Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Δημ. Γ. Σπυρίδη Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Δημ. Γ. Σπυρίδη Α.Ε. Πληροφορίες κ. Α.Παύλοβις τηλ: 2221353739.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο