, όξινης ενεργοποίησης, επιτιτανίωσης κ έκλπυσης (7,2 m 3 /ημέρα ), από αναγέννηση απιονιστών (0,2 m 3 /ημέρα )
Φ880ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99360750ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης3593/09,11/05/20100168,68913/102507/04/2008Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1499Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ59809/08/201710/08/2009285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - 650 m 3 /έτος για χρήσεις προσωπικού κ παραγωγική διαδικασίααπό: i) δίκτυο ύδρευσης Δ.Οινοφύτων - λύματα προσωπικού, - απόβλητα από την περιοδική εκκένωση των λουτρών οξέως, απόβλητα εκπλύσεων, υπερχειλίσεις λουτρών οξέων
Φ262EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ ΔΙΕΛΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ56ο χιλ. Αθηνών - Λαμίας. Οινόφυτα Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94059490ΘήβαςΑνανέωση Άδειας Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας182127 June 20031214380.313636/150121.13 September 2012Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ1269Φ7014ΦΑΑΜΠΥ45716/03/200817/03/200324.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΡΓΙΛΙΟΥ), 25.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, 25.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ466995,1434241355,734-7m 3 /ημέρα από αγορά και διακίνηση με βυτία, - 9900 m 3 /έτος από δίκτυο ύδρευσης Δ.Οινοφύτων, - 4600 m 3 /έτος από γεώτρηση Γ1, - 24400 m 3 /έτος από γεώτρηση Γ3από: i) αγορά και διακίνηση με βυτία για τη λειτουργία των αποστακτήρων LOFT και την ανακύκλωση επεξεργασμένων αποβλήτων, ii) δίκτυο υδροδότησης Δ. Οινοφύτων για τις ανάγκες του προσωπικού, iii) 2 υφιστάμενες γεωτρήσεις Γ1 κ Γ3 για την άρδευση, καθαριότητα και απώλειες πυροσβεστικού συστήματος -αστικά λύματα (28 m 3 /ημέρα), - από μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής (12 m 3 /ημέρα/βάρδια), - μονάδα διέλασης (0,2 m 3 /ημέρα)
Φ285ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΒΟΡΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ)ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΤΕΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ61 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94277688ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα225,22/02/20164759111026,8Μελέτη ασφαλείας6ΤΟΧ4653Π8-ΗΥΔ13 September 2016Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ3727ΦΑΑΜΠΥ 6428/10/202229/10/2014274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 275.9 (2003) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 24.42.2 (2008) - Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργίλιου466917,604240834,90- 625000 m 3 /έτος ΕΥΔΑΠ (λίμνη Υλίκη ή κανάλι Μόρνου) αδιύλιστο, (615900 m 3 / έτος διυλισμένο) - 165 m 3 /έτος δίκτυο υδροδότησης Δ.Τανάγρας, - 79000 m 3 /έτος βυτία αδειοδοτημένων προμηθευτώναπό: i) ΕΥΔΑΠ για παραγωγική διαδικασία, αστικές χρήσεις, πότισμα εγκατάστασης, τρίτες εγκαταστάσεις (ΣΥΜΕΤΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, FITCO, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ), ii) δίκτυο υδροδότησης Δ.Τανάγρας για καθαρισμό χώρων γραφείων, πότισμα, iii) βυτία αδειοδοτημένων προμηθευτών για υδροδότηση της εγκατάστασης- από διύλιση νερού ευδαπ (6600 m 3 /έτος), - από καθαρισμούς οχημάτων (990 m 3 /έτος), - συμπυκνώματα μονάδων αντίστροφης όσμωσης (60000 m 3 /έτος), - απορρίψεις των νερών ψύξης (155000 m 3 /έτος), - όξινα απόβλητα του τμήματος 7 προεπίστρωσης (52000 m 3 /έτος), -από τη μονάδα εξάτμισης γαλακτωμάτων (5000 m 3 /έτος), - από διύλιση του νερού ευδαπ (2500 m 3 /έτος), - από λειτουργία ZLD (5500 m 3 /έτος), από τρίτες εγκαταστάσεις (98000 m 3 /έτος), - συμπύκνωμα από μονάδες εξάτμισης του ZLD (4 m 3 /έτος), - αστικά λύματα (11950 m 3 /έτος)
Φ1355FERRI TRI ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝΘΕΣΗ ΤΟΥΜΠΙ ή ΧΑΪΡΑΝΤΙΝΙ ή ΠΙΤΟΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94201878ΦΑΕ ΘεσσαλονίκηςΆλλο / ΕνημέρωσηΟΙΚ 590219 December 2017-77.5ΠΠΔ 35757 August 2017ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1138ΦΜΠ86702/07/202002/07/201220.13.6 (2008) - Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών23.19386238.170204- 300 m 3 /έτος απ το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης από: i) δημοτικό δίκτυο ύδρευσης - αστικά λύματα από χώρους υγιεινής, - τυχόν υπάρχουσες διαρροές υδάτινων διαλυμάτων των αλάτων
Φ380ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑΚΑΣΤΡΟΚάστρου, ΒοιωτίαςΟρχομενού94122574ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας618708/12/2004162560.7663381325/09/2007Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΡΔΕΥΣΗ & ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ2232 ΦΜΠ 44325 August 200925 August 2004241.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ - 13100 m 3 /έτος από: i) υφιστάμενη γεώτρηση - από παραγωγικές διαδικασίες, από πλύσεις χώρων, από τη λειτουργία της πλυντρίδας, από την αποσκλήρυνση νερού, από τη στρατσώνα λεβητοστασίου και τις ανάγκες του προσωπικού
Φ414ΧΑΛΚΟΡ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94054677ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης116511/04/20061151,41817,953080/11993126/06/2013Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΜΕ ΕΛΒΑΛ ΠΡΟΣ
ΑΣΩΠΟ
702/3723/03/201423/03/2006272 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Φ644Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94441550Α΄ ΙωαννίνωνΆδεια Τεχνικής Ανασυγκρότησης141602/06/201701895,454Α3ΠΟΡ10-ΜΨ01/06/2011Α2ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡ.H AΕΠΟ ΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ2067 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 8625/01/201825/01/201110.11 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 10.12 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, 10.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ23.3050338.20035 - 800 m 3 /ημέρα από γεώτρηση Γ1 (40 m 3 /hr) και γεώτρηση Γ2 (45 m 3 /hr) για τις ανάγκες παραγωγής, - εμφυαλωμένες συσκευασίες για κατανάλωση του προσωπικούαπό: i) 2 υφιστάμενες γεωτρήσεις Γ1 & Γ2, ii) εμφυαλωμένες συσκευασίες -λύματα προσωπικού (7,5 m 3 /ημέρα), - απόβλητα από έκπλυση χώρων και εξοπλισμού (800 m 3 /ημέρα)
Φ1011ΜΟΡΝΟΣ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ7 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94327082ΘήβαςΑλλαγή Φορέα421612/12/200311784117.410650927/07/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/1/EK ( IPPC )ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1140Φ7014[ΜΠ79]07/05/200808/05/2003252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ.23.37762738.348584
Φ105'EUROPA' PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94059490ΘήβαςΑνανέωση Άδεια Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας97713/03/20071097.644510.823636/15012113/09/2012Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ3929Φ.701.4/Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ88423/09/200924/09/200425.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 14 (2003) - ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ467432,0584240734,196-7m 3 /ημέρα από αγορά και διακίνηση με βυτία, - 9900 m 3 /έτος από δίκτυο ύδρευσης Δ.Οινοφύτων, - 4600 m 3 /έτος από γεώτρηση Γ1, - 24400 m 3 /έτος από γεώτρηση Γ3από: i) αγορά και διακίνηση με βυτία για τη λειτουργία των αποστακτήρων LOFT και την ανακύκλωση επεξεργασμένων αποβλήτων, ii) δίκτυο υδροδότησης Δ. Οινοφύτων για τις ανάγκες του προσωπικού, iii) 2 υφιστάμενες γεωτρήσεις Γ1 κ Γ3 για την άρδευση, καθαριότητα και απώλειες πυροσβεστικού συστήματος -αστικά λύματα (28 m 3 /ημέρα), - από μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής (12 m 3 /ημέρα/βάρδια), - μονάδα διέλασης (0,2 m 3 /ημέρα)
Φ261ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΛΗΞΗΣ110 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΙΑγίου Γεωργίου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων800350002ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης20823/03/2017301239271860/7293527/04/2016Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ1944 Φ 701.4/ΑΜ86 ΑΠΑΛΛΑΓΗ30/07/201527.32 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, 313 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ22.57089738.250425 - 9000 m 3 / έτος- υφιστάμενη γεώτρηση - λύματα προσωπικού
Φ10ΒLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ 79 ΧΙΛ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων998641440ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα498131/08/20071091091,764613718/04/2000Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ &ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ2499Φ7014[ΜΠ442]25/07/200825/07/2003274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 3340 m3/έτος για χρήσεις προσωπικού κ περιβάλλον χώρος, - 468 m 3 /έτος για παραγωγική διαδικασίααπό: i) 2 υφιστάμενες γεωτρήσεις - λύματα προσωπικού, - απόβλητα λιπαντικά έλαια, - απόβλητα λουτρού έκπλυσης μητρών τμήματος διέλασης, απόβλητα λουτρών χημικής επεξεργασίας, απόβλητα αναγέννησης απιονιστών, - απόβλητα αντίστροφης ώσμωσης
Φ148ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94183985Μεγάλων EπιχειρήσεωνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης255414/11/2013152,72916,4314740211 September 2015Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ886 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ27914/03/201614/03/2008274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 275.3 (2003) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 284 (2003) - ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ:ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, 285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ4671494239887 - 20800 m 3 /έτος για βιομηχανική χρήση: (18000 m 3 /έτος συστήματα ψύξης κ πύργοι ψύξης, - 2700 m 3 /έτος για τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού, πλυσίματος χώρων, ποτίσματος, - 100 m 3 από δεξαμενή για τις ανάγκες πυρόσβεσηςαπό: i) δίκτυο υδροδότησης ΔΕ Οινοφύτων, ii) δεξαμενή 100 m 3 - αποσκλήρυνση νερού (740 m 3 /έτος), - από τη στρατσώνα κυκλωμάτων ψύξης ( 2960 m 3 /έτος), - από τις ανάγκες προσωπικού (λύματα) (2710 m 3 /έτος)
Φ116ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΧΥΤΗΡΙΟ)ΧΥΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 55 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94061318Μεγάλων EπιχειρήσεωνΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης557820 November 200620134,36638,8221393020/02/2013Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
187Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ6322/01/200923/01/200424.43 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, 24.44 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ, 274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 274.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ, 274.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ233756,44Ε381857,24Β - 120 m 3 /ημέρα ( 18 m 3 /hr) από: i) μέσω δικτύου απ το Δ.Οινοφύτων, ii) από διασυνδεδεμένο δίκτυο σωληνώσεων από αδερφές εταιρείες, iii) γεώτρηση ( 18 m3/hr) - χρησιμοποιημένα σαπουνέλαια του θερμού ελάστρου από την παραγωγική διαδικασία (15 m 3 /έτος), - από τη μονάδα αποσκλήρυνσης νερού (2 m 3 /ημέρα), - λύματα προσωπικού (10 m 3 /ημέρα), - απομάστευση πύργων ψύξης (50 m 3 /ημέρα), - λιπαντικά έλαια (3 m 3 /έτος)
Φ276 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας94014004Μεγάλων EπιχειρήσεωνΤροποποίηση άδειας εγκατάστασης και χορήγηση άδειας λειτουργίας411212/08/2014081209,23ΟΙΚ 170904 April 2017Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ4414/701.4/1333101/12/201701/12/200923.51 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, 265.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ28,53019838.128207- 670000 m 3 / έτος για:- την ψύξη των μηχανημάτων, - για την χύξη των καυσαερίων των κλιβάνων στους πύργους ψύξης, - για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του προϊόντος κατά την άλεση στους μύλους τσιμέντου 1,2,3 & 4 και στους μύλους χώματος 1 & 2, - για τη διαβροχή των δρόμων, - για το πλύσιμο φορτηγών κ σιλοφόρων, - για το πότισμα των δεντροφυτεμένων χώρων, 10000 m 3 / έτος για τις ανάγκες του προσωπικού΄- ιδιόκτητη γεώτρηση (5 km από το εργοστάσιο, στο δρόμο Ελευσίνας-Μαγούλας) με 2 αντλητικά συγκροτήματα, - εσωτερικές γεωτρήσεις στο χώρο του εργοστασίου, - αγορά πόσιμου νερού που μεταφερεται με βυτιοφόρα για τις ανάγκες του προσωπικού - νερό ψύξης μηχανημάτων σε κλειστό κύκλωμα, - απόβλητα πλυντηρίου σιλοφόρων οχημάτων σε κλειστό κύκλωμα, - 650000 m3/ έτος όμβρια ύδτατα και νερά διαβροχής, 2000 m3/ έτος λύματα προσωπικού
Φ67ELVAL COLOUR ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας999213301ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης10031/03/20161495,023489,07ΠΠΔ 10031 March 2016ΒΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ3160Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 7109/04/202009/04/201225.1 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.61184438.309047 - 925 m3/ έτος για τις ανάγκες του προσωπικού και τις λοιπές αστικές χρήσεις - από το δίκτυο υδροδότησης τηα ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ, που έχει προκύψει απ την εισφορά του κλάδου χυτηρίων της ΕΤΕΜ ΑΕ - 3,3 m3/ημέρα λύματα προσωπικού, ≤1 tn/ έτος απόβλητα λιπαντικών
ελαίων
Φ53ΝΤΕΝΒΕΡ ΣΛΟΠΣ ΑΕΒΕΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝΚΑΜΑΡΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999526016ΘήβαςΑνανέωση Άδειας Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας256723/06/200504174ΑΓΤ0-Λ18/04/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ71/Φ.701.4/142620/01/200920/01/2004232.0 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 372.0 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ459204.7923.5363694220508.065238.133757 - 4440 m 3 / έτος : i) 18 m 3 /ημέρα για τις ανάγκες παραγωγής (ατμοπαραγωγή κ εναλλάκτες θερμότητας 15 m3/ημέρα, μικρές ποσότητες που προστίθενται περιοδικά στο κλειστό κύκλωμα ψύξης για την κάλυψη των απωλειών 3 m 3 /ημέρα), ii) 0,5 m 3 /ημέρα για τη χρήση υγιεινής του προσωπικού (10 άτομα), iii) για την πλύση χώρων και μηχανημάτων, iv) για την πυρόσβεση, v) 500 m 3 δεξαμενή με ανακυκλώσιμο νερό απ την παραγωγική διαδικασία - από ιδιώτη με υδροφόρα σε δεξαμενή 30 m3/ημέρα - απόβλητα αστικού τύπου /λύματα προσωπικού (1,05 m 3 /ημέρα), - υγρά απόβλητα παραγωγής (13 m 3 /ημέρα), - νερά πλύσης χώρων κ όμβρια ύδατα (10 m 3 /ημέρα)
Φ382ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΜΑΔΑΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας94134978ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης604228 December 20165301079,75Μελέτη ασφαλείας15006411 September 2015Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ (ΓΙΑ ΤΑ
ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΥΓΡΑ) ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)
3204 ΦΑΑΜΠΥ 23529 March 202330 March 201520.13 (2008)- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ466295.334240031.54-107310 m 3 /έτος ΕΥΔΑΠ, - 193085 m 3 /έτος ιδιόκτητη γεώτρησηαπό: i) ΕΥΔΑΠ ως πρώτη ύλη, για πλύσιμο χώρων & εξοπλισμών & δοχείων,αναπλήρωση απωλειών ατμολέβητων κ πύργων ψύξης, ανάγκες προσωπικού, ii) ιδιόκτητη γεώτρηση- λύματα προσωπικού (1,75 m 3 /ημέρα), -απομάστευση πύργων ψύξης (0,5 m 3 /ημέρα), - απομάστευση ατμολέβητα (0,2 m 3 /ημέρα), - από πλύση δοχείων (5 m 3 /ημέρα), - από πλύση αντιδραστήρα της μονάδας σουλφόνωσης (5 m 3 /πλύσιμο), -πλύση αντιδραστήρων της μονάδας παραγωγής αμφοτερικών προϊόντων (36 m 3 /πλύσιμο), - πλύση δαπέδων κ λεκανών ασφαλείας των δεξαμενών ( 9 m 3 / μήνα), απόβλητα αντίστροφης όσμωσης (291 m 3 /ημέρα από γεώτρηση ή 56 m 3 /ημέρα από ευδαπ), - επιβαρυμένα όμβρια ύδατα
Φ287Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΥΒΔΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94051915ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας1552 πε06/10/20163624,758188,26ΩΞΛ6ΟΡ10-Σ9Ο10/03/2015Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPC ΚΑΙ ΠΟΕΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΑΣΩΠΟΣ3303 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 11811/05/202410/05/201622.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 24.32 (2008) - ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, 25.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 25.92 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 273.2 (2003) - ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, 22233727,04Ε381832,54Β - 37620 m 3 /έτος απ τη γεώτρηση, - 8000 m 3 /έτος απ το δημοτικό δίκτυο για τις ανάγκες του προσωπικού, πλυσίματος χώρων, ποτίσματοςαπό: i) ιδιόκτητη γεώτρηση, ii) δημοτικό δίκτυο - απόβλητα που προκύπτουν απ την παραγωγική διαδικασία: εκπλύσεις από τη μονάδα αποξείδωσης κ απορρίψεις άλμης από τη μονάδα αντίστροφης όσμωσης του νερού γεώτρησης, τρατσώνα πύργου ψύξης (101,6 m 3 /ημέρα), - λύματα προσωπικού (9 m 3 /ημέρα ή 3000 m 3 /έτος), - στρατσώνα του πύργου ψύξης της ΣΗΘΥΑ( 1280 m 3 / έτος), - υγρά απόβλητα από τις εκπλύσεις του εξοπλισμού και το χημικό καθαρισμό του κυκλώματος ατμού-νερού του σταθμού ΣΗΘΥΑ, - χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια
Φ1061ΒΙΟΡΥΛ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94002318ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα596215/04/201621,81059,933096/12379920/07/2014Α2ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 313ΦΜΠ68212/04/202412/04/201620.2 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 20.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 20.53 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, 245 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑ23.45953538.371418 - 5m 3 / ημέρα για τις ανάγκες παραγωγής, τα πλυσίματα και την υγιεινή του προσωπικούαπό: i) το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης - απόβλητα από τυχών διαρροές ( 100Kg), - απόβλητα πλυσιμάτων εξοπλισμού (45 m 3 / έτος), - λύματα προσωπικού (1m 3 / ημέρα)
Φ753PEPSICO ΗΒΗ ΑΒΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΣΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94019208ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας2195,23/06/2011726,254476,4117091914/06/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΣΩΠΟΣ6467/31519/12/201520/12/2007159.8 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Φ5ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ (ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΜΥΤΑΚΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ)ΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΩΝ63 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΛΙΟΥΓΚΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94221078ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας51407/06/200083886,24ΑΘΘ0-913/05/2011Α1ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ IPPCΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ672 ΦΑΑΜΠΥ13129/04/200229/04/199726 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, 264.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ23.5651538.356034 - για την επεξεργασία πρώτων υλών (7,5 % της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης), - για τη διαβροχή οπτόπλινιων, - για τη διαβροχή χώρων και αποθηκών χώματος, - 2,3 m 3 / μερα για τις ανάγκες του προσωπικούαπό: i) ιδιόκτητη γεώτρηση για τις ανάγκες της βιομηχανίας, ii) απ το δίκτυο ύδρευσης Σχηματαρίου για τις ανάγκες του προσωπικού -λύματα προσωπικού, - δεν υπάρχουν λύματα απ την παραγωγική διαδικασία
Φ1465ΕΛΒΑΛ ΑΕΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (παραγωγή ταινιών αλουμινίου)59 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, Θέση Τεμπέλι ή ΛυσίαΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας094277688ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα597128 December 2015-349.75ΠΠΔ 597128 December 2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ--25.62 (2008) - ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ23.38453138.184214- 70 m 3 /έτος για γενική χρήσηαπό: i) υδροδοτικό δίκτυο Δήμου Τανάγρας -λύματα προσωπικού
Φ1471B.S RECYCLING Α.ΕΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ1o ΧΛΜ ΕΠ.ΟΔ.ΣΧΗΜΑΤ-ΧΑΛΚ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας998376245ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας362929/07/2016182,4ΒΙΗΦΟΡ10-ΙΒ801/04/2014Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 3583ΦΑΑΜΠΥ1058Α26/07/202427/07/201638.11.19 (2008) - Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων, 38.32.11 (2008) - Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών, 38.32.12 (2008) - Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών, 38.32.31 (2008) - Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού463350233455,504244300382111,57- 1860 m 3 /έτος (για Αφοί ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ και 6 m 3 /h για BS RECYCLING) υφιστάμενη γεώτρησηαπό: i) ΕΥΔΑΠ για καθαρισμό εξοπλισμού, ανάγκες προσωπικού και πότισμα. Η λειτουργία της μονάδας δεν απαιτεί κατανάλωση ύδατος για παραγωγικούς σκοπούς. ii) υφιστάμενη γεώτρηση - λύματα προσωπικού, - νερά πλύσης δαπέδου, - υπολείμματα υγρών από δεματοποίηση συσκευασιών
Φ93ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΥΑΛΟΥ79 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων998807547ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα471727/01/200977,93769023627/02/2002Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1959 ΦΜΠ 12507/10/201607/10/2008241 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.37913338.369078
Φ247ΒΕΧΡΩ Α.ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝΠΕΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠέτρας, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94001868ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης246526/07/2000-766,05ΟΙΚ 3638/21012823 November 2017Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ1064 Φ701.4/7504/06/200304/06/1998243 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 243.0 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ23.05369638.376187- 3000 m 3 /έτος ως α' ύλη για την παραγωγή χρωμάτων υδατικής βάσης, - 100 m 3 /έτος για την αναπλήρωση των εξατμίσεων απ το σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ απ το σύστημα ψύξης μηχανημάτων, - 20 m 3 /έτος για την ψύξη των δεξαμενών αποθήκευσης διαλυτών, - 130 m 3 /έτος για το σύστημα πυρόσβεσης, - 840 m 3 /έτος για τους χώρους υγιεινής του προσωπικούαπό: i) υφιστάμενη γεώτρηση, ii) το δίκτυο ύδρευσης - απόβλητα υδατικής βάσης (0,5 m 3 / ημέρα), - απόβλητα διαλύτη (50 tn/ ημέρα), απόβλητα διαλύτη παρασκευής βιοκτόνων (0,2 tn/ έτος), απόβλητα λιπαντικών ελαίων (0,2 tn/ έτος), - λύματα προσωπικού
Φ938ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟ ΑΓ. ΘΩΜΑΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας800764388ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα90027/03/2017122,32273,273265/19022016 November 2017Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- --52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη46664345623.621624423955675638.3077288- 9 m3/ημέρα για χρήσεις προσωπικού κ πλύσεις δαπέδωναπό: i) δίκτυο ύδρευσης Δήμου Τανάγρας- υδραυλικά έλαια 0,20 tn/ έτος, - λύματα προσωπικού 8 m 3 / ημέρα, - απόβλητα πλύσης δαπέδων 1 m 3 / ημέρα, - αποπαγώσεις αεροψυκτήρων των θαλάμων ψύξης 1 m 3 / ημέρα
Φ246ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ)ΧΥΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ 53 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94061318ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας4580902/03/200034975869,036264014/04/2003Α1ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3081/84207/12/200407/12/1999274.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΚΟΥ
Φ990TECHNIMA ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥΘΕΣΗ ΡΟΒΙΣΤ -ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95444284ΘήβαςΑδεια λειτουργίας5506/201712 January 2018179,7517,35ΠΠΔ 5506/201712 January 2018ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1518 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 7287 September 20188 September 201022.19( 2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ), 22.21 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ23.59963938.339802από: i) νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα- αστικά λύματα από χώρους υγιεινής, - νερά ψύξης που ανακυκλώνονται μέσω κλειστού κυκλώματος
Φ928ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ)ΘΕΣΗ 'ΚΙΒΟΥΡΙ ή ' ΠΟΤΑΜΙΑ'Αγίου Θωμά, Βοιωτίας Τανάγρας160453002ΓαλατσίουΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας57307 November 2013038ΠΠΔ 57307 November 2013Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ38 (2008) - ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ467792.1974239308.055
Φ1157ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Α.ΕΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΘΕΣΗ ΤΣΕΡΕΣΙΔιστόμου, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας998016577ΛιβαδειάςΆλλο / Ενημέρωση308816 May 2015063.05290311 August 2003ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αα(ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ )1 January 19701 January 197011.02-0 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ2273162938465859
Φ14ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΑΣΚΡΗ ΘΗΒΩΝΆσκρης, ΒοιωτίαςΑλιάρτου92658281ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας482130/09/2015128,2545Ο77ΛΗ-Η6Ξ13/10/2011ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ13968ΦΜΠ15713/12/202113/12/201311.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ422186,0854240431,763
Φ140NORSAFE WATERCRAFT HELLAS AEΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ7 ΧΛΜ. ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ- ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94127207ΦΑΕ ΠειραιάΑλλαγή επωνυμίας297523/11/201010136,64239601/08/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ255ΦΜΠ 144 α,β,γ19/05/201319/05/2008342 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 351 (2003) - ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, 351.1 (2003) - ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦ23.37128538.346038
Φ1400ΜΙΧΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΘΕΣΗ 'ΒΑΡΥΚΟΣ'Σκούρτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας69831320ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας214116/06/200929,3417009/11/2004Β4ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3491/978/13-05-200513/05/201013/05/2005159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ1402ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ "ΜΑΡΜΑΡΕΣΕΖΑ"Πλαταιών, ΒοιωτίαςΘηβαίων48065054ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας124323/03/2015135,94124323/03/2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1195 ΦΜΠ 19/06-07-200906/07/201706/07/200910.91 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ , 52.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1403ΣΩΤ.Δ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.δτ TRISOIL ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΘΕΣΗ ΦΟΥΣΚΕΝΑΠύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας82134477ΕλευσίναςΆδεια Λειτουργίας178822/09/201005224893/2438/02-04-0902/04/2009Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΦ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ116811/05/201812/05/2010246.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ1404ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΔΔ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων45511680ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας379202/10/201246.691784/03-06-200903/06/2009Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΦ.701.4.Α.Μ.19/07α28/03/202028/03/2012261.2 (2003) - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, 361.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 361.4 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
Φ1407ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΕ δτ ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕΒΙΟΜΑΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ foil ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜΑΔΑΡΟ- ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998104946ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα564529/11/20164635,513679Μελέτη ασφαλείας18526022/06/2011Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ2093Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ 217Β03/02/201904/02/2011"24.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "235843Ε382842Ν
Φ313ΝΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ7 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94116094ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας152104/04/2002111402816/01/2002ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ87129/03/200729/03/200222.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ316ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΒΕΕΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΚΟΡΜΑΤΖΙΝΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94122574ΤρίποληςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό6128/0130/04/2002382444224/12/2001ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4606ΦΑΑΜΠΥ62811/12/200611/12/2001241.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ23.58725138.35716
Φ317VIOMETALE ABEEΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ 57 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΛΑΜΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας92256058ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας225613/07/200538512193524/13788229/07/2013ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
3772Φ.701.4Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ.70702/12/202003/12/2012285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ466622,214241214,51
Φ32ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΚΕΣΣΕΡΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95169270ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης117110/06/201651895,97ΠΠΔ10/06/2016ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ2046/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ20717/01/201917/01/201122.2 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 38.21 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Φ320ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛΘΕΣΗ 'ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ' Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94183727ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας506816/12/20051,6201,75242001/07/2004ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3177 ΦΑΑΜΠΥ 94629/08/200930/08/200425.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ233752,98381818,98
Φ322ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ78 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94173980ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα491705/10/201557689,51491705/10/2015ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1663Φ704.1023/09/202323/09/201517.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, 20.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 21 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ23,240220Ε38,222495Β
Φ324ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣΚορωνείας, ΒοιωτίαςΛεβαδέων42346351ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας5262202/09/199928,77836526/11/1998ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2208Φ701.4/27620/08/200420/08/199916.23 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, 203 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Φ328ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΡΑΣ ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΘΕΣΗ "ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ "Αγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας99917126ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας364622/01/199891,77505220/10/1997ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ33ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΠΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95298922ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης336410/07/2013806,87ΠΠΔ 336410/07/2013ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 023.70 (2008) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, 267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ23.56902538.357751
Φ1112ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS AEΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94507462ΦΑΕ ΠειραιάΑνανέωση άδειας λειτουργίας634030/11/200700ΑΠΑΛΛΑΓΗ1 January 1970ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3641/Φ701.4/592/200321/08/200822/08/2003296.0 (1993) - ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ1118MARIS POLYMERS AEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999528243ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης214120/06/201721596,8ΩΔ6ΛΟΡ10-ΛΜΕ10/02/2017Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 3056 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 36205/03/202006/03/201220.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.30 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 20.52 (2008) - ΠΑΡ469641,3444241292,598
Φ1119ΜΕΝΕΞΗΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΟΥΡΕΖΑΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων999526030ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας1193,24/04/2007267,06509920/12/2006ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ102ΦΜΠ730α12/02/201512/02/2007361.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, 31.01.11 (2008) - Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα, 31.09.11 (2008) - Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.23.4675938.374031
Φ112HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94094640ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα316114/10/20081554,31691,829705/03/2012ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙ4838/701/21216/12/200816/12/2003295.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Α.Κ.23.65005938.310008
Φ1121ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ - ΠΑΤΑΤΑΣ)Δ.Δ. ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΠλαταιών, ΒοιωτίαςΘηβαίων73911120ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας400517 July 201451.73 ΠΠΔ 400517/07/2014ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1023ΦΜΠ72602/06/202202/06/2014153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ, 52.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη, 52.10.1 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης23.24508938.243517
Φ1124ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΙΣΒΗΣ ΕΝΤΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΘίσβης, ΒοιωτίαςΘηβαίων94057796ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση Άδειας Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας3417/1009/06/201130598842/1190309/12/2010Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ142.1 (2003) - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ.ΕΞΟΡΥΞΗ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΗΨΗ ΑΜΜΟΥ
Φ1278GENERAL PACK ABEΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΤΣΕΦΛΙΚΙ' ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95551981ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας91527/09/20068095,2132528/04/2006ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ53405/04/201005/04/2005222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ.
Φ1279Γ. ΚΟΥΚΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ'ΤΣΕΦΛΙΚΙ' ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99919875ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης324727/09/200672,21099,69342,08/02/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ967/701,4/53405/04/201305/04/200518.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ.
Φ817ORGANOMETAL AEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΕΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99364933ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης537903/11/201542110537903/11/2015ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ3828ΦΑΑΜΠΥ80410/12/202211/12/2014241.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ23.372802Ε38.182242Β
Φ1280ΠΑΝ. ΓΑΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΜΑΝΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ2 ΧΛΜ ΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΔΕΛΦΩΝΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων92877510ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας2311.29/07/2009072.06435931/10/2006BΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ265.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ
Φ1281ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΨΥΓΕΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ' ΝΕΩΧΩΡΑΚΙΟΥ ΘΗΒΩΝΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων100262931ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας93229/04/20111,681,9209806/10/2006ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ96 ΦΜΠ 2705/04/201905/04/2011631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ23.35796838.291643
Φ1282ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΒΕΕ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΒΙΟ/ΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ'ΚΟΝΤΙΤΑ' ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94250271ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας54914/05/200910127358405/09/2006Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ536Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ24013/02/201614/02/2008252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, 252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ1284ΜΠΕΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΨΥΓΕΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΓΕΦΥΡΙ' Δ.Δ. ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΛουτουφίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων50399528ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας488118/10/20160160,114881 ΠΠΔ18/10/2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ03/10/201652.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , 153.9 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Α.Κ., 632.2 (2003) - ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΔΩΝ23.28301138.283398
Φ1285ΑΝΚΟ - ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ'ΚΟΝΤΙΤΑ' ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας38975400ΜοσχάτουΑνανέωση Άδειας Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας4149/2011,10/01/2012179455829/12/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1661 Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 109430/11/201830/11/2011281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1286ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - Γ. ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ Ν. ΜΙΧΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ'ΣΤΑΡΟΚΡΙΘΙ'Ελεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων81844176ΘήβαςΑλλαγή επωνυμίας5060/201116/01/201264,24312/201117/01/2012ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ294ΦΜΠ441β27/03/201627/03/2008285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1288ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ 'ΤΕΜΠΕΛI'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας93642766ΑιγίουΑνανέωση Άδειας Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας513331/10/2012308,94210827/04/2012Β4ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ10.71 (2008) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ1410Α.Σ. -ΕΛ.ΚΕ.Κ ΘΗΒΑΣΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ "ΛΟΥΤΣΑ"Τανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας999027621ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας655030/10/2014055,38144727/08/2009ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3691ΦΑΑΜΠΥ1181Φ701,414/10/202215/10/201410.39 (2008) - ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 52.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.51121638.338853
Φ1411ΥΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΘΕΣΗ "ΤΟΥΜΠΙ"Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94076610ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας35431/08/2016031116916/157405/03/2009Α2ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1852 ΦΜΠ 96 α07/08/201607/08/200823.99 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.435820,734243892,55
Φ1417Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ ΕΕ CONTRUCK MECHANICASΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΘέση Λάκκα ΠαππάΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998325915ΚηφισίαςΆδεια Λειτουργίας454318/09/201374100.3712904/02/2015ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΦ701.4ΦΑΑΜΠΥ123030/06/202127/06/201329.20 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ? ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 29.10 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ23.63608538.319799
Φ1421ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΔ. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΕΟ ΛΙΒΑΕΙΑΣ - ΘΗΒΑΣΠέτρας, ΒοιωτίαςΑλιάρτου46073022ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας38726/01/201279,95322903/12/2009Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3005Φ701.4.ΑΜ56/1106/12/201906/12/2011286.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ23.05044238.375743
Φ333ΓΙΟΥΝΙΧΕΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ - ΜΑΔΑΡΟΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94249954ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης23418/01/2002186,1ΑΔΑ ΒΕΖΛΟΠ10-ΠΜ013429/05/2013Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ2475/9611/07/200611/07/2001245.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, 246.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ339ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΚΡΑΣΙΩΝΑΣΚΡΗ ΘΗΒΩΝΆσκρης, ΒοιωτίαςΑλιάρτου97187340ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας247302/11/2000693605302/06/1997ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1725ΦΜΠ201Α04/07/200504/07/2000159.3 (1993) - ΚΡΑΣΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ34ΝΕΑ ΓΗ ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΘΕΣΗ "ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ"Ελεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων800482428Α΄ ΚαλλιθέαςΑλλαγή επωνυμίας256002/06/201720134564/3056408/03/2017Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ383 ΦΜΠ 49111/03/202211/03/201420.15.80 (2008) - Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.452142,634246614,21
Φ340ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΗ 'ΡΟΒΙΤΣΕΖΑ'Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας93291347ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας68712/02/2015584,18ΠΠΔ 68712/02/2015ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
3008Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ57308/01/202309/01/201525.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ474346,014255556,14
Φ345ALSTOM ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94150118ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας309823/02/200134,05214011/07/2000Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1312ΦΑΑΜΠΥ1805/07/200505/07/2000315 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Φ347DSM NUTRITIONAL PRODUCTS HELLAS ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99966108ΑμαρουσίουΑλλαγή επωνυμίας546528/09/200434,66142,44174005/04/2013Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)
2964Φ7014ΦΑΑΜΠΥ16024/01/202027/01/2012157.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ23.65763638.30313
Φ1126ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &ΣΙΑ ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΑΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΣΗ ΚΙΟΝΕΖΑΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας999527166ΘήβαςΘεώρηση Σχεδίων2464/1015/04/201132236,584461/0919/03/2010ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ6412Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ89713/12/201513/12/2007282.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ23.47289438.370662
Φ1127ΚΩΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΚΑΜΠΟΣΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας99225091ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας178926/11/2010471.42284716/10/2008ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1226Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ88604/05/201804/05/2010284 (2003) - ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ:ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, 361 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Φ113ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ)1 ΧΛΜ ΣΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΧΑΛΚΙΣΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94450742ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης250428/06/20052577,734519/04/2012ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ887/701.4/76129/03/201028/03/2005287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ1130ΑΗΔΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΛΕΚΤΗΡΙΟΚΟΝΤΙΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας81441523ΝίκαιαςΆλλο / Ενημέρωση137115/05/2015152,8ΠΠΔ 137120/03/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3678ΦΑΑΜΠΥ89413/10/202214/10/2014176.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ467106,1274241814,767
Φ1131ΠΟΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων998376190ΘήβαςΑλλαγή Φορέα722/1112/04/201267,13132103/06/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3083/ΦΜΠΥ72110/12/100910/12/2004281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
Φ1132ΑΦΟΙ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ Ο.ΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΘΕΣΗ 'ΓΚΡΟΠΙΕΣ- ΠΟΥΣΟΛΙΚ' ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999526890ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας474419/09/201256ΠΠΔ 319518 June 2012ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΠΑΛΛΑΓΗ267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, 23.70.1 (2008) - Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων23.60765338.348059
Φ1133ΑΦΟΙ ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΕΒΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ1.1 ΧΛΜ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ Κ3, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων99263925ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας87526/05/2010105202030/05/2008ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2225 Φ.701.29.Α.Μ.706γ01/07/201801/07/2010212.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ22.8708338.449297
Φ1134ΕΛΛΑΣ ΓΚΑΖ ΕΠΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΑΡΜΑ ΘΕΣΗ 'ΔΡΟΜΟΣ ΑΣΩΠΙΑΣ Η ΡΟΥΝΤΟΥΜΙΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας999454422ΑμαρουσίουΆδεια Λειτουργίας91611/03/2005105142417418/11/2003Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ515.1 (2003) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1289ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ - ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΕΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΔΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ 'ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94436065ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας265526/11/200919,5574806/10/2006Α1ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1104Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ110413/05/201713/05/2009631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1290ΜΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗΘΕΣΗ "ΜΑΔΑΡΟ"Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999075618Ν. ΦιλαδέλφειαςΑνάκληση Άδειας Λειτουργίας 211409/05/201714,956,75489805/12/2006Β3ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1211Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 116307/04/201708/04/2009252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.61478938.311715
Φ1293Δ.ΑΓΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΘέση Κοκκάλα, ΘήβαΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων44792010ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας112607/07/200991,5163131/10/2006Β4ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1973 ΦΜΠ 85010/10/201610/10/2008159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ1294ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛΕΟΝΤΑΡΙΛεονταρίου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου39395463ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας351806/10/201163,4299218/08/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ736ΦΜΠ3418/07/201918/07/2011631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1297ΒΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων36745394ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας1806/02/20070.457,2650328/02/2006ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ3909Φ.Μ.Π 83228/12/201428/12/2006153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1298ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΙΑ"Τανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94468272Μεγάλων EπιχειρήσεωνΆδεια Λειτουργίας251906/12/201391.9225.4776716/01/2007ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3693Φ.701.421/10/202023/10/201222.29-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ232832,54Ε382228,35Β
Φ1299ΛΕΩΝ. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΗΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων998780070ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας345703/07/201228,97615/02/2007ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 23.70 (2008) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ225457,73Ε382745,40Β
Φ1300TRADE LOGISTICS AEBEΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ59 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, Θέση Πάτημα ή ΣτέρναΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας998938399ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας Εγκατάστασης25 April 190610 June 201601245.0821153610 February 2012Α1ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ901/701.4/110618 March 201619 March 200852.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ2336359438200615
Φ1424ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δημητ. ΜΑΤΑΛΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΑΤΑΤΕΣ-ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ)ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων61877500ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας668006/11/2014ΠΠΔ 668006/11/2014ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3627ΦΜΠ56129/11/201829/11/201052.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
Φ1431ΣΟΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας997597580ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας36711/02/201614,2188,65ΠΠΔ 367 11/02/2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2851/Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ14504/03/202104/03/201325.99 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.23.63857838.316006
Φ1432ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΕΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝΘΕΣΠΙΕΣΘεσπιών, ΒοιωτίαςΑλιάρτου800341761ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας671519/12/20147,525117/393801/06/2011Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΦ15/οικ1589/10402/07/202230/01/200638.31.12.01 (2008) - ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, 38.31.12.02 (2008) - ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤ23.17221138.299016
Φ356REGEN HELLAS IKE"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ&ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ"ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας800586506ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας69829/03/2017135248,75698 ΠΠΔ29/03/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3040 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 127522/01/202523/01/201722.2 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ361ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΟΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΟΠΗΣ Κ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων81887256ΛιβαδειάςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας139913/03/200740168515/06/2006ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2123Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ97230/07/200930/07/2004261.2 (2003) - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ22.84240938.436036
Φ367ΣΕΓΕ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝΜΑΔΑΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94280171ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης195502/04/2012431,3514130/170827/04/2010Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ103 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ07/02/201607/02/201124 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 241.5 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, 242.0 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.61836938.307035
Φ369ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ1 ΧΛΜ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΣΤΡΟΥΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού91262288ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας69213/07/200415,536043414/02/2003ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2522Φ701.4/89Α27/01/200927/01/2004205.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ22.96281238.479556
Φ37ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΣ Ο.ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας92905407Ηρακλείου ΑττικήςΑλλαγή Φορέα17397 April 201616651015335831 October 1991ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3679 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 44015/12/200716/11/200624.34 (2008) - ΨΥΧΡΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΟΛΚΗ ΣΥΡΜΑΤΩΝ46.61198242,41760994
Φ370ΤΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΠΛΑΛΙΣΤΡΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων30751598ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας345328/09/200429,88182321/04/2004ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ126920/05/200920/05/2004285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ371ΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΡΓΕΙΟ ΚΑΤ. ΚΑΛ.ΤΑΜΠΟΥΡΙ ΡΟΥΚΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων8873978ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας163122/01/200118116,581531/03/2000ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ636/ΦΜΠ 16207/04/200507/04/200025 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Φ372ΣΙΒΙΛ ΕΠΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΙ ΔΗΛΕΣΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95294486ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας305710/06/2014202,721017,5ΠΠΔ 305710/06/2014ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ319512/11/202113/11/201317.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ, 18.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ1136ΝΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999318669ΘήβαςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας43303/02/201463,32ΠΠΔ 43303/02/2014ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΦ15/οικ.1589/10427/01/201427/01/200623.5 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ4244212464172
Φ1138ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΕΛΕΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΜΕΣΣΟΡΑΧΗΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων999628310ΕλευσίναςΑνανέωση άδειας λειτουργίας572507/12/200675,5259,586724/03/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1205ΦΜΠΥ73428/04/201328/04/2005252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ114SIRCA HELLAS ABEEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94207385ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας302109/07/2002848921623/12/1998ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ2680Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ28817/06/200718/06/200220.30-0 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 243.0 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ23.6266638.306244
Φ1140ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΘΕΣΠΙΕΣ ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑΘεσπιών, ΒοιωτίαςΑλιάρτου20282573ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας2212/0924/07/20093687223/02/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ195 ΦΜΠ 17/16-02-200916/02/201716/02/2009281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1144ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΚΡΙΠΕΖΑ Η ΚΑΛΙΜΠΑΚΙΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων26586280ΑχαρνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού2325/0905/11/200957,12374131/10/2007ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ140/ΜΠ/731α/22-02-200722/02/201522/02/2007281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
Φ1303Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝΚΑΜΠΟΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων99117960Βύρωνα Άλλο / Ενημέρωση300914/09/20164,7541,514859 ΠΠΔ09/09/2013ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ27/06/201623.12 (2008) - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ, 23.12.1 (2008) - Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού232714,72Ε382254,11Β
Φ1304Θ. ΓΚΟΝΗΣ-Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΛΑΙΩΝΑΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων999465307ΑχαρνώνΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης6759/06,22/03/200728,6483705/12/2006Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3508ΦΜΠ79131/07/201531/01/2007515.1 (2003) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1305ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΚΑΠΑΡΕΛΛΙΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων998927373ΘήβαςΥ.Δ. Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης9 February 190124 September 20120135.914039.24 September 2012ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ119 ΦΜΠ 85729 January 201929 January 201031.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 31.02 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ2314555338140583
Φ1306ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣΘΗΒΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων76186120ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας98022/03/200743,6879923/02/2007Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ292.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Α.Κ.
Φ1307ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΘΗΒΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων999871893ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό4267,12/12/2011424,02113620/06/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ734ΦΜΠ3305/07/201905/07/2011281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 282.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ, 287.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ
Φ1308ΔΑΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΧαιρωνείας, ΒοιωτίαςΛεβαδέων126967607ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας6492/0713/03/2009410916/01/2007Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ292.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Α.Κ.
Φ1309ΕΛ ΓΚΑΖ ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΘΕΣΗ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων999862706ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας167414/09/201112508,8501005/12/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ111ΦΜΠ84907/01/201807/01/2010282.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ, 515.1 (2003) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1310ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΛΑΙΩΝΑΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων57418998ΘήβαςΆδεια κτιριακής επέκτασης267814/12/201040,7820119/03/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2073ΦΜΠ86913/11/201613/11/2008293 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Φ1311ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΛΑΙΩΝΑΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων54500640ΘήβαςΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης258006/09/201042,9118931/05/2010Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ 293 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Φ1312ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΒαγίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων57574159ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας3602/201028/04/201147,7820019/03/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3642ΦΜΠ2615/12/201815/12/2010153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1446ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ (ΣΠΑΣΤΗΡΟΤΡΙΒΕΙΟ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΙΝΟΣΑσωπίας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94057796ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας7922/01/2015276077589/778019 October 2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΦΑΑΜΠΥ09/03/202918/04/2013
Φ1448Δ.Γ ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΒΛΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας999803640Ι΄ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας152203/05/20125,66.802.05/03/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ245.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
Φ1449ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΥΑΣΚΡΗ ΘΗΒΩΝΆσκρης, ΒοιωτίαςΑλιάρτου70224500ΘήβαςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας223128/05/2012131,51207313/10/2011ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ785ΦΜΠ3503/08/201903/08/201111.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Φ145Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ & ΣΧΟΙΝΙΩΝΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΕΣΗ 13 ΧΛΜ ΘΗΒΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΟΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94021093ΦΑΕ ΠειραιάΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα381211/08/2016641,13731,492485/10330631/05/2012Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ197ΦΜΠ2304/05/201804/05/201022.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 25.93 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, 13.94 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΣΧΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ, 287.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ23.43871338.374298
Φ374ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99189223ΚαρύστουΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού137218/05/201125,5486723/01/2012Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1176/1164/17-03-0917/03/201417/03/2009333.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ23.63080138.308681
Φ375ΜΙΚΟΥΘΕΡΜ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BOILER ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94150708ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης4381214/07/1997168,54381204/06/1997Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1073ΦΑΑΜΠΥ37126/06/200226/06/1997282 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Φ378ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ι. ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΜΗΧΑΝΩΝ2ο ΧΛΜ. ΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων92085972ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας591513/12/200253,65591513/12/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3210Φ701.4/45415/09/200515/09/2000285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ381ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΤΖΕΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94314977ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης615113/11/200699434,6242818/07/2016ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ101/701.4/18310/01/201111/01/2006252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Φ384ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 'ΙΝΟ ΑΕ'ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΘΗΒΑ 3 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων99818056ΘήβαςΆδεια κτιριακής επέκτασης285201/10/20101051,6424964/298322/04/2016Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΡΔΕΥΣΗ3465ΦΜΠ20317/11/201417/11/200611.02-0 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, 159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ23.32878338.282096
Φ387ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ ΑΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94015050ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας582911/12/20031160,7177606/07/2001ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2236 ΦΑΑΜΠΥ 63122/06/200622/06/2001284 (2003) - ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ:ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Φ388Κ. ΚΟΡΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999526262ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας317506/07/201773,35ΠΠΔ 317506/07/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ71.2 (2008) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, 25.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.2 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ23.60975438333374
Φ39ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕΒΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΙ Αγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας95355158ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης251211/05/200461,7887126/04/1999ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1148/51119/04/200919/04/2004297.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Φ1147ΜΑ.Τ.ΚΟ - Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94130027ΣερβίωνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα219801/07/2013352,277517/773416/12/2011Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ 267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, 23.70.1 (2008) - Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων233633,65Ε381948,98Β
Φ1148ΤΕΧΝΟΜΕΤ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΗ 'ΣΕΣΙ'Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99879930ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας373704/07/2014273,5373704/07/2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3318ΦΑΑΜΠΥ91501/07/202203/07/2014281 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 25.11.23.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, 46.72.13.28 (2008) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ, 52.10.19 (2008) - Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης23.598030938.3531012
Φ1149ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ με δτ novamixΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝΥΠΑΤΟ ΘΕΣΗ ΧΑΣΑΝΙΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων99939801ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης368501/11/20166696,62ΠΠΔ 368501/11/2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ159 ΦΜΠ 929/02/202009/02/2012266.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, 20.30.11 (2008) - Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο, 20.41.44 (2008) - Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων προϊόντων καθαρισμού, 23.64.10 (448863,28323.4157964246639,64538.368974
Φ115ΦΩΚΙΩΝ ΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΚυριακίου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων91978371ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας87426/05/1985182,5ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1411Φ701.4ΕΚΠΥ21001/08/198314 (2003) - ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φ1150ΧΡΩΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94458309ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας195919/04/2016861364,96ΠΠΔ19/04/2016ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ3307Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ91618/09/202019/06/201213.3 (2008) - ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 13.30 (2008) - ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 273.2 (2003) - ΨΥΧΡΗ ΕΛΑΣΗ ΣΤΕΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ4670424239360
Φ1152ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΕΣΗ ΝΤΡΕΟΥΤΠύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999629275ΕλευσίναςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα199705/07/200765,2258526/02/2004Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ887Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ91710/04/201410/04/2006281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ1153ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΘΕΣΗ 'ΝΤΑΜΠΑΣΙ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999640570ΘήβαςΆλλο / ΕνημέρωσηΟΙΚ 315119/06/20150149.49ΠΠΔ 315119 June 2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ 25.11.2 (2008) - Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους23.6160338.308825
Φ1154ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΨΥΓΕΙΟ,ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ,ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΛΕΥΚΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΛεύκτρων, ΒοιωτίαςΘηβαίων44791430ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας311930/12/200853,286117/03/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1859ΦΜΠ75413/08/201613/08/2008153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1155ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΘΕΣΗ 'ΠΗΝΑΓΟΥΡΙ 'Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων44792254ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης2412/0929/07/200937,51230/12-05-0912/05/2009Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1188 ΦΜΠ 751/*02-07-200902/07/201902/07/2009361 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Φ1314ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΛΟΥΤΟΥΦΙΛουτουφίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων39410317ΘήβαςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας42324/04/200748,873419/09/2005ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ1315Κ. ΧΑΡΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΤΗΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου99909440ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας3142/0804/02/20092555.6851812/04/2004ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ2921 Φ701.4 ΑΜ 6/808/0505/08/201605/08/2008151.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 151.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ230455,67Ε382246,26Β
Φ1317ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΛΑΙΩΝΑΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων53746120ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας318118/09/200881189127/04/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ293ΦΜΠ1108/04/201608/04/2008153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ23.44156238.371786
Φ1318ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΛΑΙΩΝΑΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων54339824ΘήβαςΆδεια Εγκατάστασης Κτιριακής και Μηχανολογικής Επέκτασης και Αλλαγής Φορέα200312/06/200797,43138617/05/2007Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1320ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΑΠΑΡΕΛΛΙΠλαταιών, ΒοιωτίαςΘηβαίων39395739ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας539613/11/200761,54189624/04/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1842ΦΜΠ312/09/201512/09/2007631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1322ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΑΛΛΙΘΕΑΚαλλιθέας, ΒοιωτίαςΤανάγρας44792334ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας38122/05/200876,3248113/06/2007Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ304Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ112322/01/201623/01/2008631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1323ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΗΒΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων39098296ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας371413/01/201040,7811120/11/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2186ΦΜΠ2019/10/201719/10/2009631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1324ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων128736040ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας406/0922/05/200944,8325076/10-04-200710/04/2007Β3ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2028/871/29-01-200929/01/201729/01/2009631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1452ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΥ,ΚΕΡΙΩΝ,ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΦΥΝΕΛΑΙΟΥΘΕΣΗ 'ΤΕΜΠΕΛΙ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998964621Β΄ ΠεριστερίουΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας644915/12/20152,149,464042,15/12/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3054ΦΑΑΜΠΥ122616/02/202317/02/201520.41 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, 20.52 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ
Φ1453ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΧΥ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΥΜΗΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΑΝΑΛΗΨΗΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων800358638ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας9531/01/201477.594.42ΠΠΔ 9531/01/2014ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ548Φ7014ΑΜ81/1307/03/202107/03/201310.73 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ22.50392838.262395
Φ1456ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΘΕΣΗ "ΚΟΛΟΜΑΤΑ"Λεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων126973872ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας160508/04/2013-43,5ΠΠΔ 16058 April 2013ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ252/Φ.701.4/ΑΜ/476α12/02/202113/02/201325.62.10 (2008) - Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών225351,74382647,84
Φ1458ΟΠΤΙΜΑ ΑΕΜΟΝΑΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΛΙΜΑΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας94006225ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας224318/12/2012-164,1181978/814906/11/2008Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1184/Φ701.4/101609/04/201710/04/2009631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 466283,574239594,32
Φ1461ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΛΛΑΙΔΙΤΗΣ ΙΚΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PELLET ΜΠΡΙΓΚΕΤΑΣΘΕΣΗ "ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ"Λιβαδειά, Βοιωτίας Λεβαδέων800504806ΛιβαδειάςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα457309/10/2015-237,52ΠΠΔ 4573..9 October 2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2200/Φ.701.4/88-1312/09/202212/09/201416.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ225311,62382718,22
Φ390ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΖΑ ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΦΛΕΒΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου99264798ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας5090/ΠΕ09/04/2001-56,754307/03/2000ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗ Α.Μ.7709/03/2000285.2 (1993) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ395ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΘΕΣΗ ΚΟΥΡΟΥΠΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94076610ΘήβαςΑλλαγή Φορέα68230/09/2011-325199328/08/2009ΒΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ4255 Φ701.4 ΑΜ 10424/11/201724/11/2009266.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φ399Α. ΜΠΑΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΧΙΣΤΗΡΙΟ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝΘΕΣΗ 'ΡΟΥΜΑΝΙΑ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας93811935ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης1744925/06/1998-461,669722/06/1998Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ4ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕΠΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝΘΕΣΗ 'ΔΡΑΓΑΝΙ'Υπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων94026678ΘήβαςΠροσωρινή άδεια λειτουργιας και επέκτασης1811220/05/1997-446,4ΑΔΑ 4ΑΘ27ΛΗ-ΡΝ25/05/2011ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ23.38242538.368784
Φ404ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΣΤΕΦΑΝΗ ΘΗΒΩΝΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας40202243ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας233112/06/20072.6125.25243/0611/01/2007ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ1328 ΦΑΑΜΠΥ69505/05/200905/05/2004175.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ405RAM EUROPE ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ1 ΧΛΜ. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΣΤΡΟΥΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού95341627ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας3671025/11/1998-2653662312/11/1996ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1955 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 12222/09/200322/09/1998293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ22.99374138.494007
Φ407NYFAN ABEEΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝΘΕΣΗ 'ΛΥΣΙΑ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94229285ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας163810/04/2017049,43ΠΠΔ 163810/04/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4426 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 102329/12/201029/12/200525.9 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.66061638.303877
Φ408ΕΒΙΒΑΚ Α.ΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94314989ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας476707/12/2001397,8510285509/01/1996ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1148 ΦΑΑΜΠΥ 7824/05/200424/05/1999366.9 (2003) - ΑΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ41ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΒΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99226002ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης279028/04/20110149.62337218/11/2010ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ273.4 (2003) - ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Φ1161ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Κ.Λ.Π)ΘΕΣΗ 'ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΧΑΛΩΤΟΣ Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας39379600Αγίου ΣτεφάνουΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας606812/12/2010490,95608812/12/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ203.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, 361.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 31.02.10 (2008) - Κατασκευή επίπλων κουζίνας
Φ1162ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π4ο ΧΛΜ ΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΑΘΗΝΩΝΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων81251739ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας6039/0703/11/2008-36,5387204/09/2006ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ571Φ701.4ΑΜ2714/02/201614/02/200825.11-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, 281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
Φ1164ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.ΕΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΘΕΣΗ 'ΛΥΣΙΑ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999862429ΦΑΕ ΠειραιάΑδεια Μηχανολογικής Επέκτασης27324/09/2007-758,58455024/08/2005Α2ΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 2022Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ94304/07/201404/07/2006222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ., 222.3 (2003) - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ23.6581838.309035
Φ1325ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων17837050ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας289,12/07/2011-132,7423631/05/2011Β3ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 97ΦΜΠ2805/04/201905/04/201152.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ232104,18Ε381738,08Β
Φ1332Ι. ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝΘΕΣΗ 'ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ'Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων999526380ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό1142/0902/03/20105,766,54255216/11/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3406 ΦΜΠ 86323/09/201723/09/2009361.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 361.4 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
Φ13332 Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧ/ΕΙΟ ΑΝΗΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99940989ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας558618/10/2007-47,96212/01/2006Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2460Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 104816/07/201516/07/2007292.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Φ1337ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΗΒΑ ΛΟΥΤΣΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων39650800ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας3364/0915/06/2010-62,28119031/05/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1167ΦΜΠ1815/07/201715/07/2009631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ442347,284244123,61
Φ1462GET M. ΕΠΕΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ 'ΚΟΥΜΕΡΚ'Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων800382337ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας366402/07/201475,00 ΚW176,14 ΚWΠΠΔ 36642 July 2014ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ20.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ443197,2174243368,198
Φ1463ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΕΣΗ 'ΠΟΡΤΕΣ'Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94459299ΘήβαςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας420921/08/2013163.02165.2ΠΠΔ 402521 August 2013ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΦ15/ΟΙΚ1589/10408/07/202130/01/200627.90 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ232237,39382101,87
Φ1464ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ 'ΤΕΜΠΕΛΙ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας152833232ΚηφισίαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας509612/10/2016-246,04ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 12684/92/2014ΠΠΔ 509612/10/2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3397 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 96702/06/202403/06/201638.32.22.01 (2008) - ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, 25.11.23 (2008) - Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφορά4240224,98469250,40
Φ1467Κ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑΙΝΑ - ΣΟΥΛΑΒΡΑΠύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999464323ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας199212/06/201532,861,26ΠΠΔ12/06/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3195ΦΑΑΜΠΥ124426/03/202327/03/201518.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ232904,54381317,88
Φ1468ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων47037531ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας591915/11/2013-101,5ΠΠΔ 591915/11/2013ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ2939Φ701,4ΑΜ82811/11/202111/11/201325.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, 10.41-1 (2008) - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ225434,67382741,65
Φ1469ΕΛΚΕΜΕ ΑΕΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝΟινόφυταΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94543227ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας380304/09/2015218,2175,81ΠΠΔ 38034 September 2015ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ
3468ΦΑΑΜΠΥ124818/06/202318/06/201571.20 (2008) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 23.62690538.317158
Φ147TOP ELEMENT A.E.ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ71ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων94112439ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης607114/11/2007-380507506/11/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ266.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ23.47367738.380549
Φ42ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΠΑΝΑΚΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Άδεια Λειτουργίας66923/03/19882066,24---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ345 Φ.Ε.Κ.ΠΥ 47829/02/198828 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φ420ΑΦΟΙ ΤΖΕΛΑΤΗ ΟΕΒΙΟΤ/ΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας92567010ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας5759ΠΕ07/04/200393,6151,586118/03/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2089ΦΑΑΜΠΥ28913/06/200613/06/200128 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ421ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΜΕΤΟΧΙ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚυριακίου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων95204393ΛιβαδειάςΑλλαγή επωνυμίας447029/08/2013044,54170926/05/2009ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2037 Φ 701.4 ΑΜ 299α16/08/202116/08/201325.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ22.70534338.347311
Φ43ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΘΗΒΩΝΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων0ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας499024/12/1982-55---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2499 Φ. ΕΚΠΥ 17707/12/198707/12/1982293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ430ΕΛΣΑ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ ΚΟΝΤΑΡΟΞΥΛΑΣΤΑΡΟΚΡΙΘΙ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Αλλαγή Φορέα51603/02/1984052---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1452 Φ 701.4/12620/10/197825 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
Φ434ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού94198163ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας397620/08/2001-4602,5294512/09/2006Α2ΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3107/30417/09/200617/09/2001016.2 (2003) - ΕΚΚΟΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ23.00963538.49543
Φ1165ΦΡΟΥΤΟΨΥΚΤΙΚΗ Χ. ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΨΥΓΕΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΕΣΗ 'ΒΡΩΜΟΠΗΓΑΔΟ'Μελισσοχωρίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων95582380ΘήβαςΑλλαγή επωνυμίας251219/08/201183,4272,475620/03/2015Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ386ΦΜΠ76209/07/201609/07/2008153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ, 52.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη, 52.10.1 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης
Φ1167ΣΙΔΗΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ ΖΕΜΕΝΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣΑραχόβης, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας67708807ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας285221/06/2016-15240209/07/2004ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1865/Φ701.4/97808/07/201208/07/200411.01.1 (2008) - Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών22.62671638.477973
Φ1168ΕΠΑΜ. ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Α.ΕΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΔ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΘΗΒΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων99918798ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας468202/11/20060114223717/07/2002Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ748ΦΜΠ/76724/05/201424/05/2006153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Φ1169ΖΩΗ ΠΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΠαύλου, ΒοιωτίαςΟρχομενού93377339ΘήβαςΑλλαγή Φορέα639118/12/2013-8,3132211/05/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ10.71 (2008) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ117ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94358267ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης14917/07/20066841159,3514917/07/2006Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ336 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 50910/02/201110/02/2006274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Φ1170ΜΑΤΑΛΑ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΨΥΓΕΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΒΑΡΝΟ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων105077277ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας314504/07/20063,567,6193122/06/2004Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ752ΦΜΠ76401/06/201401/06/2006153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ1172ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΕΖΑΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων16227342ΘήβαςΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης6329/07,21/04/2008'-133,32188728/05/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1976ΦΜΠ76605/08/201005/08/2005153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1173ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999641880ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση112607/05/2015'-242.08ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 26 Ν 3982/2011ΠΠΔ 6353ΠΕ27 February 2015Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ25.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Φ1174ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕΠΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΟΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων99554519ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας261514/05/2007324,2962,4282426/07/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3115/77027/10/201427/10/2006252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ134ΕΡΓΑΣΦΑΛΤ ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων95250059ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας48302/02/201730227,05Ω756ΟΡ10-35407/08/2014Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ904 Φ 701.4/115/1516/04/202419/04/201623.99.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ,ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ή ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ225236.75382819.91
Φ1340ΒΑΛΛΙΟΥ-ΜΠΟΒΑΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΕΖΑΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων37360467ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας113312/04/2012-64,972220/03/2012Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ200ΦΜΠ1516/02/201716/02/2009153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1341ΒΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ-ΣΚΑΛΑΣΚΟΡΔΕΖΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας25769208ΘήβαςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας34606/02/2008095343230/07/2007Β4ΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ6281Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 55704/12/201504/12/2007203.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Φ1343ΤΣΕΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ "ΚΟΠΡΟΣΙΑΙ"Νεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων116873318ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας335204/02/2009-42.65403018/09/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1928 ΦΜΠ 1314/10/201614/10/2008631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1344ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ 'ΣΚΟΥΛΙΚΙ' ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ ΘΗΒΑΣ 32200Λουτουφίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων38260811ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας54829/08/2011-46,8454931/05/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ668ΦΜΠ3017/05/201917/05/2011631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1345ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΓ.ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας38461805ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης234806/10/2011-245,4187216/06/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1690 Φ.701.4Φ.Α..Α.Μ.Π.Υ. 120506/12/201807/12/201052.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
Φ1472MARIS POLYMERS AEΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999528243ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας75224/03/201515166.5135005/05/2014Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 3232ΦΑΑΜΠΥ124929/05/202230/05/201420.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.30 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 20.52 (2008) - ΠΑΡ
Φ1474ΡΕΚΟΡ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ &ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣΤΑΝΑΓΡΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94207951ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας384909/07/20140,594,73ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3297Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ102326/06/202227/06/201425.99 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., 22.2 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.66027438.303874
Φ1477ΙΣΣΑΡΗΣ ΑΕΨΥΓΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΗΒΩΝ-ΑΣΩΠΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΚαλλιθέας, ΒοιωτίαςΤανάγρας800392238ΦΑΕ ΠειραιάΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας128318 March 2016037.19ΠΠΔ 128318 March 2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ15 March 201652.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ449783.384239993.784
Φ1478VESTAS HELLAS SAΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ2ο χλμ Περιφερειακής Οδού Λιβαδειάς - ΛαμίαςΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων99880718ΦΑΕΕ ΑθηνώνΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας984 March 201504.5ΠΠΔ 984 March 2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ690 Φ 701.4 ΑΜ 59 Α / 1126/03/202126/03/201352.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 33.19.10 (2008) - Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού402616.0944256767.047από: i) δυκτιο δυκτιου για ύδρευση, υγιεινή, πυρόσβεση, παραγωγική διαδικασία- λύματα προσωπικού
Φ1479ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΪΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.ΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΘΕΣΗ "ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑ"Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας93531685ΘήβαςΑνανέωση Άδεια Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας325613/07/2016-209,6ΠΠΔ 197221/04/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3560ΦΑΑΜΠΥ125415/09/202216/09/201425.62 (2008) - ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ23.63936938.31565
Φ1000ΑΦΟΙ ΒΡΙΣΙΜΤΖΗ ΑΕΒΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗΑΡΜΑ ΘΗΒΩΝΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας94080960ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού1891/0813/07/200930735,915592/534218/09/2007Α2ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ6049/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 801/13-11-200713/11/201513/11/2007251.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, 252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ792ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΘΕΣΗ ΚΟΥΜΕΡΚΙ 2 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94021474ΘήβαςΑλλαγή Φορέα99922 May 2017139.23483.56ΠΠΔ 99922 May 2017ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ 325 Φ704.10 ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ1 January 197015 February 201710.51.4(2008) - Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί), 46.33.11 (2008) - Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 2320482738201037
Φ1482ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΒΕΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣΘΕΣΗ 'ΤΕΜΠΕΛΗ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99359370ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας501709/10/201528298,835017,09/10/2015ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
& ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ
1235/Φ 701,4/ΦΑΑΜΠΥ64809/04/201710/04/200913.99 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.23.64706338.305728
Φ1001ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΡΟΒΙΤΣΑ Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας800649337ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα303822/06/2015120307,9211727/06/2011ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1192Φ7014/ΦΑΑΜΠΥ14/07/201815/07/2010372 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Φ10032ΑΠ- ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΙΣΚΑ Ο.ΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΠΛΑΛΙΣΤΡΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων82814237ΛιβαδειάςΆλλο / Ενημέρωση421731/08/20160212750122/11/2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ901/Φ 701.4 ΑΜ 864α19/04/202119/04/201325.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ382724Β225319Ε
Φ1176ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΛΚΟΥΘΕΣΗ ΚΟΚΚΑΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999528199ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας506426/10/2005-66,5179923/07/2009Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2488Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ95109/07/201009/07/2005371 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, 372 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Φ1178ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛ. ΕΡΓΑΣΙΜΑΔΑΡΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99821294ΧαλανδρίουΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό216119/04/200730,8218,28258613/07/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3407/701.4/96123/10/201423/10/2006281 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ118Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΟΕΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΑΝΤΙΓΩΝΗΣ 2 ΛΙΒΑΔΕΙΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων91980366ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας238813/01/1995-24,5402812/12/1994ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ264Φ.ΜΕΛΕΤΗ45804/12/198404/12/1989454.2 (1993) - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φ1181ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗ 'ΛΑΝΤΡΕΪΚΑ'Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99816850ΧαλκίδαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας519819/10/201611100,57ΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΠΔ18/10/2016ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3329 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 96415/05/202416/05/2016281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ1182ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΔ.Δ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣτειρίου, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας61480348ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας83024/03/20061851,7359727/11/2002ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ2730Φ701.426/09/201426/09/200511.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, 159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ22.7062838.409049
Φ1183ΑΦΟΙ Π.ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΠΛΙΑΣΕΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99919783ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας498010/10/2016-54,9ΠΠΔ 498010 October 2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ2860 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 94813/06/201314/06/2013285.2 (1993) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ, 25.94 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, 28.14 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, 252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣ23.57340338.354811
Φ1184ΓΚΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΤΑΝΑΓΡΑΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας31090071ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης682210/06/200825,598,24369208/10/2004Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ406310/11/200910/11/2004312 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Φ1185EL SABOR MEXICAN FOODS ABEE ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ-ΛΑΧΙΔΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94470083ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας617414/10/201414,4440,68ΠΠΔ 617414 October 2014ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3524ΦΑΑΜΠΥ95605/09/202205/09/201410.61 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ, 10.89 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.467399,5764239447,212
Φ1186ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΛΜΕ ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΔ.Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥΥψηλάντου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου99910162ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας4122/0803/11/2009-31,23986/15-11-200415/11/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ746 Φ.701.4 AM 998/16-03-200716/03/201516/03/2007287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.23.02039838.385119
Φ1483ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΕΤ-ΒΙΟΜΑΖΑΘΕΣΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων26592039ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας287828/06/2016-304,72ΩΓΠΞ7ΛΗ-ΗΝΚ28/06/2016ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ817ΦΜΠ26α20/05/202420/05/201616.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ232318,71382113,48
Φ1487ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων40203473ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας480429/09/20160220,78ΠΠΔ 480429/09/2016ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1568 ΦΜΠ 92512/09/202412/09/201638.32 (2008) - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 23.1979738.174822
Φ1488ΚΕΡΑΜΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998126809ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας74020/02/20170183,73ΠΠΔ 74020/02/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ23.41 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ23.391338.18462
Φ149ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94149851ΚαρδίτσαςΆδεια Λειτουργίας95418/04/199602161249305/06/1995ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1737 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 23013/12/201714/12/200915 (2003) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, 154.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ23.58427938.353033
Φ1491ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΞΑΦΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας800608054ΙΓ΄ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση27630/06/20170169.75ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΠΠΔ ΣΤΙΣ 30/6/17ΠΠΔ 27630/06/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ3776 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 840 β10/10/202411/10/201631.02.10.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΕΣ23.39130738.1846
Φ15ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΑ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΑΛΥΒΑΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού95153444ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας619721/12/20061526100391572/8952/0829/04/2009Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙ3256Φ701.4/45510/11/200910/11/2004281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 284 (2003) - ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ:ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, 285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ22.95781138.473904
Φ151ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΗΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94354115ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας313920/07/2007-25.5288327/07/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ51 (2003) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, 52.10.1 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης
Φ1005ΝΙΚ. & ΣΩΤ. ΖΕΡΒΑΣ Ο.Ε δτ ΝΕΟΧΡΗΜ PORTA NOVAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΚΟΝΤΙΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας84028418ΣΤ΄ Αθηνών (ΣΤ΄,Ζ΄)Αδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού654002/12/200489101.94163227/05/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3440Φ7014/76912/08/200812/08/2003285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ1006ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας32445241ΙΣΤ΄ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας651702/05/2005-39,63110825/04/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1212 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 74321/03/200821/03/2003286.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Φ101ΣΕΠΤΟΝΑ ΑΒΕΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΣΚΟΖΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΛΥΣΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94358279ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης164028/03/2013198,91547,1850458/552503/09/2010Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1658/Φ7014ΦΑΑΜΠΥ1930/10/201730/10/200913.10 (2008) - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, 21.20( 2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ23.393825 Ε38.181958 Β
Φ1012ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΣΟΦΟΥ Ε.Ο ΠΛΑΤΑΙΩΝ-ΕΡΥΘΡΩΝΠλαταιών, ΒοιωτίαςΘηβαίων59185033ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας6483/0325/02/2004-36,24150120/05/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4425Φ701,4/ΦΜΠ65121/11/200821/11/2003153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ1014ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας42465014ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας593219/04/2002-32393530/11/2001ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ7214/01/200714/01/2002159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ1015INOVA AEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑΠΕΟ ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΕΣΗ ΜΙΣΟΒΟΥΝΙ ΚΑΣΙΑΝΝΗΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων92921388ΘήβαςΆδεια κτιριακής επέκτασης2752./201207/01/20131333,191426,8417896/206020/05/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ186ΦΜΠ65425/02/201826/02/201022.22-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ23.40509138.357822
Φ1016ΑΦΟΙ ΦΑΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΙΜΠΑΚΙ Δ.Δ. ΕΛΕΩΝΑΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων84206774ΙλίουΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης367824/09/20070198,9990720/03/2003Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3058 ΦΜΠ 63529 September 200929 September 2004151.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Φ1018FIMA ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΑΡΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΣΗ ΠΙΣΩ ΠΥΡΓΟΣΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας95465998ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας212729/12/200678200,8154020/05/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ279Φ06/02/201106/02/2006268.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1187ΔΗΜΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΔΙΣΤΟΜΟΔιστόμου, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας55128256ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας4480/0917/12/2009-50,8467407/12/2004Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3605/701.4 14.12.200414/12/200914/12/2004159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ1192ΑΦΟΙ Π. ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99919783ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας380928/07/2005-30,8494624/12/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1118/94822/04/201022/04/2005285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1197ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΙΣΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999528593ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας572208/12/20057,749,562002/03/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1471/701.4/100228/05/201029/05/2005361.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Φ1198ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999527025ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση374606/11/2015-24944010/02/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3835ΦΑΑΜΠΥ91015/12/202216/12/201417.22-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ23.63280338.303164
Φ120ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ- ΕΒΕΜ ΒΙΟΦΙΝ ΕΠΕΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ/ΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΜΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95159608ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό6263/200421/07/200534163,2157317/05/2005ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ3607ΦΑΑΜΠΥ51907/10/200908/10/2004361.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ23.63095138.306435
Φ1200ΨΕΚΚΑ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝΟΙΝΟΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΤΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94207778ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας61918/09/2008049.2280427/07/2004ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ5725Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ98617/10/201517/10/2007285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1202ΕΝΔΥΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95613060ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό869019/04/200542,4546252213/07/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ167/ΦΑΑΜΠΥ887α20/01/201020/01/2005193.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Φ155Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ 'ΜΙΛΤΟΠΛΑΣΤ'ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94192202ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας363506/09/2012533,171468,9576419/7682ΠΕ25/01/2012Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ3281Φ7014ΦΑΑΜΠΥ70112/06/202013/06/201222.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ157ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ0,5ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΩΤΗΡΑ - ΑΓΜουρικίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων0ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας353316/06/1983-106---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ710Φ.ΕΚΠΥ14118/04/1983265.0 (1993) - ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Φ160ΚΩΝ. Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΠΛΑΛΙΣΤΡΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94084172ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας186612/07/2000-48974552422/03/2000Α1ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΠΟΤΑΜΟΣ ΕΡΚΥΝΑ 3161/Φ704.4/30719/11/200419/11/1999016.2 (2003) - ΕΚΚΟΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, 154.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ22.89143238.456389
Φ162ΕΣΚ ΟΙΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΒΕΕΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΛΙΠΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998645714ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας485102/10/20075510,8529140/285310/04/2009Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ2718Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ110903/08/201503/08/200738.1 (2008) - ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Φ166Χ ΔΡΙΤΣΑΣ - ΑΓΓ. ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ2 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΗ ΧΑΙΡΑΝΤΙΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων91994635ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας69902/03/20124750,4319116/10/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2091 ΦΜΠ 71502/09/201702/09/2009293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ167Α. ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας94077200ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας25814/05/2003200579,7280220/09/2002Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4837Φ7014ΦΑΑΜΠΥ27522/10/200722/10/2002232.0 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Φ173Δ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ-Ε. ΦΑΦΟΥΤΗ Ο.Ε ΒΙΟ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ2ΧΛΜ.ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού997390229ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα93107/03/201337,463,46166431/05/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ60Φ7014ΑΜ24008/01/201708/01/2009293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ174ΚΙΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ2 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ - ΜΟΥΡΙΚΙΟΥΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων56783457ΘήβαςΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού3971./1314/03/2014-94,43ΠΠΔ 3971/1314/03/2014ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΥ.Δ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ23.70 (2008) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, 14 (2003) - ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ23.32286138.341516
Φ178MONGLACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ -ΚΥΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ1,5ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων95341720ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης187914/10/200913,264,93256528/09/2009ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1393Φ.701.4 ΑΜ 264α29/04/202229/04/2017252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 287.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ179ΛΑΤΟΜ ΜΑΡΜΑΡΩΝ -ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΤΕΡΠΙΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94067060ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας6500/0606/02/2007-1566,43ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ586709/12/2005Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ23.54095738.366585
Φ102EUROFEED HELLAS ABEEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ64 ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94122353ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης1556122/06/1998-1164,66103353/12422/1017/03/2011Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4276/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 40030/10/201631/10/2008157.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ23.57333938.353295
Φ1026ΠΑΠΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΨΥΓΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΛΟΥΤΟΥΦΙ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΒΡΥΖΑΚΙΛουτουφίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων36974793ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα354927/09/2005-71,05264007/07/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1977ΦΜΠ662α04/08/201004/08/2005153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Φ1027ΜΑΝΤΑΚΟΣ-ΔΥΡΟΣ ΑΒΕΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΛΠΡΑΧΗ ΚΟΡΜΑΤΖΙΝΗΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας997522372ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης139814/03/2014-280,51498106/11/2007ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1289 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 786/21-04-200820/04/201621/04/200825.6 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ? ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ, 33.1 (2008) - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 33.2 (2008) - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑ
Φ1029ΣΤΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΨΥΓΕΙΟ-ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΛΕΥΚΤΡΑΛεύκτρων, ΒοιωτίαςΘηβαίων16227747ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας5852/0303/03/2004-73,4381430/11/2001ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3367ΦΜΠ64323/09/200723/09/2002153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Φ1030NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94419818ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης168126/04/20131281020,5316313/560320/11/2007Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ756ΦΜΠ66113/07/201913/07/201131.02 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Φ1033ΤΡΙΤΩΝ ΑΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ' ΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94399170ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας563111/10/2006-63,82389109/04/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3082/67611/12/201411/12/200420.59 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
Φ1203ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 'ΑΝ.ΜΕΤ.ΜΟΝ. ΕΠΕ'ΒΙΟ/ΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΣΤΕΦΑΝΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΓΥΡΑΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999658013ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας545703/10/2005-69,35346308/10/2004ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3731ΦΑΑΜΠΥ93922/10/200923/10/2004275.3 (2003) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Φ1204ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων39410735ΘήβαςΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης93428/02/2013-164,85106723/07/2010Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2160ΦΜΠ2113/10/201713/10/2009153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη232135,99Ε381727,22Β
Φ1206G.S. ACRYLIC OE - ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝ. & ΔΗΜ. ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΤΩΝΣκούρτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999103230'Aνω ΛιοσίωνΆδεια Λειτουργίας419517/11/200821253,72165117/05/2005Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ6395/102017/12/201518/12/2007252.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φ1208ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΒΡΑΓΚΟ Η ΓΚΟΥΡΕΖΑΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων999643116ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας εγκατάστασης και χορήγηση άδειας λειτουργίας629415/12/20151344774.35206/10588.22 January 2015Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ1603 ΦΜΠ 78914 August 201614 August 201522.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ4484404247661
Φ1211ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΥΓΕΙΟ)ΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΑΤΑΤΑΣ - ΚΑΡΟΤΩΝ)'ΓΚΟΛΕΜΙ' Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΘΗΒΩΝΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων36745394ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας280204/07/2006'-24,73104330/03/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ729 ΦΜΠ 79920/04/201420/04/2006153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ1212ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 'ΑΚΑΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΕ'ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ Ή ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤΕΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας997597032ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας39920/04/2015914,5205,937923/03/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 3016Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ1018511/01/202312/01/2015!ERROR! AD282 -> Formula Error: An unexpected error occurred233915,70Ε381833,00Β
Φ181ΡΗΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων39092095ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας145421/05/2004'-43184805/04/2013ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ58805/03/200905/03/2004201.0 (2003) - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Φ183SYNGENTA HELLAS AEΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99361795ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης217620/07/201759,4456,4Μελέτη ασφαλείαςΟΙΚ 1000824/02/2017Α1ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΑΣΩΠΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ3057 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 4428/01/202429/01/201620.2 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.61686838.309948
Φ189ΑΕ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΠΟΡΙΕΛΑΙΟΥ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94045515ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης424618/11/200220613,54974114/02/2000Α1ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3241 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ9419/07/200719/01/2002154.1 (2003) - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
Φ19UNITED PLASTICS ΑΦΟΙ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Άδεια Λειτουργίας607/02/198660355---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1321Φ.ΕΚΠΥ49003/07/1985252.0 (1993) - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ190CARMYCO AEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 130 ΑΘΗΝΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94321932ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα236929/07/2016131110,86ΠΠΔ29/07/2016ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ1511Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ43623/08/201724/08/200920.30 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 20.52 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΛΛΑΣ, 143.0 (2003) - ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, 243.0 (2003)233856,82381827,21
Φ192ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΔΑΡΟΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας47778370ΘήβαςΆδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού604614/11/2006079,76163215/05/2006Β4ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ365 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ23.61774738.308784
Φ193ΔΕΡΒΕΝΟΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗΣΚΟΥΡΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΒΑΡΔΑΣκούρτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94278034ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας171611/08/200071175,671831/03/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ569/ΦΑΑΜΠΥ 2903/04/200003/04/200025 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 262.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Φ1036ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΕΠΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΑγίου Σπυρίδωνος, ΒοιωτίαςΟρχομενού95341904ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης595213/12/20020380.5186414/06/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ70028/06/200728/06/200201.63.10.04 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1038KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ε.Π.ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ (ΚΟΛΛΕΣ-ΣΤΟΚΟΙ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥΡΟΥΘΟΥΝΙΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99224696ΛιβαδειάςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα1073/0804/02/20092481236.125692/7640/0722/02/2008Α2ΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2887Φ.701.ΦΑΑΜΠΥ 78429/09/201913/09/2011266.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, 268.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Μ.Α.Κ.23.58930338.357446
Φ1039EUROROPE ABEE ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΧΟΙΝΙΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων999607129ΦΑΕ ΠειραιάΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης1215520/04/2007861,53052,7352027/11/200234ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ175.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΟΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΣΚΟΙΝΙΩΝ, ΣΠΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΝ23.43854138.373468
Φ1040ΒΙΟΚΟΤ ΑΕΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥΚΑΨΟΥΡΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99918995ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα36426/02/2009-735138727/03/2006Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ4088/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 75505/08/201305/08/2008151.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, 151.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
Φ1041ΑΦΟΙ Γ. ΧΑΤΖΗΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ο.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥΔ.Δ. ΣΚΟΥΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΘΕΣΗ 'ΜΠΙΚΙΖΑ'Σκούρτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας84027110ΙΣΤ΄ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας2218,07/10/201020632,25322226/10/2009Α1ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1149/701.4/118704/07/201805/07/2010212.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
Φ1042ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94025817ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης435129/11/2013'-1785,5810/3640915/06/2012Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ11082Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ1017915/02/201816/02/201052.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , 10.2 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, 10.3 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 151.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 152.0 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ26627,918023.6559265493220038.298314
Φ1043ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΕΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99918565ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση474913/10/20165051.73ΠΠΔ 474913 October 2016ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3162 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 74415/03/202416/03/201618.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 18.12.16 (2008) - Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό23.63307938.304252
Φ1214ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ- Ν.ΜΙΧΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΚΟΠΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας81844176ΘήβαςΑλλαγή επωνυμίας4312/2011,17/01/2012-64,2431217/01/2012Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ294ΦΜΠΥ441β27/03/201627/03/2008285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1215ΙΝΤΕΡ ΧΟΖΛ ΚΟΠΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ'ΒΟΥΛΑ - ΠΟΥΡΝΑΡΙ' Δ.Δ. ΕΛΕΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων998374610ΘήβαςΆδεια Εγκατάστασης Κτιριακής και Μηχανολογικής Επέκτασης και Αλλαγής Φορέα295107/10/2010-67,29233228/07/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ20 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 201 (2003) - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Φ1216Γ. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ - Π. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΠΕ (ΚΑΠΑ ΕΠΕ)ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ'ΛΑΚΑ ΖΕΜΕΝΟΥ' ΑΡΑΧΩΒΑΑραχόβης, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας999470956ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας67006/02/2007-66,25313002/08/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3686Φ.701.4Α.Μ.103004/12/201404/12/2006203.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Φ1217ΠΡΟΤΑΛ ΑΒΕΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ'ΤΕΜΠΕΛΙ' ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99919144ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης518315/09/2005071.759371427 August 2002ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ
Φ1218ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ'ΡΟΥΜΑΝΙΑ' ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95252852ΦΑΕΕ ΑθηνώνΠροσωρινή άδεια λειτουργίας433903/12/201228.8419,729831/343928/05/2010Α2ΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ3144/Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ101902/04/202002/04/201225.61-0 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 28.30 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Φ1219ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΒΕΛΟΥ Ο.ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΤΕΜΠΕΛΙ' ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999527455ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας486612/10/200586,621,6331717/09/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2448Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ.96706/07/201007/07/2005281.0 (1993) - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΟΜΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ122ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΘΗΒΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94114469ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Ανανέωση Άδεια Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας149528/06/19930361154605/06/1992ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ312 ΦΜΠ26 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Φ523ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΒΕΕ(ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ)ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝΚΟΤΣΙΚΑ Ή ΤΟΥΜΠΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94218363ΘήβαςΆδεια ΛειτουργίαςΟΙΚ 58129 December 20020879.52ΕΊΝΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ19630/322312 May 2011Α113 (2003) - ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
Φ1222ΜΕΤΡΟ ΑΕΜΟΝΑΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ 'ΛΙΜΑΡΙΑ ΗΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94062259ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας224421/03/2012-20988197806/11/2008Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ118409/04/201710/04/2009631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 748.2 (2003) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ23.61688338.304803
Φ1223ΕΒΕΧ ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ 'ΤΕΜΠΕΛΙ'Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99068228ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας596802/11/2005129555,5943114/02/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3040Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ13701/09/201002/09/2005212.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Μ.Α.Κ.
Φ2ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ - ΑΦΟΙ ΔΗΜ.ΛΟΥΛΟΥΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6 ΧΛΜ.ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΡΩΜΕΙΚΟΡωμαιίκου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων95341511ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας16986/9630/05/199768135,37833 ΑΔΑ Β4Β47ΛΗ-ΖΓΘ27/03/2012Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ5560.701.14/57731/03/200231/03/1997281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
Φ200ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ3ΧΛΜ.ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων6760859ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Ανανέωση άδειας λειτουργίας139509/02/200125,597,9106824/04/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ663/Φ701.4/13708/03/200508/03/2000293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ203ΤΣΩΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝΜΕΓΑΛΟ ΔΕΝΤΡΟ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων15396662ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα3755/201014/03/20112494262001/03/2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ3276/Φ701.423/10/201423/10/2006342 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 342.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ22.88029738.453688
Φ204ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΚΕΛΗ ΑΕΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΕΠ.Ο ΘΗΒΑΣ-ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣΔομβραίνης, ΒοιωτίαςΘηβαίων94078282Μεγάλων EπιχειρήσεωνΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού264803/12/2009-440,45312508/06/2011Α2ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ22.99693938.256221
Φ209BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΜΕΙΚΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΘΗΒΑ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΣΩΤΗΡΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94077330ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή επωνυμίας344010/12/2010-493,256283916/10/1998Α1ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1940 ΦΜΠ.8904/08/201104/08/2006246.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.23.22590938.220833
Φ210ΑΦΟΙ ΑΝΔΡ. ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΘΕΣΗ ΒΕΪΖΗΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Άδεια Λειτουργίας12510/03/1986024,3---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2673 Φ.ΕΚΠΥ 54523/12/1985454.2 (1993) - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φ211Κ Μ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α ΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΚΟΠΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥΘΕΣΠΙΕΣ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟΘεσπιών, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94052912ΘήβαςΑνανέωση Άδεια Λειτουργίαςς και Αλλαγή Επωνυμίας776926/08/1998-409.710300721/01/1198ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, 267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ214ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓ.ΦΡΑΓΚΑΚΗ Ο.Ε.ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛ/ΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΟΚοκκίνου, ΒοιωτίαςΟρχομενού91775334ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας251801/06/201784149,41ΠΠΔ 251801/06/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ07/06/201725.62 (2008) - ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ, 28.30 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 28.92 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 33.12 (2008) - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ23.143321Ε38.283584Β
Φ215ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΩΝ ΜΕΛΙΔΔΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΡΑΓΩΓΗΣ ΚΗΡΗΘΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΗΡΗΘΡΩΝ 63,5 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ , 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99362073ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας192026/04/20133.57015324/01/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ33.19 (2008) - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 10.91 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 23.56212938.358731
Φ1047ΛΑΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' ΔΔ ΟΙΝΟΗΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999872607ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης629320/12/201319,25677,5629320/12/2013ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑ.Π3711Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ75231/10/202231/10/201231.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 31.02 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 31.09 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, 361 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ23.61338.326466
Φ1048ΓΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΤΡΕΠΙΑ Ή ΛΟΥΓΚΙΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94207219ΦΑΕ ΠειραιάΆλλο / Ενημέρωση429509/09/201627,7123,53ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΠΔ 4295/9-9-1630028/01/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1528Φ7014ΦΑΑΜΠΥ80514/09/201815/09/201027.4 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 315 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ23.55633738.362424
Φ1049ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΡΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΣΗ ΧΑΝΙΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας36689590ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας412307/09/2006-59346313/11/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1399/701.4/80323/05/201023/05/2005153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Φ1050ΝΑΒΡΟΤΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας800347058ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας391,02/02/2016ΠΠΔ 391,02/02/2016ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3916 ΦΑΑΜΠΥ 80808/11/202309/11/2015281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 36.00.20.02 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ, 20.41.32 (2008) - Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης, 20.42.16 (2008) - Παραγωγή σαμπουά4658804242151
Φ1051ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ)ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων16227342ΘήβαςΠροσωρινή άδεια λειτουργίας609619/02/2003051.7175624/03/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ1054Κ. & Β. ΠΑΛΟΓΛΟΥ Α.Ε.'VASMETAL AE'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΑΡΟΚΡΙΘΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων999212525ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης503920/12/201150706,5641694/574921/11/2011Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ1130ΦΜΠ66721/01/201821/01/2010285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 286.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ, 287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ1055ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99918608ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας232324/05/2005'-286,86232324/05/2005ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ243/925/01/201025/01/2005267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ1057ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΟΥΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΜΠΡΑΣΕΡΑΤΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας800394521ΧαλκίδαςΆδεια Λειτουργίας509210/10/201247,5200,07ΠΠΔ 509210 October 2012ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1597Φ7014ΦΑΑΜΠΥ79918/10/201719/10/200920.4 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 245.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑ23.3622938.2037
Φ1225ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ'ΒΑΤΕΡΗ' ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΘΗΒΩΝΘηβαίων999027123ΘήβαςΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης137123/04/2010-235,074157/0813/07/2009ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ286ΦΜΠ81716/04/201616/04/2008281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ1227LASERTECH ΑΕΒΕΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ'ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ' ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων999025387ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης493115/10/2015-71279921/10/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1620ΦΜΠ81028/08/202328/08/2015282.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ, 286.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ23.33250138.285232
Φ1228ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ'ΛΥΣΙΑ' ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας93321319ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης257917/06/2013310,21391,62106789/1271204/03/201134ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙ1095/Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ103813/02/201713/02/200922.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.66067138.304582
Φ123ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94035835ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα153527/08/2008-29,44270813/06/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1230PRIME SOLUTIONS ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΜΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ & ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΥ'ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ' ΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων999312604ΦΑΕ ΠειραιάΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα5529,06/11/20146225,493844/15499808/08/2014Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ110/84208/01/201708/01/200920.20 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 20.41 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, 20.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 20.59 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α452797,7524246557,216
Φ1231ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ ΑΕΒΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ 'ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΕΡΝΑΣ'Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999873432ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας3040/1024/05/201129,3384,9575424/03/2011ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ652 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 101526/02/201626/02/2008361.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Φ1232ARTOLIFE BIONATURAL AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝΘΕΣΗ ΒΛΑΧΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας93712828Παλαιού ΦαλήρουΑλλαγή Φορέα345618/07/20161238,8ΠΠΔ 345618/07/2016ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1386Φ.701/ΦΑΑΜΠΥ105610/04/201611/04/200810.71 (2008) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ1233KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΘΗΒΩΝΑμπελοχωρίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων99361840ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό323105/09/200829,16391,62372906/10/2011ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1970/82827/11/201527/11/2007156.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ
Φ1349ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ Κ΄ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων48366300ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό638,15/02/2008-35166905/06/2007Β4ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1931Φ.Μ.Π.507/11/201507/11/2007631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ135Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ- ΑΥΛΙΔΟΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας92378941ΝίκαιαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό256026/10/200647,7150,285221/03/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1239Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ40405/05/201005/05/2005285.2 (1993) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 292.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Α.Κ.
Φ1352ΝΙΚ.ΣΑΡΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΣΚΟΥΡΤΑΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας998279654ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας326430/09/2011-5714824/01/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2339Φ.701.4Φ.Α.Α.Μ.Π.Υ.120920/03/201920/03/201132.50.11 (2008) - Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική αγωγή, 32.50.30 (2008) - Κατασκευή επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων232845,07381315,96
Φ1354DIMOPOULOS SHOPS ΑΕΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝΠΑΤΗΜΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας81794943ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση49803/02/201736,5496,85ΕΧΕΙ Κ ΑΕΠΟ ΜΕ ΑΠ1382 Κ ΛΗΞΗ 5/5/19ΠΠΔ 49803/02/2017Β3ΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ3165Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ113903/06/201704/06/200931.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ233602.01381951.4
Φ1357ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝΘΕΣΗ ΧΕΡΟΜΑΤΑ Δ.Δ ΑΡΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας39465181ΓαλατσίουΆδεια Λειτουργίας130906/05/20140016477 May 2008Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2450 Φ 701.4/ΦΑΑΜΠΥ 11703 May 20164 May 2011246.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
Φ217ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΜΗΔΙΚΗΣ & ΖΩΟΤΡΟΦΩΝΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου7593713ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας477905/11/2001-217271810/09/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ279923/09/200723/09/2002157 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Φ219ΑΦΟΙ Ε. ΤΡΟΚΑ ΟΕΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ3 ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων0ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας46502/06/1986-37ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ510Φ701.321/03/198134 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Φ222ΚΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΘΕΣΗ ΚΟΛΟΜΑΤΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων0ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης102305/05/199326,729208629/07/1992ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ774 Φ 701.4/22630/04/199830/04/1993293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ229ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ - ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ- ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝΡΩΜΕΪΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΘΕΣΗ 5 ΧΙΛ.ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΡωμαιίκου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94338686ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό363314/11/200380,8922,3ΑΔΑ 4ΑΧΖΟΡ10-ΖΕΔ31/08/2011Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1114 Φ701.4 ΑΜ 27723/04/201523/04/2007293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ22.91795438.477667
Φ23ΑΦΟΙ Χ ΠΑΥΛΙΔΗ Α.Ε δτ 'EXALCO AE' (ΠΡΩΗΝ Ν. ΡΗΓΑΣ)ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΤΩΝΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94446231ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας622815/12/20160145,386228 ΠΠΔ15/12/2016ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ3725 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 75828/09/202429/09/201620.42 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 11.01 (2008) - ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, 159.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, 252.2 (23394.16381851.91
Φ230Γ Ι ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Α.ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΘΗΒΑ ΘΕΣΗ ΚΙΟΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94051097ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας409222/07/20143,3547,2409222/07/2014ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1036ΦΜΠ4123/05/202222/05/201428.14 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, 28.30 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ440636,774244075,18
Φ232ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998375316ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας113207/06/201176,5200,45412518/01/2010ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ , ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ2084 Φ.701.4 ΦΑΑΜΠΥ 120701/02/201901/02/2011151.3 (1993) - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 631.2 (1993) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 151.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 151.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, 173.0 (2003) - ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ23.61271738.308473
Φ233SPYRMAN ΕΠΕΣΚΛΗΡΟΣ ΓΥΨΟΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣΤΑΝΑΓΡΑΣ 95Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95163658ΘήβαςΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού419821/12/2011-126,1223025/05/2011ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4068 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ9825/07/201625/07/2008245.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, 265.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΨΟΥ, 20.42.1 (2008) - Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, 23.62.1 (2008) - Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις23.63058338.309921
Φ234ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ & ΕΚΧΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Δ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥΣωληναρίου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94112199ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας334305/09/2001-326.864767023/10/2000Α1ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ860Φ701.4/30619/05/200319/05/1998154 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, 748.2 (2003) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ1058ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΠΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 9Ο ΧΛΜ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΘΗΒΑΣΚορωνείας, ΒοιωτίαςΛεβαδέων99909986ΛιβαδειάςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα191404/04/2007-112,6820904/02/2003Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ408444,7174252178,853
Φ1059ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝΛΑΚΚΑ ΠΑΠΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94100594ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης397318/11/2011392,71517,2368864/706809/12/2008ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1512Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ 8124/08/201724/08/2009252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ23,38200038,190000
Φ1063ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΡΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΠΑΠΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας59779714ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας390213/08/2014581,7810,51ΠΠΔ 390213 August 2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3173Φ7014ΦΑΑΜΠΥ124009/04/202209/04/201422.2 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ468039,2934241194,450
Φ1064ΣΤΑΡΦΛΕΞ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99365850ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης191817/05/2007896,51139,3332010/10/2005Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3092/Φ701.4/80722/08/200922/08/2004222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ., 252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ1065ΓΚΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΛΙΒΑΔΕΙΑ ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ & ΔΑΥΛΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων68493304ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας258624/06/2003-34,378212/03/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1040Φ701.4/834/0128/05/200828/05/2003281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ1067ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΘΗΒΑ ΘΕΣΗ 'ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ'Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94192306ΦΑΕ ΠειραιάΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας636709/12/201382,6132,272560/9889912/06/2013Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ1168ΦΜΠ66829/06/201729/06/200916.29-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, 24.54-0 (2008) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 25.61-0 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 31.09-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚ23.33305638.267726
Φ1234ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕΛΕΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ 'ΚΟΚΚΙΝΙΑ Η ΚΑΜΠΟΣ'Ελεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων999242695Βύρωνα Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού42821/02/2012384117/10/2011Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
Φ1235ΑΦΟΙ ΠΡΟΥΣΑΛΗ ΟΕ Δ.Τ. 'XILOTECH'ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥΘΕΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας93566083Βύρωνα Προσωρινή άδεια λειτουργιας και επέκτασης332717/11/201112,6270,9359213/12/2010ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ5488Φ.701/ΦΑΑΜΠΥ41302/10/201502/10/2007361.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Φ1236ΑΓΙΑΝΚΑ ΕΠΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΜΙΣΟΡΑΧΗΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων95025735ΣΤ΄ Αθηνών (ΣΤ΄,Ζ΄)Άδεια Λειτουργίας41611/03/200950,6147,55654/23-01-200623/01/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ113/13-01-200913/01/201713/01/2009152.0 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ
Φ1240ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΟΕΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ1 ΧΛΜ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας998376245ΧαλκίδαςΆδεια Λειτουργίας944,,09/04/2012-223,87677/2925514/02/2013Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ132Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ105810/01/201611/01/200846.77 (2008) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, 371.0 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, 38.11.49 (2008) - Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση, 38.32.463274,234244844,09
Φ1241Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΥΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ7 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων999471467ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης27009/09/2011-353,3813212/224901/06/2011Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1317Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ72310/06/201711/06/2009252 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, 252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 252.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 252.9 (20022.93638738.43603
Φ1242ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΚΕΝΑ'Πύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999252720ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας2727/0910/08/2009-175,8331/12-01-200612/01/2006Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ261.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Φ1361ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ Δ.Δ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων56837581ΘήβαςΕνιαία Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας395819/10/2012045.755125/02/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1877 Φ.Μ.Π 3609/01/202009/01/2012 52.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
Φ1362ΘΑΝΑΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΠΑΤΑΤΕΣ - ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ)ΘΕΣΗ ΖΑΧΑΡΕΖΑ Δ.Δ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων124134939ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας113423/04/201023977803/06/2008B4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ3466 Φ.Μ.Π. 2426/11/201126/11/2009153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1366ΣΥΡΜΟΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ Δ.Τ. << POWDERMIX >>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝΘΕΣΗ 134 ΧΛΜ. Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΧαιρωνείας, ΒοιωτίαςΛεβαδέων998780727ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας242929/07/2010'-6569564/714409/09/2008Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4652 Φ.701.4.Α.Μ. 16/0828/12/201428/12/2009252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ237ΑΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΕΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΚΑΛΑΜΙ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων81503867ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας449812/10/20011481,786825/04/2001ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΡΔΕΥΣΗ311718/09/200618/09/2001155.1 (2003) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ22.93550738.440405
Φ240ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ (ΕΚ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΑΕΒΕ)ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔαυλείας, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94338557ΛιβαδειάςΑνανέωση Άδειας Λειτουργίαςς και Αλλαγή Επωνυμίας369629/07/2002-8046,6490828/02/2006Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2226Φ.701.4/86825/02/200725/02/2002154.2 (1993) - ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ, ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 016.2 (2003) - ΕΚΚΟΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
Φ243ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999642076ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας275215/06/201690,55417,87275529/06/2007ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ4396ΦΑΑΜΠΥ67619/12/201619/12/200852 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , 10.82 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ, 158 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 158.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘ
Φ248ΦΥΤΟΦΙΛ Γ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας46431247ΙΑ΄ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης608231/12/2004-132,147007/0602/03/2007Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1167/16903/05/200603/05/2001242 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.59221738.345719
Φ250EURODRIP ΑΒΕΓΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ55 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94126376ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας655323/12/20161036,84320,87429ΟΡ10-Θ3Π25/05/2015Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3344 Φ.701.4 ΦΑΑΜΠΥ117/05/202418/05/201622.21.29 (2008) - Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες4682554240278
Φ256ΑΒΕΕ ΩΤΟΠΑΤΡΙΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΣ/ΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝΘΗΒΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων41005210ΙΓ΄ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας210011/08/19879597,9ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1203Φ.ΕΚΠΥ43915/07/1987285.2 (1993) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ, 35 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Φ257ΟΒΕ Γ.Δ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΩΝΛΙΒΑΔΕΙΑ ΟΔΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων6760847ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης5079921/08/1997-54,8303503/10/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2928Φ.701.4/61102/10/200702/10/2002285.2 (1993) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ258ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ72ΧΛΜ. ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94333341ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας8108915/12/19981040248916156525/10/2010Α1ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ172128/05/200728/05/2002272 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ23.32480138.296251
Φ107ΒΙΑΡ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΥΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤ/ΤΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ15 ΧΛΜ. ΕΟ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94419578ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας149826/07/199835297,715943 July 1995-ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ22.21.29.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ23.45750638.372933
Φ1071Β.ΣΙΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων82417809ΙΑ΄ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας166429/03/2013-191,95272028/09/2009-ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3719ΦΜΠ88605/02/202105/02/201316.23 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, 25.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Φ1072ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας998381046ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό3943/4126/01/2012195,75472,899829/166309/06/2011Α2ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙ2533Φ7014ΦΑΑΜΠΥ83427/05/201927/05/2011222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ., 252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ1073ΛΕΜΠΕΣΗΣ Ι. ΑΒΕΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PANELSΛΙΟΥΓΚΙΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας942209000ΧαλκίδαςΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού294814/07/2014-229,81ΠΠΔ 294814/07/2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1044Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ50225/01/201826/01/201025.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ23.55729938.360636
Φ1074ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΨΥΓΕΙΟ)ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΚαπαρελλίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων56837532ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας264613/07/2004-46,132214/02/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ929 Φ.Μ.Π69520/04/200920/04/2004153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ1075ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΨΥΓΕΙΟ)ΛΕΥΚΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝΛεύκτρων, ΒοιωτίαςΘηβαίων116867140ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα290810/11/2010030.1532114/02/2003ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1845 ΦΜΠ696/01-08-200801/08/201601/08/2008631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1079ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ71.5 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94358403ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας276823/05/2007-1814,557207/03/2003ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ124/67215/02/201015/02/2005267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ23.47606738.380232
Φ1245ALTECH ALUMINIUM TECHNOLOGY AEΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ 'ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99364830ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας53220/03/2006-223,75223117/06/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ571Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ97728/02/201001/03/2005295.1 (1993) - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ1246ΜΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΠΛΑΚΑ' ΔΗΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝΒαγίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων15533476ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας649917/12/2015-56649917/12/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ727ΦΜΠ3228/06/201928/06/201152.10.19 (2008) - Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης23.21568338.341579
Φ1249ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΚΕ με δτ EUROINOXΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Κ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗ 'ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ' Άρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας999629158ΕλευσίναςΑλλαγή επωνυμίας56716 December 201719583,5ΠΠΔ 56716 December 2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΘΑ ΤΕΘΕΙ ΟΡΟΣ25.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ454342.934245754.75
Φ1250ΧΑΛΚΟΡ Α.ΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΤΕΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ'53 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ' ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94061318ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας258018/07/2007721454713/01/2012ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ3867Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ3712/11/201413/11/2006241.6 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ, 252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ23.64768738.310719
Φ1251ΜΕΛΛΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ'ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ' Δ.Δ ΑΡΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας81611866ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας16417/06/2009149306,1315732/265525/05/2011Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1061 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ 106305/02/201705/02/2009252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Φ1252ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ69 ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94039428ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα663505/12/2007163,95107,33121515/03/2006Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4018/17428/12/201228/12/2007274.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 313 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Φ1253N C LOGISTICS AEΒΙΟ/ΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων998939140ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας193502/05/201707,52ΠΠΔ 193502/05/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ82.92 (2008) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 23,39465838,374074
Φ1254ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ'ΤΖΑΥΚΟ' ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΙΩΝΘεσπιών, ΒοιωτίαςΑλιάρτου116881355ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας196509/05/2006038.27242327/06/2005ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ726ΦΜΠ81812/04/201412/04/2006153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ137ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 55ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94462962ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας504007/12/2005-1767,5366217/12/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3261Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ25721/07/200722/07/2002272.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ
Φ1373ΡΑΠΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων28909196ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό3499/0703/11/2008-58,3387304/09/2006ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ572Φ.701.4.Α.Μ.26/0714/02/201614/02/2008281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ1374ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΩΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94314928ΘήβαςΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού193021/05/2014351,561993,8955463/599221/07/2008Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙ1210 Φ.Μ.Π. 88225/09/202025/09/2012273.4 (2003) - ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, 24.34.11 (2008) - Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα, 25.61.11 (2008) - Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων, 25.93.14 (2008) - Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών23.33575338.269968
Φ259ΠΑΝ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (ΤΑΓΙΑΡΙΣΤΗΡΙΟ)57ΧΛΜ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας81448120ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης267524/01/2012647,12267524/01/2012ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΣΤΕΓΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΑΠΑΛΛΑΓΗ261.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ23.61915538.318754
Φ263Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. δτ YALKO ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΑΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94037539Μεγάλων EπιχειρήσεωνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα265128/07/2015331,411323,84ΠΠΔ 2651.28/07/2015ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ1260Φ.701.4/ΦΑΜΠΥ21/04/201721/04/201223.52-1 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ, 24.54 (2008) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , 24.42.1 (2008) - Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου23 39' 15.96''23.65430238 18' 55.72''38.31566
Φ266DASYC ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94071871ΘήβαςΑνανέωση Άδειας Λειτουργίας και Αλλαγή Επωνυμίας100808/05/2012331,491252,24ΠΠΔ 100808/05/2012ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ217 ΦΜΠ 7707/02/202107/02/201322.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 25 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ23.30277938.337073
Φ268ΟΕ Λ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΝΑΓΩΤΑΣΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94338742ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας102101/04/1986-20ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 267.0 (1993) - ΛΙΘΟΙ, ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Φ270PROFIL ΑΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΟ56ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94022888ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας129312/05/200312034552,03341416/11/2010Α1ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4139Φ7014ΦΑΑΜΠΥ8414/09/201615/09/2008272.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ
Φ274ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΣΤΕ 16 ) ΑΠΟΧΝΟΩΤΗΡΙΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94198163ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα406418/09/2001-29011810918/05/2016Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3108Φ7014/52817/09/200617/09/2001016.2 (2003) - ΕΚΚΟΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ406852.74034258192.2782
Φ275ΚΟΡΑΛ ΑΕ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94119717ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας8221617/09/199886423,226111216/09/1998ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1796/39921/10/200221/10/1997252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Φ108ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΑΕΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΟΣΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΠΥΡΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94218283ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης488502/11/200618,1557,1874209/03/2005Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3439ΦΜΠ6201/11/201001/11/2005281 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 342 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Φ1081ΚΟΚΚΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων24500500ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης6098/0624/01/2007-20413131/10/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3910ΦΜΠ70628/12/201428/12/2006153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ1082ΤΣΑΧΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΨΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ( ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ )ΣΙΔΕΡΟΛεύκτρων, ΒοιωτίαςΘηβαίων20282850ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας514021/10/2004021.5491801/04/2003ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2237/ΦΜΠ70831/08/201231/08/200452.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη23.20379538.258383
Φ1084Ε.ΣΥΛΙΒΟΣ-Γ.ΣΥΛΙΒΟΥ ΟΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΕΩΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας91767506Β΄ ΠεριστερίουΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης295727/09/201025,6229,84213319/05/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1514/Φ701.4/83007/09/201807/09/2010287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ1085ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 'ΓΚΡΕΚΑ ΟΕ'ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας91768668Β΄ ΠεριστερίουΆδεια κτιριακής επέκτασης1110,06/03/2007'-83,9123218/04/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ133Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ82911/01/201512/01/2007285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1086ΛΙΜΠΑΝΤΖΗΣ ΑΕΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΔΡΑΓΑΝΙΑΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων94330535ΒέροιαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό302914/10/201014892722,9689713/04/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1145/716α20/07/201720/07/200901.63.10.17 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ1087ΖΩΝΑΣ Λ. ΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων55076439ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας99924/03/20068.612.6937214/02/2003ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ159.8 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Φ1088ΚΩΝ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΩΝΑΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων800399504ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας572030/11/20121210,51307,5ΠΠΔ 423619/10/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ298ΦΜΠ69905/07/202005/07/201222.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ23.43352838.360025
Φ1089ΤΑΓΚΛΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΚΟΚΚΙΝΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999608810ΦΑΕ ΠειραιάΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης474629/08/200710429,5101801/04/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3484/701.84914/10/201014/10/2005201.0 (2003) - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Φ1255ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ9 ΧΛΜ ΕΟ ΘΗΒΩΝ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΒΑΓΙΑΒαγίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων999025418ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας5179/07,06/02/2008-206,07423018/09/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ404 ΦΜΠ84128/03/201528/03/2007203 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, 205.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ, 361.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 361.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Φ1256ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ'ΤΡΑΤΖΕΡΑ' ΔΔ ΑΡΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας78545073ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας390821/07/2014-41,93390821/07/2014ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1423Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ116912/07/201713/07/2009159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, 11.02.1 (2008) - Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών
Φ1259ΝΤΕΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑθανασίουΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ'ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ' ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων68493170ΛιβαδειάςΆδεια Εγκατάστασης Κτιριακής και Μηχανολογικής Επέκτασης και Αλλαγής Φορέα222617/05/2012-118,044654/201117/05/2012ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ225354,94Ε382728,51Β
Φ126ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΩΝ Κ.Λ.ΠΔΡΑΓΑΝΙΑ ΥΠΑΤΟΥ ΘΗΒΩΝΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων94218492ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης30826/01/201216583464,31305208/08/2011Α1ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ4171ΦΜΠ9921/12/201521/12/2007272.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ
Φ1261Ι.Γ. ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Μ/Π Ε.Π.ΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999528593ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης26410/06/200811,4585,2529411/03/2008ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ928Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ106829/03/201530/03/2007204.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ, 205.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
Φ1262ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ'ΜΑΚΡΕΣΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων999471977ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας363215/12/200953,8105,88234221/06/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1238/701,4/19/0614/04/201714/04/2009212.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1264ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ'ΣΠΗΛΙΑ' ΔΔ ΑΡΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας105070319ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας288720/07/2006-33,7360813/09/2005ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ1043/Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ105104/05/201404/05/2006159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
Φ1265ΚΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΡΡΟΤΩΝ'ΛΑΚΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας74333398ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας1409/0905/11/2009'-52,1232618/07/2006ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1266ΣΙΔΜΑ ΑΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΛΥΣΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94106678ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης113822/06/2011-2172,9699204/1195214/12/2010Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙ1140Φ.701/ΦΑΑΜΠΥ107908/03/201708/03/2009285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ23.65273338.304612
Φ138ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων95199502ΘήβαςΑλλαγή επωνυμίας269128/12/2015-86,3513098230/08/2004Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1956ΦΜΠ2007/10/201607/10/200820.51 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, 246.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ232550,99Ε382204,32Β
Φ279ΟΕ Ι. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΙΣΕΩΣ ΞΥΛΕΙΑΣΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΗ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Άδεια Λειτουργίας317/8122/01/1981-76,86ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1430Φ701.422/09/198020 (2003) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
Φ28CREDIN HELLAS ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95025298ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας266105/07/2005135,91212,273176627/06/2002Α2ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ4115/4014/19118/11/200918/11/2004156.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ23.65647238.305577
Φ282SMALTEX BIONOX ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤ. ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Αλλαγή Φορέα395821/07/198329,3117,7ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1107 Φ.ΕΚΠΥ 42920/06/1983527.2 (1993) - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
Φ283ΒΙΟΠΟΛ ΑΧΒΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94043823ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας498308/10/20154,180,95ΠΠΔ 4983.08/10/2015ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ3539 ΦΑΑΜΠΥ06/07/202307/07/201520.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.14-0 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ467169,1684240826,568
Φ288ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΛΙΒΑΔΕΙΑ -2ΧΛΜ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94029379ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας229015/09/2000-3867,63405/13741829/08/2014Α2ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ835Φ7014ΑΜ308Β18/04/201918/04/2011016.2 (2003) - ΕΚΚΟΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, 154.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ22.89982138.443539
Φ29ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΠΛΑΛΙΣΤΡΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 6ΧΛΜ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων99910205ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα470727/12/2002-3893772129/06/1998ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 266.3 (1993) - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΕΤΟΙΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φ290MULTY FOAM ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94307058ΦΑΕ ΘεσσαλονίκηςΆδεια Λειτουργίας1197/0917/07/2009-238130312/04/2005ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3832/424/02-11-200502/11/201002/11/2005241.6 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
Φ1090ΣΤΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΚΑΛΙΜΠΑΚΙ ΕΛΕΩΝΑΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων91831778ΑχαρνώνΆδεια Λειτουργίας91505/04/200535246868/201404/02/2015Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3029ΦΜΠ69709/06/200909/09/2004281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 285.1 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Φ1093ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΨΥΓΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΩΝΤΩΝΛΕΥΚΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙ-ΓΚΟΡΟΤΣΙΛΙΑΛεύκτρων, ΒοιωτίαςΘηβαίων105055840ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας172605/07/2011-90146711/05/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1761ΦΜΠ210/09/201510/09/2007153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1094ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΚΟΡΜΑΤΖΙΝΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94461615ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης32928 February 20170196,4ΠΠΔ 32928 February 2017ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ17 February 201625.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 28.41 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Φ1095ACMON SYSTEMS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998375330ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας316107/10/201454171,24ΠΠΔ 316110 June 2014-ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3597/Φ701/24/ΦΑΑΜ625/09/201726/09/201225.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ, 25.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 25.62 (2008) - ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ, 25.99 (2008) - ΚΑΤΑΣ23.62680638.322813
Φ1097Ε.ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΣΩΠΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΖΑΙΤΕΣ-ΤΑΝΑΓΡΑΑσωπίας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94131638ΦΑΕ ΘεσσαλονίκηςΆδεια Λειτουργίας354406/09/2012'-1032,1276717/907009/12/2010Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΡΔΕΥΣΗΦ701.4/ΦΑΑΜΠΥ86319/10/201719/10/200911.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Φ1098ΥΙΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΡΗ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας93351594ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας8209/06/201113859682484/797428/09/2009Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2202Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ84308/06/201609/06/2008252.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Φ1099RAVAGO HELLAS AE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ Κ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΑΡΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας94138246ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα335717/07/201741146,8208615/06/2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ3007 Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ82611/01/202512/01/201620.59 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.2328.123822.2
Φ1267ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΝ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων99044403Ηρακλείου ΑττικήςΆδεια Λειτουργίας3663,12/10/2011-41,12267022/07/2011ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ259ΦΜΠ84527/02/201627/02/2008365.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, 748.2 (2003) - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ23.33499738.267048
Φ127ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓΝΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΜΗΝΙΟΥ 71Ορχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού1776113ΛιβαδειάςΆδεια Τεχνικής Ανασυγκρότησης5734112/08/1997-345ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ159.8 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ22.96966538.484423
Φ1272ΤΙΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ'ΦΟΥΣΚΕΝΑ' ΔΔ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝΠύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας998826107ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού1618/0910/05/20091,5161,974181/11-02-200911/02/2009ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4251/Φ 701.4/1081/29-10-200828/10/201629/10/2008285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ1273COSMOSOLAR ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝΔΡΟΜΟΣ ΝΤΡΕΙ ΠΥΛΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝΠύλης, ΒοιωτίαςΤανάγρας999374760ΙΣΤ΄ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση84301/04/20153674,7357920/09/2006ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ766/701.4112606/03/201606/03/2008297.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, 27.51.2 (2008) - Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών π.δ.κ.α.23.49199138.221703
Φ1276ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.ΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΝΕΡΟΥ2 ΧΛΜ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΔΕΛΦΩΝΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων999471836ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας240919/10/2006'-7,597409/05/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ159.8 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Φ1277SCRIPTA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ'ΤΣΕΦΛΙΚΙ' ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999610877ΦΑΕ ΠειραιάΜεταβίβαση άδειας Λειτουργίας324827/09/2006113588,8834208/02/2005Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3688/701.4/53427/08/200827/08/2003222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ.
Φ1390ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ συζ ΠΑΠΑΔΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝΕΠΑΡ. ΟΔΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου72984396ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας81010/03/2017036ΠΠΔ 81010/03/2017ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΥΔ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ15/02/201752.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , 10.91 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 422898,7414248429,869
Φ1391SONOCO ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ(πρωην WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε)ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999526772ΘήβαςΑλλαγή επωνυμίας555716/11/2016115,11079,42ΠΠΔ 555716/11/2016Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ2851 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 99422/10/201823/09/201117.21 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 25.92 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ233910,87381756,77
Φ1396ΣΤΕΡΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-ΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΘΕΣΗ 'ΒΑΡΔΕΖΑ'Αγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας998375181ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας523023/10/20150946.26396016/12/2008Β4ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΕΞΑΤΜΙΣΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 1589/10427/01/200610.41 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ, 153.9 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Α.Κ., 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ23.593644938.2899704
Φ1397Κ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΕΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΘΕΣΗ 'ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ'Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων997598620ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας274326/06/201575723,168954/79324/02/2009Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ466Φ.Μ.Π.88420/05/202220/05/201438.3 (2008) - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, 372.0 (2003) - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ232410,67382054,83
Φ292Χ.ΜΑΛΕΡΔΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΚΑΣΤΡΟΚάστρου, ΒοιωτίαςΟρχομενού91388881ΛαμίαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό226330/09/199234,589---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1307 ΦΜΠ 13704/08/199704/08/1992293.0 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 29 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.
Φ293ΣΠΟΥΡΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΠΥΡΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94218271ΘήβαςΠροσωρινή άδεια λειτουργιας και επέκτασης155019/07/1991-217208605/07/1991Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ26 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Φ295ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕΕ)ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΜΑΡΚΕΣΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων55127849ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας213909/06/2008-64,5213909/06/2008ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 411/10/0704/02/201304/02/200814 (2003) - ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 203 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, 205 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, 361 (2003)
Φ296ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΠΑΝ. ΞΕΝΗΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας46761316ΙΘ΄ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση210/201605/04/20174533,5ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ530/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ82517/07/201018/07/200523.2 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 262.6 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.65379138.314363
Φ302ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94074001Μεγάλων EπιχειρήσεωνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα219025 November 2009442,057276,771582296 October 2008Α1ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ1253 Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 20315/04/201716/04/2009155 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ305TUPPERWARE HELLAS AB & EEΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ5ο ΧΛΜ.ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ - ΧΑΛΚΙΔΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94022409ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας655313/12/2005891,44778,74486805/12/2007Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΡΔΕΥΣΗ903 ΦΜΠ 1008/04/200908/04/2004252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ23.36100838.342954
Φ31ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝΘΗΒΑ ΘΕΣΗ 69 ΧΙΛ. Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΑΣ - ΘΗΒΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94039428ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα544001/01/20144472,5320934,897Γ3ΓΟΡ10-ΒΚΧ19/08/2014Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙ144 ΦΜΠ17422/02/202022/02/201227.31 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, 27.32 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, 313.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, 27.11.32 (2008) - Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με κινητήρες, στους23.33100538.276939
Φ1100ΒΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΨΥΓΕΙΟ)ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΓΚΟΛΕΜΙΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων36745394ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας42927/02/200860252149813/05/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ224ΦΜΠ625/01/201625/01/2008153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ1104ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. Ο.ΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΘΕΣΗ ΙΣΩΜΑΤΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων998014850ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας215510/05/20170155ΠΠΔ 215510/05/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1152 Φ 701.4 ΑΜ 917α20/05/202120/05/201328.41 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ22.8765738.449148
Φ1105ΥΙΟΙ ΣΕΡ.ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕΜΗΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝΤΟΥΜΠΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94076610ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας35531/08/2016-177716916/157405/03/2009Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1852ΦΜΠ96α07/08/201607/08/200809.9 (2008) - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ435820.734243892.55
Φ1106ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΕΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΚΡΕΣΠΙ ΡΟΒΙΣΤΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999493109ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού474215/09/200366109,3165427/05/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ182.0 (1993) - ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ1108PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΣΙΑ ΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΟΛΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας93813627ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας6585 Π.Ε11/02/2004-28,4386018/09/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1613Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ45728/04/201629/04/2008281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ1109ISOMAT ABEEΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94147175Μεγάλων EπιχειρήσεωνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας186820/08/2012-10,29186820/08/2012ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2743Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ84529/07/201929/07/2011246.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ111ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ - ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ 5ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων998016203ΛιβαδειάςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα107611/03/20166,9279234105/07/2011ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ284 Φ701.4/ΑΜ23331/01/201531/01/200725.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.61 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, 28.15 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΒΕΩΝ, ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, 281405950,8034255736,608
Φ617ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒΕΕΒΟΙΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ1ΧΛΜ. ΕΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94450742ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας235917/03/199920139,51713811/12/1996ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3580ΦΑΑΜΠΥ49429/12/200329/12/1998287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.23.58470438.360024
Φ618ΕΚΕΠΥ ΑΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝΚόμβος ΡιτσώναςΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94140820ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας105030/08/2001448,7228,2181508/10/1996ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ156/ΦΑΑΜΠΥ23604/02/200204/02/199773 (2003) - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ23.48706738.380901
Φ62ΓΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝΘΗΒΑ ΘΕΣΗ 9 ΧΙΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΗΒΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων92811311ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης173630/08/200116,74374,14114801/06/2001Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ620ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΒΕΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΞΥΛΟΥΑΡΜΑΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας94255868ΦΑΕ ΘεσσαλονίκηςΆδεια Λειτουργίας2978318/12/199856,76569,53547/9101/01/1991ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ83 ΦΑΑΜΠΥ 5112/01/200512/01/2000202 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Φ622RAMA ΑΒΕΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999025074ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας196303/07/201270,5127,5ΠΠΔ 1963.03/07/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙ2524 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 44713/01/202013/01/201225.6 (2008) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ? ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ23.39358538.183065
Φ624Κ. ΔΟΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999338515ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας309125/06/201371,3168,45309125/06/2013ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ20.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 22.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 38.3 (2008) - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Φ625ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94360078ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας38628/02/1995-96,5176331/07/1992ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ432 ΦΑΑΜΠΥ3510/03/200510/03/200015 (2003) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Φ627ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΑΙΣΧΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων82567596ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας37726/02/1993018,8ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΜΗΤΡΩΟ ΟΥ 49808/07/1992454.2 (1993) - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φ628ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΑΜΠΑΣΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95737290ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας472023/12/200844184360416/10/2008ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 538 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 103708/03/201108/03/2006361 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Φ63ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΤΟΥΡΓΙΑ'2 ΧΛΜ. ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ' ΛΙΒΑΔΕΙΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94100103Μεγάλων EπιχειρήσεωνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης154003/04/2012-2607,8696429/02/2012Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΠΟΤΑΜΟΣ ΕΡΚΥΝΑ2077Φ7014ΑΜ114ΑΒ24/06/201824/06/2010173.0 (2003) - ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 174.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ22.88380238.454656
Φ820ΧΑΛΕΒΕΛΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας15620295Ν. ΦιλαδέλφειαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης103303/05/200436,55076807/9815/01/1999Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1003ΦΑΑΜΠΥ50003/04/200903/04/2004172.1 (2003) - ΥΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
Φ821ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΒΕΕΕΜΦΙΑΛΩΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ)ΑΓ. ΘΩΜΑΣ ΘΕΣΗ ΝΤΑΜΠΑΣΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας81063808ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού592702/12/2016-6,6592702/12/2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3460Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ48420/06/202421/06/201652.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φ822ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΕ δτ ΜΑΡΜΑΡΟΔΟΜΗ ΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων99064125Ν. ΦιλαδέλφειαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας545214/11/2012-422ΠΠΔ14/11/2012ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ23.7 (2008) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ
Φ823ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ -ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΕΠΕ δτ GRANDE SERPETINI MARMI E GRANITI ΕΠΕΚΟΠΗ ΟΓΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΓΡΑΝΙΤΗΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΙΣΙΑ - ΘΑΝΑΣΑΚΗΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95581070ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας270612/09/2003-66992909/04/2001Β4ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ826ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΠΕΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SUPER MARKETΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΙΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων95616191ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας580909/10/2014-80ΠΠΔ 580901/10/2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2291 Φ701.4 683Β22/09/201422/09/2014513 (2003) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, 52.10.11 (2008) - Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη22.94824838.4194
Φ827ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95190231Β΄ ΠεριστερίουΆδεια Λειτουργίας36804/05/200146130,756326009/11/1998Α1ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ38ΦΑΑΜΠΥ56804/01/200604/01/2001282.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ
Φ828MULTIPOWDERS Α.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΨΟΥΡΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94533431ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης112130/03/20101841400,3691570/10989/201009/03/2011Α2ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ780/701.4/50613/03/201514/03/2007252.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ829ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΝΤΕΜΟΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΠΑΥΛΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠαύλου, ΒοιωτίαςΟρχομενού44797298ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης1950213/05/1999-127,56720223/10/1998ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ969Φ701.4/66923/04/200423/04/1999203.0 (1993) - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 203.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Φ830ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥΠΕΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠέτρας, ΒοιωτίαςΑλιάρτου32810598ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας155404/05/2007-20114312/03/2013ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1111Φ701.4ΑΜ82019/04/201519/04/2007159.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Φ831'SOLARNET SA' - ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ &ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥΘΗΒΑ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων94458764ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας6516/0624/01/200737868,0367800/729128/12/2011Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3470ΦΜΠ52220/11/201420/11/2006282.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ, 297.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Φ635PROFIS LTDΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998375617ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας347019/07/201692153,75ΠΠΔ 347019/07/2016ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ3467Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ967Α23/06/202423/06/201622.21 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, 22.23 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 22.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 275 (2003) - ΧΥΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ23.65003538.312377
Φ636ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΔΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΘΕΣΗ ΤΖΟΥΜΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας158005578ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση174706/05/20156185,11ΠΠΔ 174707/07/2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3285 Φ.701.4 ΦΑΑΜΠΥ 43413/06/202013/06/201216.23 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, 31.02 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 343.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ
Φ637ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας999463180ΑχαρνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης1111/0826/11/200934143,05370803/02/2009ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4428 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 84212/06/201713/01/200936 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ.
Φ638ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99225970ΘήβαςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα505125/11/201534,5301,32ΠΠΔ 505125/11/2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ532Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ7613/02/201613/02/200828.9 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 295.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ23.65431638.312814
Φ639MECANOTECHNIKA ΑΒΕΤΕΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΤΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94470138ΘήβαςΤροποποίηση άδειας εγκατάστασης και χορήγηση άδειας λειτουργίας5028/04/2011270,62285729/09/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ23.62637238.3219748
Φ64ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ2 ΧΙΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων81697891ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας55912/06/198557,9---ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ586ΕΚΠΥ22402/04/1985281.2 (1993) - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ640METALCO ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΑΕΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94314930ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό εκσυγχρονισμό209901/10/20011,284145012/07/2001ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2088ΦΑΑΜΠΥ15713/06/200613/06/2001287 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ642ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΑΣΩΠΙΑ ΘΗΒΩΝΑσωπίας, ΒοιωτίαςΤανάγρας70226701ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας123404/03/2014131,04ΠΠΔ 1234.4 March 2014ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ744 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 8315/03/201015/03/2005159.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ23.281638.18314
Φ645ΔΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΥ-ΜΑΝΔΡΑΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού81504606ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας4716/200108/02/2002113336805/11/2001ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ244Φ701.4/83725/01/200725/01/2002265.2 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ, 281 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ22.99642438.495464
Φ832ΑΞΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95271240Μεγάλων EπιχειρήσεωνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα4107/0810/04/2009434387508/12/2008ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ62 Φ.701.4/ΦΑΑΜΠ 525/05-01-200605/01/201105/01/2006285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ23.62984638.309127
Φ833ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94414036ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης355610/07/2007257,4265206316/04/2014ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ2549 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ56924/01/202025/01/2012212 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ23.62751738.320732
Φ834ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΤΣΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 'ΑΛΤΕΧΝ ΕΠΕ'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ26,5 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ - ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου95616479ΛιβαδειάςΑλλαγή επωνυμίας67608/02/201343,56290928/08/2009ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ222Φ701.4ΑΜ68928/01/202128/01/201325.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 25.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Φ838ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΓΕΙΩΣΕΩΝΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΒΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94319790ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας88215/03/200447,5217,95Β4ΒΒ7ΛΗ-ΣΧ629/03/2012ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2074ΦΜΠ56413/11/201613/11/2008312 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 312.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Φ839ΜΕΤΑΛΤΡΟΠ ΑΕΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99359462ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας191429/05/2000218,964385728/07/1999Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ474ΦΑΑΜΠΥ53121/03/200521/03/2000281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ
Φ84BRAVO GREECE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ Α.Ε ΦΡΥΞΕΩΣ ΚΑΦΕΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94012637ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα311604/07/201314553,01142016/06/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2550Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 19925/01/202025/01/201210.83 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ, 158.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μ.Α.Κ.
Φ840ALINDA-VELCO ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟ/ΝΙΑΣ ΚΛΠΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας84195558ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα131606/05/20113,77246,94533427/08/1999Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ233/7014/52121/01/201522/01/2007366 (2003) - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ.
Φ841ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ - ΨΥΓΕΙΑΟΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣΟρχομενού, ΒοιωτίαςΟρχομενού58304970ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας3230615/09/19991561593213/04/1999ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ967Φ701.4/67523/04/200423/04/199910.52.1 (2008) - Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
Φ647ΥΙΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΘΕΣΗ ΚΡΕΣΠΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94076610ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης109317/06/20030294ΩΧ8ΜΟΡ10-ΗΚ104/02/2015Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΠΑΛΛΑΓΗ266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φ648ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ66ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94463018ΦΑΕ ΠειραιάΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης1860916/08/19994927,71860916/08/1999ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2425 ΦΑΑΜΠΥ 7905/10/200305/10/1998252.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φ65ΡΗΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων28909239ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης540906/02/2007113,9344705/09/2006ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2698/Φ701.4/45912/09/201112/09/2006201.0 (2003) - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ, 203 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Φ652ΟΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΑντικύρας, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας0ΧΩΡΙΣ ΔΟΥ (Συναλλ/νος με άγνωστη ΔΟΥ)Άδεια Λειτουργίας238425/10/1993028239623/09/1993ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2120 Φ 701.4/52025/10/199825/10/1993454.2 (2003) - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φ653ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝΕλεώνος, ΒοιωτίαςΘηβαίων94043546ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας586623/03/2011131456822 December 2000ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ654ΜΑΣΤΕΡΣΩΛ-Ν. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95621219ΑιγάλεωΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό407316/11/200324117125318/04/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1793/11405/05/200805/05/2003295.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Φ655ΑΓΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΗΒΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων91994635ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας237114/06/200446,2203,8304901/10/2001ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ908ΦΜΠ383Α17/04/200917/04/2004281.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ656ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94486161ΦΑΕ ΘεσσαλονίκηςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης380302/12/2009047,6444622/10/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1327/701.4/115018/05/201719/05/2009241.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 241.4 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Φ657ΤΣΟΥΡΑΣ Ι.& Δ. Ο.Ε.ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων92877188ΛιβαδειάςΑνανέωση άδειας λειτουργίας2571715/05/199828,51821611/03/1998ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ201.0 (2003) - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Φ842Ν.Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΕ 'BUFFALO PLAST'ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ57Ο ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94133472ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας231505/07/200299789,043754218/06/1999ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4607ΦΑΑΜΠΥ53311/12/200611/12/2001193.0 (1993) - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 193.0 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Φ843ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94221804ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης5756/0710 January 200840,8288,07Μελέτη ασφαλείας4ΑΤΖ0-Ξ01/06/2011Α1ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ!ERROR! AD498 -> Formula Error: An unexpected error occurred23.65378338.297387
Φ85HELLAS PHOENIX ABEE ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΟΥΠΙΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΘΕΣΗ ΛΥΣΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99917593ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας471512/12/2001300137511/05/2001Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2490/64712/07/200612/07/2001295 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φ851GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94458579ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης2067..30 September 201382858,72ΠΠΔ 2067..30/09/2013Β4ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΣΩΠΟΣ3444 Φ.701.4 ΦΑΑΜΠΥ 54829/07/202130/07/201310.71 (2008) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 158.1 (2003) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ:ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Φ852Χ. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΑλιάρτου, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94482113ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας44103/02/201577,81663,4444103/02/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2474Φ7014ΑΜ787Β07/10/201927/10/201146.32 (2008) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ , 10.11 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, 10.12 (2008) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, 10.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡ416242,6194247839,229
Φ853ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 'ΠΛΑΣΤΙΝΓΚ ΓΚΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ'ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣΚάστρου, ΒοιωτίαςΟρχομενού94525603ΧαλκίδαςΆδεια Λειτουργίας7821/01/2002212,7312209/10/2000ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ2749ΦΑΑΜΠΥ58122/09/200522/09/2000274.9 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Φ857ΣΕΠΤΟΝΑ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ δτ SEPTONAΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝΣΠΗΛΙΑ Ή ΝΤΑΜΑΡΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94358279ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση465525/11/20160678,76159 ΠΠΔ09/12/2013ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3262 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 57117/04/202418/04/201613.10 (2008) - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, 212.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, 13.10.61 (2008) - Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο)467515.9024241525.877
Φ858ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΨΥΓΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΘΗΒΩΝΝεοχωρακίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων37992317ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας581913/04/2006120,85311029/10/2010ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1978 ΦΜΠ54517/08/201017/08/2005153.1 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ
Φ659G-STYLE ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ57 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94532760ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας5043/200215/07/481:481200320207.71328005/11/2002ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ238/67121/01/200821/01/2003287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ., 315 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ23.61924838.319087
Φ660SCP PRODUCTION SERVICES ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΠΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ - ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας998369520ΑιγάλεωΆδεια Λειτουργίας285215/09/2015288,84285215/09/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3557ΦΑΑΜΠΥ 69215/07/202316/07/201516.23 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ, 212.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ23.65447938.309748
Φ661ΣΥΛΩΡ ΑΕΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΚΕΣΣΕΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94250990ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης143811/04/2005783191321/06/2001ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ683Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ14326/02/201627/02/2008203 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Φ662ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΠΡΙΦΤΗΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94320230ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας5208Π.Ε26/06/2001231,951007,21332110/11/2000Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ790ΦΑΑΜΠΥ14702/05/200502/05/2000252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Φ663ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΥΤΟΠΟΙΪΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας1503332ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού46110/09/200272368,5210212/07/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2787/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ12826/06/200726/06/2002212.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ23.6502938.318281
Φ664ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ4ο ΧΛΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΑγίου Θωμά, ΒοιωτίαςΤανάγρας94182847Μεγάλων EπιχειρήσεωνΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό4228/02/20172844,4ΠΠΔ 4228/02/2017ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣΑΠΑΛΑΓΗ23.6 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΓΥΨΟ, 266.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ466664,6614240130,011
Φ665ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΑΛΙΑΡΤΟΣ ΑΣΚΡΗΆσκρης, ΒοιωτίαςΑλιάρτου28812767ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας4733913/07/199834,2223715/07/1994ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1280 Φ701.4/53626/06/200326/06/199820 (2003) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, 361 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Φ667ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94314916ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας2329/0322/01/2004170169327/05/2003ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 4728Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ36313/11/200814/11/2003266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φ668ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΘΕΣΗ ΚΑΝΑΒΑΡΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων40204341ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας216926/06/2001,8668,4227429/08/1994ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1698ΦΜΠ 391 ΜΕΛΕΤΗ19/09/1994361.0 (1993) - ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Φ861ΣΕΒΙΣΕ ΑΕΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΜελισσοχωρίου, ΒοιωτίαςΘηβαίων99229981ΦΑΕ ΠειραιάΑλλαγή Φορέα104909/11/20113227180716/06/2011ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2817/ΦΜΠ552α29/07/200729/07/2002153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 153.9 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Α.Κ.
Φ865ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας118871529ΧαλκίδαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας51003/02/20141069,45ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3026Φ.701.4ΦΑΑΜΠΥ57410/09/202111/09/201325.1 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 28.1 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 28.2 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 28.3 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 29.3 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ
Φ866ΠΗΓΗ ΑΕΒΕ 'NOBART-ΠΗΓΗ ΑΕΒΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94143300ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης149115/12/20116128,6378619/05/2010Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ285.2 (1993) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ
Φ867Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94509930ΦΑΕ ΠειραιάΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού94230/07/2004106,51100503/04/2000Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΦ7014ΦΑΑΜΠΥ58418/07/200718/07/2002291 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, 292.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Φ868ALPA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99350897ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια Λειτουργίας62808/03/200515314521/02/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ242104/07/200905/07/2004284 (2003) - ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ:ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, 284.0 (2003) - ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ:ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
Φ869COLTECH ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99225619ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας75107/04/201515117,671991/7390310/05/2016Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ3239 ΦΑΑΜΠΥ 124929/05/202203/06/201420.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.30 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 20.52 (2008) - ΠΑΡ23.65764338.321469
Φ870ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΕΛΕΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων32715823ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας125215/12/20087,154607/02/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ916ΦΜΠ56725/05/201525/05/2007241.4 (1993) - ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 245 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
Φ670ΠΛΑΣΤΟΝΑ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΛΥΣΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94100938ΦΑΕΕ ΑθηνώνΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότηταΟΙΚ 642515/11/2016570,11595,582078/797602/02/2012Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3734 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 16130/09/202430/09/201622.29 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ23.65857938.304573
Φ671ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων117548765ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα439014/12/201129,457105/03/2003ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ3019Φ701.4ΑΜ541Α06/12/201906/12/2011285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ672ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ (ELITΕ STROM)ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΡΕΒΑΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ(ΔΙΟΔΙΑ)Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94279252ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης377121/08/2007271,62322/01/2003Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1330Φ7014ΦΑΑΜΠΥ33709/11/200710/05/2007361.5 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ464740,02023.5988194242987,07238.336952
Φ675ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΒΤΕΕΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94232658ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας123307/04/2003400201808/07/2008ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΣΥΛΛΕΚΤΗ
1843Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ17314/05/200715/05/200232.9 (2008) - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.
Φ676Α. & Γ. ΓΑΤΣΙΔΗΣ ΟΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας81640340ΘήβαςΑνανέωση άδειας λειτουργίας381306/09/200250,95244804/09/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3574Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ25901/08/200702/08/2002292 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Φ677ΚΡΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥΚΑΡΑΚΟΛΙΘΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΔιστόμου, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας20376829ΛιβαδειάςΆδεια κτιριακής επέκτασης53702/03/200039,565,32686915/04/1997ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ238/57503/03/200109/02/1996155.2 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΤΩΝ
Φ679ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94334012ΦΑΕ ΠειραιάΑνανέωση άδειας λειτουργίας4304/200315/01/20041037,8446116/01/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1442/29222/04/200722/04/2002297.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ23.65044538.309293
Φ681Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 'ΙΩΝΙΑ ΟΕ'ΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΤανάγρας, ΒοιωτίαςΤανάγρας82701650ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας1700105/08/199858,867,411700105/08/1998ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ593/21108/05/200008/05/199525 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, 252.1 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Φ872ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΔΙΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ58 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99774621ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης679307/04/2008124,264,2289605/08/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ14517/01/201017/01/200525.1 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ876ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΜΠΟΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΣΧΗΜΑΤΑΡΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99031247ΙΔ΄ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας481029/10/20033,370,8437621/02/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ385/62506/02/200806/02/2003285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ878ΕΛΕΜΧΟ ΑΕΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΚΑΛΛΙΘΕΑ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΑΧΛΑΔΕΣΚαλλιθέας, ΒοιωτίαςΤανάγρας94527135ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑλλαγή Φορέα251829/06/2000186376406/12/1999ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ19614/03/200514/03/200046.69 (2008) - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , 154 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
Φ879ΚΑΒΒΑΣ ΕΠΕΨΥΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΘΗΒΑ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων99038851Ν. ΙωνίαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας540430/09/2014111,22ΠΠΔ 25421 January 2014ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1214ΦΜΠ 4006/11/202006/11/2012153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 52.10.19.01 (2008) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ881TWB ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94460968ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση354110/11/2016101,986,88ΠΠΔ 354110/11/2016ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΠΑΛΛΑΓΗ 3217 ΦΑΑΜΠΥ 59905/04/201627.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
Φ883ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ (O.DI.TEC. SA)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΨΙΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CD-RΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων997597831ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση93026/02/2015419,5791ΠΠΔ 62594 December 2013ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ876ΦΜΠ58808/07/202108/07/201326.80 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ23.223833 Α38.205973 Β
Φ682ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΑΤΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΙΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων94084184ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας300310/06/2004261,54529/01/2001Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4419/Φ7014/70328/12/200528/12/2000266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 281 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ683ΣΥΛΑΚ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94280202ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας115 ΣΧΕΤ 5432/201217/01/201387108,54ΠΠΔ 11517/01/2013ΒΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 215 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 19515/01/201616/01/200820.14 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, 20.30 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ23.65726438.314854
Φ684ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ 102 ΧΛΜ. ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΙΒΑΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων45158425ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα642024/01/200829,95254325/09/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2696 ΦΜΠ 701.4/54508/08/200508/08/2000158.7 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φ685ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΠΕΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠέτρας, ΒοιωτίαςΑλιάρτου94531646ΦΑΕ ΠειραιάΆδεια κτιριακής επέκτασης22916/02/20073047,8ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠ 60473/17-9-98133729/03/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3431Φ7014/553/9518/02/200918/02/2004285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ23.05131738.374096
Φ687ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95582320ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης6883/0715/07/2008412,259828/02/2006ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φ688ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝΣΤΕΦΑΝΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΓΥΡΑΣτεφάνης, ΒοιωτίαςΤανάγρας20659995ΕλευσίναςΑλλαγή Φορέα6680/0528/11/200645,11101706/04/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ67/Φ701.4/226620/01/200920/01/2004243 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ
Φ691MULTIPLASS ΑΕΔΙΑΛΥΣΗΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΗΣ ΥΔΡΥΑΛΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΨΟΥΡΙΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94420018ΦΑΕΕ ΑθηνώνΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας1103/01/201420128,5ΠΠΔ03/01/2014Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1646Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ23829/05/201530/05/200720.13 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ23.38577338.18143
Φ693ΜΟΝΩΣΤΥΡ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΩΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΘΕΣΗ ΚΟΝΤΙΝΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94250271ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑνανέωση άδειας λειτουργίας μετά από (αυθαίρετο) μηχανολογικό και κτηριακό εκσυγχρονισμό15810/199626/08/199792,8349,551871822/04/1998ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ355ΦΑΑΜΠΥ24006/03/200207/03/1997241.6 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ
Φ694ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣΒΙΟ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων7315079ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας3852407/08/1997521,4256705/09/1995ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ814/56207/05/200207/05/1997222.2 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μ.Α.Κ.22.8794738.44001
Φ885ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΒΙΟ/ΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95167018Μεγάλων EπιχειρήσεωνΆδεια Λειτουργίας132119/03/201384,3476108/12/2011ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2544 Φ.701.4 ΦΑΑΜΠΥ 92629/01/202130/01/201320.59 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., 52 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , 241.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Φ886ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΘΕΣΗ ΡΟΒΙΤΣΕΖΑΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας93291347ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας197815/04/20143069,6197815/04/2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2083Φ7014ΦΑΑΜΠΥ17031/01/201901/02/201125.11 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ, 52.10 (2008) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 474346,014255556,14
Φ887ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΤΕ 'ΣΚΥΡΙΑΝΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999527768ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας643022/05/2008209,5340625/08/2005ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Φ888ΑΡΜΑΚΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΟΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων120857524ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας5461/0119/03/20023081724/03/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ29706/02/200706/02/2002285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ889ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ & ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝΘΕΣΗ ΓΡΟΥΜΠΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΩΝΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων93683423Μεγάλων EπιχειρήσεωνΆδεια Μεταφοράς558019/11/20131075,1567142/722812/12/2011Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1847ΦΜΠ135ΑΒΓ12/08/201612/08/2008631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ23,215206Ε38,215003Β
Φ89ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΕΥΣΤ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΑραχόβης, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας46073648ΛιβαδειάςΑλλαγή επωνυμίας101106 Π.Ε05/02/199865,296003608/09/1997Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1674Φ7014/13108/09/200208/09/1997201.0 (2003) - ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Φ891ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας99226548ΘήβαςΆδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού267825/06/20153476,32678 ΠΠΔ25/06/2015ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4413/701.4/600/05-01-200904/01/201705/01/200931.01 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 31.02 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 31.09 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, 203 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ23.65184138.320496
Φ892NOBELLACK Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΒΑΛΛΑΣ 3 Ν. ΙΩΝΙΑ 14231 ΑΘΗΝΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94459515ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού338711/08/20140,4207,46ΠΠΔ 338711 August 2014ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΝΑΙΝΑΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1943Φ7014ΦΑΑΜΠΥ60903/02/201623/05/200820.3 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ, 243 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ23.61787538.307451
Φ893ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ) ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας37733332ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας129010/04/200257,12251031/07/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ852/ΦΑΑΜΠΥ 60706/02/200706/02/2002172.9 (2003) - ΥΦΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ
Φ894ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων95657947ΘήβαςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας123209/03/201346352,9ΠΠΔ 123209/03/2013ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1844ΦΜΠ07/11/201607/11/200818.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 18.14 (2008) - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , 222 (2003) - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ23.37120438.370652
Φ435ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΑΝΤΙΚΥΡΑΑντικύρας, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας93357630ΛιβαδειάςΆδεια Λειτουργίας20220/01/2003825395027/02/2002ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3907/01/200807/01/2003285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ437ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.ΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΘΕΣΗ 'ΠΑΤΗΜΑ'Σχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας999027577ΘήβαςΠροσωρινή άδεια λειτουργίας4728/0826/05/20093212,23292/0828/01/2009ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4394 Φ 701. 4/ΦΑΑ ΜΠΥ 45618/12/2008285.2 (2003) - ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ44ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΒΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94126339ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας577718/11/200450,52102401/04/2004Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3073Φ7014ΦΑΑΜΠΥ59422/08/200922/08/2004281.2 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Φ441ΛΑΤΩ ΑΤΕΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣΘΕΣΗ ΚΑΝΑΒΑΡΙ ΘΗΒΑΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων800377978ΘήβαςΑλλαγή ΦορέαΟΙΚ 65413/02/20170229,8ΠΠΔ ΟΙΚ 65413/02/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ23.61 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 23.99 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.
Φ442ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΙΚΕΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΘΕΣΗ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ -ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας800518903ΘήβαςΑλλαγή Φορέα552731/10/2013532476123/11/2006Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1545 Φ.701.4/ΦΑΑΟ 1417/09/101718/09/200923.63 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 266.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Φ448ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ82ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΒΑΓΙΑΒαγίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων94358218ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας6254622/09/199815545400810/08/1998Β4ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ1495ΦΜΠ24830/09/200230/09/1997016.2 (2003) - ΕΚΚΟΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
Φ451ΔΕΡΜΟΠΛΑΣΤ ΕΠΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ( ΚΤΗΡΙΑ ΜΠΟΝΗ )Οινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας95368664ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης869824/07/199824104,255973506/04/1998ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ172401/12/200001/12/1995191.0 (2003) - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ23.63892838.316038
Φ453ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων94241366ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια κτιριακής επέκτασης5427/201311 April 20141517.3ΠΠΔ 5427/201311/04/2014ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Υ.Δ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ23.70 (2008) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ, 267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ23.38794838.379041
Φ454ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ / ΤΣΙΠΟΥΡΟΥΔΙΣΤΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔιστόμου, ΒοιωτίαςΔιστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας33772471ΛιβαδειάςΥπεύθυνη Δήλωση Λειτουργίας405104/08/201569146,6363330/07/2015ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3020Φ7014ΑΜ98508/09/201808/09/201011.01 (2008) - ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, 11.02 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Φ695AGREESS Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝΑΡΜΑ ΘΗΒΩΝ ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΝΕΖΑΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας93292196ΗλιούποληςΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα19218/02/2016328,2786232/828615/10/2009Α2ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙ4210Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ 25315/10/201615/10/200820.20 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 242 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ232827,81382158,19
Φ696Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΡΩΜΕΙΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΡωμαιίκου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων998779440ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης459705/09/2017217,5490,56ΠΠΔ 459705/09/2017ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 151/Φ 701.4/1036α24/01/202524/01/201722.22 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 38.3 (2008) - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ405422.6922.91774259310.1738.47996
Φ7ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΑΕΑΡΤΟΠΟΙΪΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ57.6 ΧΛΜ. ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΗΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας99363360ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας50706/05/2003048,95ΕΧΕΙ Κ ΑΔ.ΕΓΚΑΤ ΜΕ ΑΠ 3200/26-9-11400330/11/2001ΒΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3487 ΦΑΑΜΠΥ 72920/08/202221/08/2014158.1 (2003) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ:ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ23.6122538.324862
Φ700ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝΘΗΒΑ ΟΔΟΣ ΔΑΓΔΑΡΙΔΟΥ 12Θηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων36849066ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας186109/05/20062,5858902/03/2002ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ357ΦΜΠ19514/02/201014/02/2005159.1 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Φ701ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΨΥΓΕΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ11ΧΛΜ. ΠΕΟ ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣΘηβαίων, ΒοιωτίαςΘηβαίων38031842ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης338623/09/201192543,454ΑΜΚ7ΛΗ-Ω0Ψ16/08/2011Β4ΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ188ΦΜΠ43101/04/201801/04/2010153.9 (2003) - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Μ.Α.Κ., 631.2 (2003) - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ23.41454438.368253
Φ702ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΡΜΑ ΘΗΒΩΝΆρματος, ΒοιωτίαςΤανάγρας93813824ΘήβαςΆδεια Μηχανολογικής και Κτιριακής Επέκτασης389130/07/2004145,5240401/07/2004ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2746Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ26823/07/2004153 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Φ703PURATOS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94159788ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης327213 October 2009150,4338,58167328/09/2009ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3031Φ7014ΦΑΑΜΠΥ25424/11/201925/11/201110.7 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , 158 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φ704Χ. Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΕΜΟΝΑΔΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94063686ΧαλκίδαςΠροσωρινή άδεια λειτουργίας4187/200206/03/2003246.3817.61396727 December 2002ΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΣΤΕΓΑΝΟΣ ΒΟΘΡΟΣ3746/Φ701.4/ΦΑΑΜΠΥ24620/08/200720/08/2002152 (2003) - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ23.58559238.358581
Φ895UNIPAK ΕΛΛΑΣ ΑΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων99672180Αγίου ΝικολάουΤροποποίηση άδειας λειτουργίας-δραστηριότητα448815/09/20159114448/11-12-200711/12/2007ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ3097/20-10-200420/10/200920/10/200417.21 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ, 18.12 (2008) - ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 31.09 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ42.479632 Ε45.488219 Β
Φ896REPLASTIK IKEΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ&ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥΛΥΣΙΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας800812249ΕλευσίναςΑλλαγή επωνυμίας395530 October 201772585,97Ρ2Ρ7ΛΗ-ΟΧ120/10/2016Α2ΝΑΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΣΩΠΟΥ3346 Φ701.4 ΦΑΑΜΠΥ 127017/05/202418/05/201617.12 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, 38.32 (2008) - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ469633,754239837,00
Φ897ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΛΠΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94472457ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας102506/05/2003123262525/08/2000ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ545322/12/200723/12/2002287 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Φ899ΑΦΟΙ Π. ΤΖΑΜΑΛΑ ΕΠΕΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΡΩΜΕΪΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΡωμαιίκου, ΒοιωτίαςΛεβαδέων99909187ΛιβαδειάςΑλλαγή Φορέα3271/201014/03/201115144414203/11/2004ΒΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙ151.3 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
Φ90Γ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 2 ΧΙΛ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣΛεβαδέων, ΒοιωτίαςΛεβαδέων91977571ΛιβαδειάςΑδεια λειτουργίας κατόπιν εκσυγχρονισμού314921/09/201232,9159314921/09/2012ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΦ701.4ΑΜ84/1218/07/202018/07/201225.62 (2008) - ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ, 29 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.
Φ903ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΙΜΠΑΜΠΟΥΔΗΣ 'ΒΙΟΜΕΤΑΛ'ΒΙΟ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΠΑΠΠΑΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας59978069ΘήβαςΆλλο / Ενημέρωση304904/07/201683,351,0547531/05/2011ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ2551/Φ701.4ΦΑΑΜΠΥ62424/01/202025/01/201225.99 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., 287.9 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μ.Α.Κ.23.63739838.319482
Φ904Σ. ΣΚΛΑΒΟΣ Α.Β.Ε.ΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΠΗΣ ΣΕ LASER & WATER JETΘΕΣΗ ΚΟΡΜΑΤΖΙΝΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας94229119ΦΑΕΕ ΑθηνώνΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης126822/04/20163753,45ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΑΔ.ΕΓΚΑΤ ΜΕ ΠΠ 3114 Φ 701.4 ΦΑΑΜΠΥ 606, ΑΠΟ 25/2/15 ΕΩΣ 24/2/23Π.Π.Δ 126822 April 2016ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ538Φ.701.4/ΦΑΑΜΠΥ60622/02/201522/02/200728.94-0 (2008) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ2335271438213010
Φ455ΞΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝΕΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95450033ΘήβαςΆδεια Λειτουργίας347224/11/20103067347224/11/2010ΒΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ4335/701.425/11/201625/11/2008293.2 (1993) - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 29 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.
Φ456ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. ΑΕΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΜΑΔΑΡΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94031399ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆλλο / Ενημέρωση273914/10/20152356,42088,31273914/10/2015ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΦ7014ΦΑΑΜΠΥ23726/11/202227/11/201410.71 (2008) - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 10.72 (2008) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ? ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ23.365084Α38.182803Β
Φ457BERLING ABEE (ΑΠΟΘΗΚΗ)ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94460108ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας246324/06/2004450309523/05/2016Β4ΟΧΙΟΧΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ4643Φ7014ΦΑΑΜΠΥ15305/11/200805/11/2003243 (2003) - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ
Φ458ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΠΕΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΠΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝΥπάτου, ΒοιωτίαςΘηβαίων95177270ΣερβίωνΆδεια Λειτουργίας125727/03/2003391,55383927/12/2007ΒΟΧΙΝΑΙΝΑΙΟΧΙΟΧΙΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 267 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, 267.0 (2003) - ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ23.38621538.383298
Φ46CARTOMANIA AEBEΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΩΝΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΟινοφύτων, ΒοιωτίαςΤανάγρας94503592ΦΑΕΕ ΑθηνώνΆδεια Λειτουργίας150702/05/20065,88105155127/05/2003ΒΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ266626/06/200826/06/2003287.3 (2003) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ
Φ466ENERGAS ΕΠΕ Γ. ΜΠΙΤΣΗΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΥΡΓΑΕΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝΣΕΣΙΣχηματαρίου, ΒοιωτίαςΤανάγρας95294462ΘήβαςΑδεια λειτουργίας κατόπιν επέκτασης194827/11/2007200,315964/549818/09/2007Α2ΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙΟΧΙ