Π.Ε.Φθιώτιδας: Επιβολή προστίμου στην εταιρεία “ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”