ΠΕ Ευρυτανίας: Ανακοίνωση πρόσληψης συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

1880-Ανακοίνωση-για-δίμηνα-Πολιτικής-Προστασίας-2016

Σχολιάστε