Επιβολή κυρώσεων στις εταιρείες «ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ» με δ.τ. «ΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (VITIS A.E.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στις εταιρείες «ΕΥΒΟΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ» με δ.τ. «ΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΣΤΑΦΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (VITIS A.E.). Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε