ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ν. 4177/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ Α2-718/2014 Y.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

Πατήστε για να δείτε το αρχείο

Σχολιάστε