Επιβολή προστίμου στην ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ιδιοκτήτρια Σούπερ Μάρκετ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην Κυπαρρισία Παναγιάρη ιδιοκτήτρια Σούπερ Μάρκετ. Πληροφορίες κ. Ε. Πόγκα τηλ: 2221353515.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε