Επιβολή κυρώσεων στον “Κωνσταντίνο Θωμά” φορέα της δραστηριότητας Ξυλουργείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στον “Κωνσταντίνο Θωμά” φορέα της δραστηριότητας Ξυλουργείο. Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε