Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “Kαραπαναγιώτης Ε-Αυγερόπουλος Α.Ο.Ε” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου που επεβλήθη στην επιχείρηση Kαραπαναγιώτης Ε-Αυγερόπουλος Α.Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Σ. Καλαβρή τηλ: 2221353512.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο