ΠΕ Εύβοιας: Απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικού Η/Ζ της LIDL ΕΛΛΑΣ Ο.Ε. στο Αλιβέρι

Απαλλαγή-H_Z-LIDL-Αλιβέρι