Επιβολή κυρώσεων στον φορέα του επαγγελματικού – αρτοποιείου με την επωνυμία “ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στον φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου – αρτοποιείου με την επωνυμία “ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ. 2221353410 και κ. Γ. Μαυρομματάκη τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο