Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων  στην εταιρεία “ΒΕΚΟ – ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ” φορέα της βιομηχανίας επεξεργασίας αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε