“Επιβολή κυρώσεων στον Κωνσταντίνο Κόλλια”

Επιβολή προστίμου στον Κωνσταντίνο Αργυρίου Κόλλια ιδιοκτήτη του αρτοποιείου – εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, που βρίσκεται στη περιοχή «Μάζεςι» Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, για λειτουργία δραστηριότητας χωρίς άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3325/2011 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 68 Α’), Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) και ισχύουν.

 

 

Πληροφορίες: κ. Δ. Γιαννακός

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

Τηλ: 2221353409 Fax: 2221353453

Email: giannakos@naevias.gr

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε