Πρόσκληση εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο(Θεωρητικό μέρος-1η και 2η ειδικότητα Β ομάδας)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο(Πρακτική άσκηση -1η ειδικότητα Β ομάδας)

Σχολιάστε