ΠΕ Εύβοιας: Πρόσκληση για τη χορήγηση σαράντα εννιά (49) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σχολιάστε