ΠΕ Εύβοιας: Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ