ΠΕ Ευβοίας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σχολιάστε