ΠΕ Εύβοιας:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Βιοτεχνίας Συσκευασίας – Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Θαλάμων Συντήρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΥΔ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΙΑ-ΕΕ