Έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο

Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών με τις συνεχείς χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις και παγετό, δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμυρικά φαινόμενα και καταπτώσεις βράχων. Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας αντιμετώπισε τα φαινόμενα χωρίς να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα…

δυσχέραιναν την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι εργαζόμενοι στο μηχανολογικό εξοπλισμό βρίσκονται σε επιφυλακή επί 24ώρου βάσεως,  σε συνεργασία με ιδιώτες εργολάβους, κράτησαν ανοιχτό το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.

Με εντολή της αντιπεριφερειάρχη συγκροτήθηκαν κλιμάκια μηχανικών που επισκέφτηκαν χθες και σήμερα τα  σημεία που χρήζουν παρέμβασης και αποφασίστηκε:

•    Ερατεινή – Τολοφώνα: ενίσχυση των πρανών ανάντη της γέφυρας της Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου σε συγκεκριμένα σημεία,
•    Σωρροί – Χάνια: λόγο πτώσης των πρανών του χειμάρρου και κινδύνου διπλανών κατοικιών θα πραγματοποιηθεί διευθέτηση της ροής του χειμάρρου και ενίσχυσης των πρανών,
•    Σεργούλα: παρέμβαση στην εκβολή του χειμάρρου στην παραλία και σε συγκεκριμένα σημεία,
•    Μαραθιάς: παρέμβαση χαμηλά στις εκβολές του χειμάρρου για την απομάκρυνση φερτών υλικών μετά από έγκριση της κτηματικής υπηρεσίας και επίβλεψη της υπηρεσίας,
•    Ευπάλιο (Μανδήλω): παρέμβαση σε διάφορα σημεία στη θέση Κλίμα,
•    Σκίτσα (Περιοχή Κακανού): παρέμβαση σε δύο σημεία που παρεμπόδιζαν τη ροή των νερών,
•    Γέφυρα Κόχραν (Κλειστός ποταμός): έγινε παρέμβαση από μηχάνημα του Δήμου για την απομάκρυνση φερτών υλικών. Απαιτείται περαιτέρω παρέμβαση σε διάφορα άλλα σημεία.
Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  έχει την ευθύνη επίβλεψης των παραπάνω εργασιών.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012

ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Η κύρια κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό είναι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο.
Με δεδομένη την εμφάνιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο της χώρας, τα οποία εμφανίζονται συνήθως από το δεύτερο 15θήμερο του μηνός Νοεμβρίου ως και τις αρχές Απριλίου προκύπτει η ανάγκη για δρομολόγηση συντονισμένων έργων και δράσεων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Τα έργα και οι δράσεις  για την αντιμετώπισή τους διακρίνονται σε (3) στάδια:

Στάδιο 1ο. Προχειμερινή περίοδος.
Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου και φθάνει ως ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας.
Εδώ γίνεται αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν, προγραμματίζονται οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό, διατυπώνονται προτάσεις για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων, συντηρείται ο μηχανικός εξοπλισμός, προμηθεύεται και αποθηκεύεται αλάτι,ψηφίδα κ.λ.π. βάσει των προβλεπόμενων αναγκών.

Στάδιο 2ο. Περίοδος προετοιμασίας
Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου.
Την περίοδο αυτή γίνονται οι τελικοί σχεδιασμοί και προγραμματισμοί βάσει και των υπαρχόντων πιστώσεων, ολοκληρώνονται οι τυχόν αναγκαίες προσλήψεις εποχιακού προσωπικού και μισθώσεις μηχανημάτων,καθορίζονται υπεύθυνοι ανά άξονα και ο επικεφαλής συντονιστής, καθορίζονται προτεραιότητες ως προς την επέμβαση των οδικών αξόνων κ.λ.π. Επίσης συνέρχονται τα ΣΝΟ και ΣΤΟ με θέμα την πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Στάδιο 3ο. Χειμερινή περίοδος.
Η περίοδος αυτή καλύπτει κατά κανόνα το χρονικό διάστημα  από το δεύτερο 15θήμερο Νοεμβρίου έως τις αρχές Απριλίου.
 Σε αυτό το στάδιο διασφαλίζεται η ροή των πληροφοριών με προβλέψεις και προειδοποιήσεις της ΕΜΥ,αλλά και από την επιτήρηση του οδικού δικτύου, εφαρμόζεται ο σχεδιασμός ,όπου χρειάζεται, ανακατανέμονται οι πόροι, αν κριθεί απαραίτητο, επιδιορθώνονται τυχόν βλάβες των μηχανημάτων ,γίνεται επι πλέον προμήθεια αλατιού αν χρειάζεται.

Αρμοδιότητες  Περιφερειακής ενότητας Φωκίδας και Δήμων

Ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό, στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής ενότητας Φωκίδας καθορίζονται από τις  αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών σε εφαρμογή του άρθρου 7 N.3481/2-8-2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006) και αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους Δ/νσεων Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες υπάγεται (53-68 σχετικά).
Για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό όλων των υπολοίπων δημόσιων οδών υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι , μέσα στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας (άρθρο 7 του Ν 3481/2006 – ΦΕΚ 162/Α΄/2006).
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χρηματοδοτεί τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας για την κάλυψη δαπανών εργασιών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων από παγετό (18196/26-03-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών). Ο σχεδιασμός για την εκτέλεση προγραμμάτων αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων από παγετό αποτελεί αρμοδιότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού
Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Δ/νσεων ή Δ/νσεων Τροχαίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2696/99, ΠΔ1/2005). Η γνωμοδότηση των Υπηρεσιών αυτών για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι βαρύνουσας σημασίας.

Ενημέρωση φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
Η επίσημη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των υπευθύνων λειτουργίας των έργων με παραχώρηση, για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων και παγετού, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων Τροχαίων Τμημάτων της ΕΛΑΣ.

Απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος έχει τις αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.10 του Ν 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από την δημόσια κυκλοφορία να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών (υπ. αρθ. 2501/14/21-γ / 12-12-2005 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τροχαίας του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ).
Το άρθρο αυτό του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1,11,12,13 του Ν 3013/2002, προκαλεί προφανώς υποχρέωση στον φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης ενός οδικού άξονα στον οποίο διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, για την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, εφόσον αυτή αποβλέπει στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία.
Κατά συνέπεια η αρμοδιότητα διάθεσης ή μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών οχημάτων με στόχο την άμεση απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων, εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, υπάγεται στις υποχρεώσεις του φορέα που έχει την αρμοδιότητα συντήρησης του.

Απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού
Ο απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους έχει τεθεί σε κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού είναι αρμοδιότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.210/1992 – ΦΕΚ 99/Α΄/1992, Π.Δ. 397/1998 – ΦΕΚ 276/ Α΄/1998). Η εν συνεχεία μεταφορά τους σε Υγειονομικές Μονάδες είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985 – ΦΕΚ 217/Α΄/1985, Ν. 2071/1992 – ΦΕΚ 123/Α΄/1992, Ν. 2194/1994 – ΦΕΚ 34/Α΄/1994). Ο συντονισμός των Υγειονομικών Μονάδων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού που αφορούν την παροχή ιατρικής βοηθείας είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Ν. 3370/2005 – ΦΕΚ 176/Α΄/2005, Ν. 3527/2007 – ΦΕΚ 25/Α΄/2007).
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου, για τα οποία δεν συντρέχει λόγος άμεσης απομάκρυνσης των επιβαινόντων, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια, εκ μέρους των σωστικών συνεργείων του Π.Σ., για την διανομή, όταν αυτό επιβάλλεται (πολύωρη αναμονή, ψύχος, κτλ), κουβερτών και πρόχειρου γεύματος, για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των επιβατών.

 Αντιμετώπιση προβλημάτων από την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού
Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας από χιονοπτώσεις και παγετό, κυρίως στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της χώρας κατά τους χειμερινούς μήνες, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην αντιμετώπιση περιστατικών υγείας και ενίοτε δυσκολίες στη διαβίωση των κατοίκων. Οι επιπτώσεις αυτές όταν οδηγούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντονισμένα από τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς.
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με φορείς οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλα μέσα (ΠΣ, ΕΛΑΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ).

Περιφερειακός σχεδιασμός αντιμετώπισης χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο
Με ευθύνη της Αντοπεριφερειάρχη λόγω αρμοδιότητας, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

1. Με βάση τον απολογισμό και την εμπειρία των προηγουμένων ετών να καταρτισθεί σχέδιο, ή να επικαιροποιηθεί το υπάρχον, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής ενότητας, από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. της Περιφερειακής ενότητας

2. Να επιλυθούν άμεσα, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, προβλήματα που αφορούν την προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και άλλων κατάλληλων υλικών (ψηφίδα, κτλ.), όπως επίσης και την προληπτική συντήρηση μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

3. Να εκδοθεί, εάν δεν έχει εκδοθεί, απόφαση σχετική με τη μίσθωση μηχανημάτων.

4. Με βάση τον σχεδιασμό να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων, όπου αυτό απαιτείται.

5. Με βάση τον σχεδιασμό, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προγραμματισμένης μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών μηχανημάτων, ή άλλων μηχανημάτων που κρίνονται καταλληλότερα, όπου και εάν αυτό απαιτείται, για την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας  χιονόπτωσης ή παγετού που εμποδίζουν το έργο του αποχιονισμού επί του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

6. Με βάση τον σχεδιασμό να οριστούν υπεύθυνοι ανά οδικό άξονα και περιοχή ευθύνης, καθώς και υπεύθυνοι οργάνωσης και λειτουργίας των απαραίτητων εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ) για το έργο του αποχιονισμού και της αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού.

7. Να ορισθεί επικεφαλής συντονιστής για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού του οδικού δικτύου ευθύνης της .

8. Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού.

Ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των δρόμων που οδηγούν σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ, καθώς και κτίρια υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της ομαλής ζωής των κατοίκων, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να επιλυθούν.
Η διακοπή ή μη της λειτουργίας των σχολείων αποτελεί ευθύνη της Αντιπεριφερειάρχη (ΠΔ 161/2000, 145/Α΄/2000) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εθελοντικές Οργανώσεις
Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από χιονοπτώσεις και παγετό μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας ή των ΟΤΑ.

 Ενημέρωση κοινού για τον κίνδυνο των χιονοπτώσεων-παγετού
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν3013/2002).
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των τμημάτων  Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών ενοτήτων και των ΟΤΑ. Στην ενημέρωση αυτή να δοθεί έμφαση ότι πολίτες οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού μπορούν να επικοινωνούν, εκτός από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166, κλπ) και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμός Κλήσης 112. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης 112 εξυπηρετεί και Ευρωπαίους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας, σε μια από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά).
Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερη ενημέρωση του κοινού σε επίπεδο νομού, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών ενοτήτων (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, κλπ.) σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών ενοτήτων .
Νοείται ότι η ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων Τροχαίων Τμημάτων της ΕΛΑΣ.

 Κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις στους πληγέντες
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας χιονοπτώσεων και παγετού υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρόνοιας των  Περιφερειακών Ενοτήτων.
Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις και παγετό ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ 281245/2008, ΦΕΚ 628/Β΄/2008), με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον Ε.Λ.Γ.Α.

Μνημόνια ενεργειών από τους εμπλεκομένους φορείς στην αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού
Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών ενοτήτων, θα προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών, ή στις περιπτώσεις που έχει συνταχθεί θα προχωρήσουν στην επικαιροποίησή του.
Μνημόνιο ενεργειών έχουν υποχρέωση να συντάξουν και εφαρμόσουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι) για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό (Σχέδιο Ξενοκράτης / ΦΕΚ 423/Β΄/2003). Για τους Δήμους η σύνταξη του μνημονίου ενεργειών αποτελεί ευθύνη του γραφείου Πολιτικής Προστασίας τους, το οποίο προβλέπεται να λειτουργεί στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανωτικής τους διάρθρωσης (άρθρ 13 Ν3013/2002 – ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

                                                                                                           Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ