ΠΕ Ευβοίας: Τροποποίηση της ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας λόγω αλλαγής φορέα από «Κρίσιλια Σωτήριο» (παλαιός φορέας) σε «Πλάκες Καρύστου Φειδίας Α.Ε.Β.Ε.» (νέος φορέας).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Σχολιάστε