Επιβολή Κυρώσεων Βιοτεχνίας Ξύλου του Μήτρου Ιωάννη σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων Βιοτεχνίας Ξύλου του Μήτρου Ιωάννη. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε